Ensiapukoulutus

Hätäensiapu, EA1 ja EA2 ensiapukoulutukset voi suorittaa verkossa, yhdistelmäkoulutuksena, lähikoulutuksena tai webinaarina.

Huippulaadukkaat ensiapukoulutuksemme ovat saatavilla valtakunnallisesti ja ne täyttävät myös korkeimpien riskiluokkien työpaikoille asetetut lakisääteiset vaatimukset ensiapukoulutuksen sisällöstä.

Markkinoiden monipuolisimmasta -ja laadukkaimmasta ensiapukoulutusten valikoimasta voit päättää sinulle sopivimman toteutustavan. Meillä hätäensiapu, EA1 ja EA2 ensiapukoulutuksen suorittamisen aloitus onnistuu heti verkossa verkkokurssina vuoden jokaisena päivänä.

100% tyytyväisyystakuu

Me Uskalla Auttaa Oy:ssä panostamme ensiapukoulutustemme laatuun ja kouluttaminen on intohimomme. Tämän ja asiakkailtamme saadun hyvän palautteen vuoksi uskallamme antaa kaikille koulutuksillemme täyden tyytyväisyystakuun.

Markkinoiden laadukkain

Meillä et katsele tylsiä esityksiä, vaan nautit edelläkävijän käytännönläheisestä ja viihdyttävästä ensiapukoulutuksesta. Kouluttajiemme kokemus ja käytännön esimerkit akuuteista tilanteista elävöittävät koulutuksia. Ensiapukoulutuksemme lisäävät uskallusta auttaa.

Valtakunnallinen toimija

Saat meiltä ensiapukoulutuksen kaikkialle Suomeen. Toimintamallimme ensiapukoulutuksen tilauksesta toteutukseen säästävät aikaasi ja selvää rahaa laadusta tinkimättä. Laadukaiden ja aidosti innostavien ensiapukoulutuksiemme ansiosta olemme nopeiten kasvava yritys alalla.

Suomen laajin ensiapukoulutusten valikoima käytössäsi

Ensiapukoulutukset verkkokursseina

Ensiapukoulutuksemme verkossa eivät ole sidoksissa aikaan tai paikkaan ja pystyt suorittamaan koulutuksen useammassa osassa. Verkkokoulutuksissa pystyt opiskelemaan omassa tahdissasi ja voit suorittaa kurssin loppuun juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Ensiapukoulutuksemme verkossa on rakennettu akuuttihoidon ammattilaisten ja näyttelijöiden toimesta. Opetusvideot on lavastettu mahdollisimman aidon näköiseksi ketään näyttelijää kuitenkaan vahingoittamatta. Videoilla ammattilaisemme kertovat, mitkä ovat keskeiset ensiaputoimenpiteet kussakin ensiapua vaativassa tilanteessa ja aktivoivat kurssilaisen mukaan viihdyttävällä tavalla.

Keskeisimmät syyt miksi asiakkaamme valitsivat ensikoulutuksen verkossa:

 • Koulutuksen voi suorittaa joustavasti osissa tuottavan työajan ulkopuolella, jolloin yrityksen työntekijät pystyvät tekemään tuottavaa työtä.
 • Verkkokoulutus on huomattavasti perinteisiä ensiapukoulutuksia edullisempi.
 • Koulutuksessa voi kerrata ja painottaa itselleen tärkeitä aihealueita tarvittaessa useamman kerran.

Yhdistelmäkoulutukset

EA1, EA1 lasten parissa työskentelevät, EA2, Hätäensiapu 8h, Elvytys ja defibrillaattorin käyttö
Varaa

Ensiapukoulutukset yhdistelmäkoulutuksena

Yhdistelmä koulutuksilla tarkoitetaan niitä ensiapukoulutuksia, joissa osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja osa lähiopetuksena. Yleisimmin puolet opiskelusta tapahtuu verkossa ja puolet lähiopetuksena, mutta tämä on muokattavissa asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Ensiapukoulutus yhdistelmäkoulutuksena mahdollistaa jokaiselle kurssilaiselle joustavan opiskelun verkon osuudessa omassa tahdissaan ja useissa osissa. Voit jatkaa opiskelua verkossa aina siitä mihin aiemmin jäit. Jokaisen tulee suorittaa ensiapukoulutus verkossa ennen lähijaksolle osallistumista. Lähiopetusjaksolla pääset harjoittelemaan ensiaputaitoja huippu kouluttajien valvonnassa ja opastuksella.

