Huippulaadukkaat ensiapukoulutuksemme ovat saatavilla valtakunnallisesti

ENSIAPUKOULUTUS

Saavuta kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä ensiapukoulutusten järjestämisestä uusilla verkko- ja yhdistelmäkoulutuksillamme.

https://tyosuojelu.fi

Uudistus ensiapukoulutusten nimissä

Työsuojeluhallinto, Kela, Traficom, Tukes, Opetushallitus ja muut viranomaistahot selkeyttävät ensiapukoulutusten yhteydessä käytettäviä nimityksiä. Jatkossa ensiapukoulutuksista käytetään kirjainyhdistelmien sijaan nimityksiä Hätäensiapukurssi, Ensiavun peruskurssi, Ensiavun kertauskurssi ja Ensiavun jatkokurssi. Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukurssien nimet on muutettu vastaamaan Työsuojeluhallinnon uusia ohjeistuksia.

Lue lisää työsuojeluhallinnon uusista ohjeistuksista.

Viralliset vaatimukset täyttävät ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutus juuri teidän tarpeisiinne

Näin helppoa se on:

1

PYYDÄ TARJOUS

Kartoitamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan ensiapukoulutuksen ja saat meiltä selkeän tarjouksen yhdellä hinnalla – ilman piilokuluja!

2

TILAA ENSIAPUKOULUTUS

Valitse markkinoiden selkein ja kilpailukykyisin tarjous ja tilaa ensiapukoulutuksemme.

3

ENSIAPUKOULUTUKSEN TOTETUS

Koulutusmuodosta riippumatta lupaamme järjestää teille alan parhammistoon kuuluvan ensipukoulutuksen.


Ensiapukouluttajamme ovat akuutti- ja ensihoidon kokeneita ammattilaisia, jotka usein toimivat myös pelastuslaitosten asiantuntijoina ympäri Suomea. Tarjoamme laadukkaat ensiapukoulutukset kaikkialle Suomeen.

Me olemme Suomen ainoa ensiapukoulutusten tarjoaja, joka aktiivisesti suosittelee koulutusten kilpailuttamista. Asiakaslähtöinen lähestymistapamme perustuu vakaan uskomuksemme siihen, että jokaisen asiakkaan tulisi löytää itselleen parhaiten sopiva, korkealaatuinen ja kustannustehokas koulutuskumppani. Tarjoamme aina selkeän, läpinäkyvän hinnoittelun ilman piilokuluja – ei kortti-, matka- tai rekisteröintimaksuja.

Aito valinnanvapaus

Mikä koulutusmuoto palvelee juuri teidän tarvettanne?

Verkkokurssi

Verkkokurssimme tarjoaa joustavan oppimiskokemuksen, joka mahdollistaa itsenäisen opiskelun omaan tahtiin. Omaan tahtiin opiskelu osissa poistaa perinteisen luentoväsymyksen ja tukee tehokkaampaa oppimista. Välikysymykset ja loppukoe varmistavat oppimistulokset, tarjoten sekä tuloksellisen että miellyttävän opiskelukokemuksen.

 • Suorita helposti osissa
 • Joustavin ja kustannustehokkain opiskelumuoto
 • Helppo hallinoida koko organisaation ensiapukoulutuksia suoraan verkkosivuiltamme

Luokka-/Lähikoulutus

Haluatteko osallistua ensiapukoulutukseen joka on suunniteltu ilman tylsiä kalvosulkeisia! Meidän lähikoulutuksemme rikkoo perinteisen koulutuksen kaavat, keskittyen aktiivisesti sekä teoriaan että innostaviin käytännön harjoituksiin.

