Ensiapukoulutus

Saavuta kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä ensiapukoulutusten järjestämisestä uusilla verkko- ja yhdistelmäkoulutuksillamme.

Huippulaadukkaat ensiapukoulutuksemme ovat saatavilla valtakunnallisesti ja ne täyttävät myös korkeimpien riskiluokkien työpaikoille asetetut lakisääteiset vaatimukset ensiapukoulutuksen sisällöstä. Markkinoiden monipuolisimmasta -ja laadukkaimmasta ensiapukoulutusten valikoimastamme voit päättää sinulle sopivimman toteutustavan.

Ensiapukoulutukset verkkokursseina

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikataulun joustavuudesta, kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Kenelle: Heille, jotka haluavat saada parempia oppimistuloksia ja joustavuutta ensiapukoulutuksen suorittamiseen.

Verkkokurssit sisältävät myös itsenäisiä käytännönharjoitteita.

Ensiavun verkkokurssit

Ensiavun peruskurssi


Ensiavun peruskurssi soveltuu kaikille työpaikoille laajuutensa vuoksi ja toimii myös pohjakoulutuksena Ensiavun jatkokurssille.

Hätäensiapukurssit


Hätäensiavun verkkokurssi on riittävä koulutus henkilöille, jotka työskentelevät ympäristössä, jossa tapaturman riskit ovat alhaiset.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet


Uniikki ja ainutlaatuinen Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi sopii niin ammattilaisille kuin lasten vanhemmille.

Ensiavun jatkokurssi


Ensiavun jatkokurssi on ensiavun syventä kurssi, joka soveltuu työpaikoille, joissa tapaturman riski on erityinen. Ensiavun peruskurssin pätevyyden oltava voimassa ennen suoritusta.

Ensiavun kertauskurssi


Ensiavun kertauskurssilla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiavun peruskurssin pätevyyttä kerran kolmella vuodella, ilman, että suoritat Ensiavun peruskurssin kokonaan alusta.

Ammattikuljettajan ensiapu verkkokurssi


Tarvitsetko ensiapukurssista ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän? Meiltä löytyy verkkokurssi sinullekin.

Ensiapukoulutukset yhdistelmäkoulutuksena

Yhdistelmäkoulutuksessa yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Sisältää: Verkkokurssit ja yhden yhteisen simulaatiokoulutuksen halutussa paikassa (simulaatiokoulutuksen kesto vaihtelee tarpeiden mukaan).

Kenelle: Heille, jotka vaativat koulutuksiltaan vain parasta

Lue palvelukuvauksesta lisää eri koulutusmuodoista ja asiasisällöistä tai ota yhteyttä.

Ensiapukoulutukset lähikoulutuksena

Tuttu ja turvallinen ensiapukoulutus lähikoulutuksena. Henkilöstö kootaan yhteen ja huippukouluttajamme tulee pitämään koulutuksen haluttuun paikkaan sovittuna aikana. Käytämme nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja harjoittelu sujuu mallikkaasti laadukkailla harjoitusvälineillä

Kenelle: Kaikille ei verkkokurssien ja yhdistelmäkoulutuksien järjestäminen ole mahdollista. Suosittelemme lähikoulutusta erityisesti sellaisille henkilöille, jotka tarvisevat tarkasti määritellyn aikataulun opiskeluun kouluttajan johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista

Ensiapukoulutukset webinaarina

Webinaari muotoinen ensiapukoulutus on vaihtoehto esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa vaikkapa pandemian vuoksi ei voida kokoontua lähiopetukseen samaan tilaan. Tällöin voidaan kuitenkin tehdä harjoituksia etänä asiantuntevan kouluttajan johdolla. Webinaarissa asiantuntija kouluttajamme on läsnä vastaamassa kurssilaisten kysymyksiin.

Kenelle: Webinaaria suosittelemme vain poikkeustilanteissa kun mikään muu koulutusmuoto ei onnistu.

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Miten pitkään ensiapukoulutusten pätevyys on voimassa?

Kaikkien koulutusten pätevyydet ovat voimassa kolme (3) vuotta koulutuksen suorituspäivämäärästä eteenpäin.

Ensiavun peruskurssin tai Ensiavun jatkokurssin pätevyyden voi kerrata yhden kerran koulutuksen voimassaolon aikana. Koulutukset voi kerrata Ensiavun kertauskurssilla. Mikäli tarvitset työssäsi voimassa olevaa Ensiavunperuskurssin ja Ensiavun jatkokurssin pätevyyttä, niin kannattaa suorittaa edellä mainitut koulutukset vuorotellen kolmen vuoden välein, jotta molemmat pätevyydet pysyvät voimassa. 

Millainen ensiapukoulutus työpaikalla tai harrastuksissa tarvitaan?