Miksi asiakkaamme valitsevat yhdistelmä koulutuksen?

 • Verkkokoulutuksen suorittaminen omassa tahdissa antaa joustoa ryhmän aikatauluihin
 • Erittäin kustannustehokas vaihtoehto
 • Monipuolinen ensiapukoulutuksen muoto, jossa yhdistyvät verkko- ja lähiopetuksen parhaat puolet.
 • Loistava vaihtoehto erilaisille oppijoille

Ensiapukoulutukset lähikoulutuksena

Lähiopetuksena toteutettavissa ensiapukoulutuksissamme pääset oppimaan ensiaputaitoja osaavien kouluttajiemme johdolla. Lähiopetus mahdollistaa aktiivisen harjoittelun ja vuorovaikutuksen ryhmän kesken. Lähiopetuksessa käytetään paljon erilaisia aktivoivia koulutusmenetelmiä ja ratkotaan erilaisia ongelmia käytännönläheisesti. Lähiopetuksessa käytännön harjoittelun ja ryhmätyöskentelyn osuus on noin 80 % kaikesta opetuksesta. Lähiopetus sopii erityisen hyvin niille henkilöille, jotka oppivat tekemällä. Lähikoulutuksessa pääset esittämään mieltäsi askarruttavia kysymyksiä osaavilta kouluttajiltamme. Jos haluat ensiapukoulutuksen, jossa sisältö kohdennetaan vastaamaan työpaikan riskiarvion mukaisia tilanteita, sopii yleensä lähiopetus tähän parhaimmin.

Miksi valita lähikoulutus?

 • Opit asioita parhaiten tekemällä
 • Halutaan harjoitella toimintaa ryhmänä erilaisissa toimintaympäristöissä
 • Asiantuntevat kouluttajat käytössäsi

Lähikouluksena saatavat ensiapukoulutukset: EA1 / EA2 / Hätäensiapu 4h / Sähkötyön hätäensiapu 4h / Hätäensiapu 8h / Lasten ensiapu ja hätätilanteet 4h / Elvytys ja defibrillaattorin käyttö 2h / Hoitoelvytys ja hätätilanteen tunnistaminen terveydenhuollon ammattilaisille 2-4h / Ensiapuluento 1h

 

Lähikoulutukset

Katso vapaat ajat suoraan koulutuskalenteristamme ja varaa omasi.
Varaa

Webinaarit

Saatavilla samat koulukset kuin lähikoulutuksissa.
Varaa

Ensiapukoulutukset webinaarina

Webinaari muotoinen ensiapukoulutus on loistava vaihtoehto esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa vaikkapa pandemian vuoksi ei voida kokoontua lähiopetukseen samaan tilaan. Tällöin voidaan kuitenkin tehdä harjoituksia etänä asiantuntevan kouluttajan johdolla. Webinaarissa asiantuntija kouluttajamme on läsnä vastaamassa kurssilaisten kysymyksiin. Webinaari koulutus on erinomainen vaihtoehto ensiapukoulutukseksi niissä tilanteissa, joissa työnriskit ovat kaikilla samankaltaiset. Tällöin koulutus voidaan kohdentaa tietyn ammattiryhmän tarpeiden mukaiseksi ja osallistuminen on mahdollista missä päin maailmaa tahansa.

Miksi valita webinaari?

 • Asiantunteva kouluttaja käytössäsi
 • Halutaan räätälöity sisältö koulutukseen, johon ihmiset osallistuvat eri paikkakunnilta
 • Halutaan yhteiseen ensiapukoulutukseen terveysturvallisesti

Miten pitkään ensiapukoulutusten pätevyys on voimassa?

Kaikkien koulutusten pätevyydet ovat voimassa kolme (3) vuotta koulutuksen suorituspäivämäärästä eteenpäin.

EA1 tai EA2 koulutusten pätevyyden voi kerrata yhden kerran koulutuksen voimassaolon aikana. EA1 ja EA2 koulutuksen voi kerrata EA1 kertauskurssilla. Mikäli tarvitset työssäsi voimassa olevaa EA1 ja EA2 pätevyyttä, niin kannattaa suorittaa edellä mainitut koulutukset vuorotellen kolmen vuoden välein, jotta molemmat pätevyydet pysyvät voimassa. 

Millainen ensiapukoulutus työpaikalla tai harrastuksissa tarvitaan?