 • Ensiapukoulutus, jossa huomioidaan juuri teidän organisaationne erityistarpeet.
 • Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset

Hybridi-/Yhditelmäkoulutus


Yhdistelmäkoulutukseemme, jossa yhdistyy parhaat puolet molemmista maailmoista! Teoriaosuus suoritetaan verkossa mukavasti ja joustavasti omien aikataulujen mukaan. Tämän jälkeen vietämme 1-8 tuntia (tarpeidenne mukaan) opetellen ensiaputaitoja käytännönläheisesti lähikoulutuksessa. Tämä räätälöity lähestymistapa takaa, että saatte juuri teidän tarpeisiinne sopivan koulutuksen – kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.

 • Ei sido henkilökuntaanne koulutukseen yhtäjaksoisesti kuin käytännönharjoittelun ajaksi
 • Suosituin ja parhaat oppimistulokset tuova koulutus

Webinaari

Tämä verkossa järjestettävä koulutus tarjoaa teille mahdollisuuden oppia ensiaputaitoja suoraan omalta työpisteeltänne tai vaikkapa kotoa. Webinaarimme ovat interaktiivisia, tarjoten sekä asiantuntevaa tietoa että mahdollisuuden kysymyksiin reaaliajassa. Täydellinen ratkaisu kiireisille ammattilaisille, jotka haluavat yhteisen koulutustilaisuuden, mutta lähikoulutus ei ole mahdollista.

 • Ihanteellinen ratkaisu organisaatioille, jotka etsivät räätälöityä koulutusta ja haluavat osallistujien liittyvän etänä eri paikkakunnilta.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Ensiavun verkkokurssit

Ensiavun peruskurssi


Ensiavun peruskurssi soveltuu kaikille työpaikoille laajuutensa vuoksi ja toimii myös pohjakoulutuksena Ensiavun jatkokurssille.

Hätäensiapukurssit


Hätäensiavun verkkokurssi on riittävä koulutus henkilöille, jotka työskentelevät ympäristössä, jossa tapaturman riskit ovat alhaiset.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet


Uniikki ja ainutlaatuinen Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi sopii niin ammattilaisille kuin lasten vanhemmille.

Ensiavun jatkokurssi


Ensiavun jatkokurssi on ensiavun syventä kurssi, joka soveltuu työpaikoille, joissa tapaturman riski on erityinen. Ensiavun peruskurssin pätevyyden oltava voimassa ennen suoritusta.

Ensiavun kertauskurssi


Ensiavun kertauskurssilla voit jatkaa voimassa olevaa Ensiavun peruskurssin pätevyyttä kerran kolmella vuodella, ilman, että suoritat Ensiavun peruskurssin kokonaan alusta.

Ammattikuljettajan ensiapu verkkokurssi


Tarvitsetko ensiapukurssista ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän? Meiltä löytyy verkkokurssi sinullekin.

Tietoa ensiapukoulutuksista

Kaikkien koulutusten pätevyydet ovat voimassa kolme (3) vuotta koulutuksen suorituspäivämäärästä eteenpäin.

Ensiavun peruskurssin tai Ensiavun jatkokurssin pätevyyden voi kerrata yhden kerran koulutuksen voimassaolon aikana. Koulutukset voi kerrata Ensiavun kertauskurssilla. Mikäli tarvitset työssäsi voimassa olevaa Ensiavunperuskurssin ja Ensiavun jatkokurssin pätevyyttä, niin kannattaa suorittaa edellä mainitut koulutukset vuorotellen kolmen vuoden välein, jotta molemmat pätevyydet pysyvät voimassa. 

Erilaiset työympäristöt muodostavat erilaisia riskejä ja mahdollisia tapaturmatilanteita. Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää oman työympäristön riskiluokitus, jonka mukaisesti määräytyy vaatimus ensiapukoulutuksen laajuudesta ja koulutettavien lukumäärästä. Tämän lisäksi työnantajan velvollisuus on antaa ohjeet jokaiselle työntekijälle, miten toimitaan poikkeuksellisissa tilanteissa.