Erilaiset työympäristöt muodostavat erilaisia riskejä ja mahdollisia tapaturmatilanteita. Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää oman työympäristön riskiluokitus, jonka mukaisesti määräytyy vaatimus ensiapukoulutuksen laajuudesta ja koulutettavien lukumäärästä. Tämän lisäksi työnantajan velvollisuus on antaa ohjeet jokaiselle työntekijälle, miten toimitaan poikkeuksellisissa tilanteissa.

Erilaiset viranomaismääräykset, säädökset sekä tutkintovaatimukset saattavat edellyttää laajempaa ensiapukoulutusta mitä on työsuojelulaissa määritelty. Yleensä työpaikoilla edellytetään jokin seuraavista koulutuksista:

 • Hätäensiapu
 • Ensiavun peruskurssi
 • Ensiavun jatkokurssi

Ensiapukoulutuksen kesto vaikuttaa miten laajasti eri aihepiirejä käsitellään. Pidempikestoiset koulutukset sisältävät perusteellisen hätäensiapuharjoittelun lisäksi mm. toiminnan harjoittelua erilaisissa sairaskohtaustilanteissa, erilaisten kudostyyppien vammojen ensiapuperiaatteet, ensiavun erilaisissa myrkytyksissä, sekä kylmän ja kuuman aiheuttamat ensiapua vaativat tilanteet.

Kohdennamme koulutuksemme aina siten, että se vastaa asiakkaamme työn riskejä ja vaatimuksia.

Kaikki neljän ja yli neljän tunnin ensiapukoulutuksemme sisältävät vähintään seuraavat osiot:

 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tukehtumisen ensiapu
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Shokki

Voit lukea tarkemmin ensiapukoulutusten sisällöstä kunkin kurssin kohdalta.

Ensiapukoulutusten tarkoitus

Ensiapukoulutusten tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää ihmisten valmiutta toimia yllättävissä ja äkillisissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Säännöllisesti järjestettävä ensiapukoulutus lisää ihmisten uskallusta ja valmiutta toimia hädän keskellä ja parantaa siten kaikkien turvallisuutta, niin työpaikalla, kuin vapaa-ajallakin. Koulutuksissa opitaan tunnistamaan ensiapua vaativia tilanteita, sekä välitöntä hätäensiapua vaativia tilanteita.

Hätäensiapu tarkoittaa niitä välittömästi suoritettavia henkeä pelastavia ensiaputoimenpiteitä, jotka antavat autettavalle mahdollisuuden selviytyä hengissä ammattiavun saapumiseen saakka. Ensiapukoulutuksen käynyt auttaja kykenee tekemään monet henkeä pelastavat toimenpiteet ilman apuvälineitä, sekä antamaan ensiapua tilanteissa, joissa ei ole välitöntä hengen vaaraa.

Hätäensiaputoimenpiteitä ovat:

 • runsaan ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengityksen turvaaminen
 • verenkierron turvaaminen

Ensiapukoulutuksille asetetut viranomaisvelvoitteet ja KELA korvattavuus

Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutukset täyttävät viranomaisvaatimukset ja niistä on mahdollista hakea KELA korvausta. Ainoastaan verkkokoulutuksista ei ole mahdollista hakea KELA korvausta. Edellytyksenä KELA korvauksen hakemiselle on työterveyshoitajan tekemä työpaikkaselvitys, jossa määritellään koulutuksen tarve. Haettavan korvauksen määrään vaikuttavat kaikki KELA korvattavat palvelut, joita yritys on käyttänyt kalenterivuoden aikana. Mikäli vuosittainen KELA:n korvauskatto ei ole täyttynyt, voi korvausta enimmillään saada 40-60 % ensiapukoulutuksista aiheutuvista kustanteista.

STM:n määritelmän mukaisesti ensiapukoulutuksia pitävän ensiapukouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, sekä hänellä on oltava riittävä koulutus ensiavun kouluttamisesta. Samat vaatimukset on kirjattu työsuojelun oppaaseen, sekä KELA:n vaatimuksiin ensiapukoulutusten korvattavuuden osalta.

Uskalla Auttaa Oy:ssä ensiapukoulutusten kouluttajan vaatimukset ovat vieläkin korkeammat ja tarjoamme kouluttajat, jotka ovat työssään kohdanneet akuutissa hädässä olevia ja osaavat kouluttaa. Meillä kouluttajalla tulee olla vähintään 10 vuoden kokemus akuutti- tai ensihoidosta ja lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus ensiavun kouluttamisesta. Vaadimme kouluttajiltamme Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen ja simulaatio-ohjaajan pätevyydet, sekä säännöllisesti ensiapukouluttajille järjestettävät päivityskoulutukset.