Erilaiset työympäristöt muodostavat erilaisia riskejä ja mahdollisia tapaturmatilanteita. Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää oman työympäristön riskiluokitus, jonka mukaisesti määräytyy vaatimus ensiapukoulutuksen laajuudesta ja koulutettavien lukumäärästä. Tämän lisäksi työnantajan velvollisuus on antaa ohjeet jokaiselle työntekijälle, miten toimitaan poikkeuksellisissa tilanteissa.

Erilaiset viranomaismääräykset, säädökset sekä tutkintovaatimukset saattavat edellyttää laajempaa ensiapukoulutusta mitä on työsuojelulaissa määritelty. Yleensä työpaikoilla edellytetään jokin seuraavista koulutuksista:

 • Hätäensiapu
 • EA1
 • EA2

Ensiapukoulutuksen kesto vaikuttaa miten laajasti eri aihepiirejä käsitellään. Pidempikestoiset koulutukset sisältävät perusteellisen hätäensiapuharjoittelun lisäksi mm. toiminnan harjoittelua erilaisissa sairaskohtaustilanteissa, erilaisten kudostyyppien vammojen ensiapuperiaatteet, ensiavun erilaisissa myrkytyksissä, sekä kylmän ja kuuman aiheuttamat ensiapua vaativat tilanteet.

Kohdennamme koulutuksemme aina siten, että se vastaa asiakkaamme työn riskejä ja vaatimuksia.

Kaikki neljän ja yli neljän tunnin ensiapukoulutuksemme sisältävät vähintään seuraavat osiot:

 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tukehtumisen ensiapu
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Shokki

Voit lukea tarkemmin ensiapukoulutusten sisällöstä kunkin kurssin kohdalta.

Ensiapukoulutusten tarkoitus

Ensiapukoulutusten tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää ihmisten valmiutta toimia yllättävissä ja äkillisissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Säännöllisesti järjestettävä ensiapukoulutus lisää ihmisten uskallusta ja valmiutta toimia hädän keskellä ja parantaa siten kaikkien turvallisuutta, niin työpaikalla, kuin vapaa-ajallakin. Koulutuksissa opitaan tunnistamaan ensiapua vaativia tilanteita, sekä välitöntä hätäensiapua vaativia tilanteita.

Hätäensiapu tarkoittaa niitä välittömästi suoritettavia henkeä pelastavia ensiaputoimenpiteitä, jotka antavat autettavalle mahdollisuuden selviytyä hengissä ammattiavun saapumiseen saakka. Ensiapukoulutuksen käynyt auttaja kykenee tekemään monet henkeä pelastavat toimenpiteet ilman apuvälineitä, sekä antamaan ensiapua tilanteissa, joissa ei ole välitöntä hengen vaaraa.

Hätäensiaputoimenpiteitä ovat:

 • runsaan ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengityksen turvaaminen
 • verenkierron turvaaminen

Ensiapukoulutuksille asetetut viranomaisvelvoitteet ja KELA korvattavuus

Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutukset täyttävät viranomaisvaatimukset ja niistä on mahdollista hakea KELA korvausta. Ainoastaan verkkokoulutuksista ei ole mahdollista hakea KELA korvausta. Edellytyksenä KELA korvauksen hakemiselle on työterveyshoitajan tekemä työpaikkaselvitys, jossa määritellään koulutuksen tarve. Haettavan korvauksen määrään vaikuttavat kaikki KELA korvattavat palvelut, joita yritys on käyttänyt kalenterivuoden aikana. Mikäli vuosittainen KELA:n korvauskatto ei ole täyttynyt, voi korvausta enimmillään saada 40-60 % ensiapukoulutuksista aiheutuvista kustanteista.

STM:n määritelmän mukaisesti ensiapukoulutuksia pitävän ensiapukouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, sekä hänellä on oltava riittävä koulutus ensiavun kouluttamisesta. Samat vaatimukset on kirjattu työsuojelun oppaaseen, sekä KELA:n vaatimuksiin ensiapukoulutusten korvattavuuden osalta.

Uskalla Auttaa Oy:ssä ensiapukoulutusten kouluttajan vaatimukset ovat vieläkin korkeammat ja tarjoamme kouluttajat, jotka ovat työssään kohdanneet akuutissa hädässä olevia ja osaavat kouluttaa. Meillä kouluttajalla tulee olla vähintään 10 vuoden kokemus akuutti- tai ensihoidosta ja lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus ensiavun kouluttamisesta. Vaadimme kouluttajiltamme ETK ja simulaatio-ohjaajan pätevyydet, sekä säännöllisesti ensiapukouluttajille järjestettävät Edusafetyn päivityskoulutukset.