Erilaiset viranomaismääräykset, säädökset sekä tutkintovaatimukset saattavat edellyttää laajempaa ensiapukoulutusta mitä on työsuojelulaissa määritelty. Yleensä työpaikoilla edellytetään jokin seuraavista koulutuksista:

 • Hätäensiapu
 • Ensiavun peruskurssi
 • Ensiavun jatkokurssi

Ensiapukoulutuksen kesto vaikuttaa miten laajasti eri aihepiirejä käsitellään. Pidempikestoiset koulutukset sisältävät perusteellisen hätäensiapuharjoittelun lisäksi mm. toiminnan harjoittelua erilaisissa sairaskohtaustilanteissa, erilaisten kudostyyppien vammojen ensiapuperiaatteet, ensiavun erilaisissa myrkytyksissä, sekä kylmän ja kuuman aiheuttamat ensiapua vaativat tilanteet.

Kohdennamme koulutuksemme aina siten, että se vastaa asiakkaamme työn riskejä ja vaatimuksia.

Kaikki neljän ja yli neljän tunnin ensiapukoulutuksemme sisältävät vähintään seuraavat osiot:

 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tukehtumisen ensiapu
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Shokki

Voit lukea tarkemmin ensiapukoulutusten sisällöstä kunkin kurssin kohdalta.

Ensiapukoulutusten tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää ihmisten valmiutta toimia yllättävissä ja äkillisissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Säännöllisesti järjestettävä ensiapukoulutus lisää ihmisten uskallusta ja valmiutta toimia hädän keskellä ja parantaa siten kaikkien turvallisuutta, niin työpaikalla, kuin vapaa-ajallakin. Koulutuksissa opitaan tunnistamaan ensiapua vaativia tilanteita, sekä välitöntä hätäensiapua vaativia tilanteita.

Hätäensiapu tarkoittaa niitä välittömästi suoritettavia henkeä pelastavia ensiaputoimenpiteitä, jotka antavat autettavalle mahdollisuuden selviytyä hengissä ammattiavun saapumiseen saakka. Ensiapukoulutuksen käynyt auttaja kykenee tekemään monet henkeä pelastavat toimenpiteet ilman apuvälineitä, sekä antamaan ensiapua tilanteissa, joissa ei ole välitöntä hengen vaaraa.

Hätäensiaputoimenpiteitä ovat:

 • runsaan ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • hengityksen turvaaminen
 • verenkierron turvaaminen

Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutukset täyttävät viranomaisvaatimukset ja niistä on mahdollista hakea KELA korvausta. Ainoastaan verkkokoulutuksista ei ole mahdollista hakea KELA korvausta. Edellytyksenä KELA korvauksen hakemiselle on työterveyshoitajan tekemä työpaikkaselvitys, jossa määritellään koulutuksen tarve. Haettavan korvauksen määrään vaikuttavat kaikki KELA korvattavat palvelut, joita yritys on käyttänyt kalenterivuoden aikana. Mikäli vuosittainen KELA:n korvauskatto ei ole täyttynyt, voi korvausta enimmillään saada 40-60 % ensiapukoulutuksista aiheutuvista kustanteista.

STM:n määritelmän mukaisesti ensiapukoulutuksia pitävän ensiapukouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, sekä hänellä on oltava riittävä koulutus ensiavun kouluttamisesta. Samat vaatimukset on kirjattu työsuojelun oppaaseen, sekä KELA:n vaatimuksiin ensiapukoulutusten korvattavuuden osalta.

Uskalla Auttaa Oy:ssä ensiapukoulutusten kouluttajan vaatimukset ovat vieläkin korkeammat ja tarjoamme kouluttajat, jotka ovat työssään kohdanneet akuutissa hädässä olevia ja osaavat kouluttaa. Meillä kouluttajalla tulee olla vähintään 10 vuoden kokemus akuutti- tai ensihoidosta ja lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus ensiavun kouluttamisesta. Vaadimme kouluttajiltamme Ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen ja simulaatio-ohjaajan pätevyydet, sekä säännöllisesti ensiapukouluttajille järjestettävät päivityskoulutukset.