Lasten ensiapu ja hätätilanteet (4h) – verkkokurssi

Suorita Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi netissä. Materiaalit ovat käytössäsi 30 vrk ajan. Suorituksen jälkeen saat heti ladattavaksi/sähköpostiisi verkkokurssista ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta.

Alkuperäinen ja ainutkertainen Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi on Uskalla Auttaa Oy:n kehittämä ja rakentama kokonaisuus kaikille vanhemmille, isovanhemmille, ensimmäistä lastaan odottaville, lasten kanssa työskenteleville ja harrastaville.

100% tyytyväisyystakuu

Osta täysin riskittä ja huoletta! Mikäli et ole tyytyväinen verkkokurssiimme, niin voit perua kurssin 7 päivän sisällä ostostasi ennen loppukokeen suorittamista. Yksi sähköposti ja palautamme rahasi.

Ajasta ja paikasta riippumaton

Voit suorittaa kurssin missä ja koska tahansa 30 vuorokauden aikana. Voit suorittaa kurssin myös niin monessa osassa kuin haluat. Kurssimme toimivat niin tietokoneilla kuin älypuhelimilla.

Aloita heti

Älä odota päiviä tai viikkoja saadaksesi oikeudet verkkokurssiin. Meillä verkkokurssin pystyy aloittamaan heti oston jälkeen, etkä joudu odottamaan perinteiseen tapaan, että hyväksymme tilauksesi manuaalisesti!

Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi sopii sinulle, jos:

Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssistamme

Lasten henkeä uhkaavat tilanteet ovat harvinaisempia kuin vanhempien, mutta ne ovat sitäkin koskettavimpia ja ne saavat meidät jokaisen pysähtymään. Ymmärrämme vanhemman ihmisen sairauskohtaukset, loukkaantumiset ja jopa kuoleman, mutta lasten kohdalla emme halua näitä ymmärtää, sillä heidän kuuluu vielä kasvaa, leikkiä ja temmeltää. Hädän hetkellä meistä jokainen toivoo, että auttaja olisi mahdollisimman lähellä. Aikuisten ensiapu voi olla meille monelle tuttua jo työpaikalta ja ensiapukursseilta, mutta kuinka moni meistä tietää mitä tulee tehdä, kun autettavana on lapsi? Oman lapsen kohdalla emme voi olettaa muiden osaavan tunnistaa lapsemme hätätilanteita ja antaa niihin ensiapua, vaan osaamisen tulee löytyä itseltä.

Uskalla Auttaa tiimi koostuu kokeneista akuuttihoidon ammattilaisista, mutta ennen kaikkea olemme lasten vanhempia. Etenkin vanhempina haluamme pystyä tarjoamaan lapsille kaiken mahdollisen saatavilla olevan avun. Suomessa lasten ensiapuun ja hätätilanteisiin ei ole ollut aiemmin verkkokurssia ja tähän halusimme muutoksen. Lasten ensiapu ja hätätilanteet kurssi on rakennettu vanhemmille ja kaikille lasten kanssa toimiville. Sen tarkoituksena on antaa valmiudet toimia erilaisissa välittömästi henkeä uhkaavissa hätätilanteissa ja lisäksi olemme koonneet siihen myös ensiapu toimintamalleja yleisimmissä lasten sairaus-, vammautumis-, tapaturma -ja myrkytystilanteissa.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet

Lasten anatomiassa ja fysiologiassa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta myös eroavaisuuksia aikuisiin verrattuna. Tämän lisäksi hätätilanteet ovat usein erilaisia kuin aikuisilla, jonka vuoksi lapsille annettava ensiapu poikkeaa joissakin tilanteissa aikuisille annettavasta ensiavusta. Vauvat ja nuoret lapset saattavat tunkea suuhunsa sinne kuulumattomia esineistä tai aineita. Lapset eivät hallitse kehoaan, eivätkä tunne rajojaan, miksi he loukkaavat helpommin itseään. Aikuisilla harmiton määrä verenvuotoa voi olla pienelle lapselle hengenvaarallista.  Lapsen elottomuuden taustasyynä on yleisimmin hapenpuute, kun taas yleisin syy aikuisen ihmisen elottomuudelle on sydänperäinen syy. Tämän vuoksi lapsen elvytyksen puhallus-painelu ja käytännön toteutus poikkeaa aikuisen elvytyksestä. Toisaalta lapsi ei myöskään kykene ilmaisemaan aina itseään. Esimerkiksi varsin yleinen yöllinen viruksen aiheuttama kurkunpään tulehdus kohtaus saattaa näyttää varsin pelottavalta, voimakkaan takovan ja haukkuvan yskän vuoksi. Todellisuudessa tämä onneksi harvemmin on todellinen hätätilanne, vaan useimmin hyvällä kotona annettavalla ensiavulla tilanne saadaan laukeamaan.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssin sisältö ja kesto

Verkkokurssilla opit miten toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa silloin, kun hätä on lapsella. Kaikki kurssilla oppimasi toimintamallit noudattavat Käypä hoito suosituksia. Kurssin suorittamiseen menee aikaa noin neljä tuntia riippuen omasta opiskelutahdistasi. Kurssi etenee moduuleittain ja se sisältää erinomaisia ja viihdyttäviä opetusvideoita, tekstejä ydinkohdista ja erilaisia muistilistoja.  

Hätätilanteen tunnistaminen – Helsingissä ensihoitojärjestelmän hoitamista potilaista alle 5% oli alle 16-vuotiaita ja lapsia koskevista hälytystehtävistä suuririskisiä hätätilanteita oli 5%. Todellisia hätätilanteita lasten osalta on siis varsin varsin vähän. Sen vuoksi mielestämme on äärimmäisen tärkeää tarjota kaikille lasten kanssa aikaa viettäville arviointityökaluja ensiapua vaativiin tilanteisiin, joilla voidaan arvioida tilanteen vakavuutta. Olemme jakaneet ensiapua vaativat tilanteet kursseillamme kolmeen luokkaan. Ensimmäinen luokka on ensiapua vaativat tilanteet, joiden jatkoseuranta voidaan hoitaa kotona ensiaputoimenpiteiden jälkeen. Toinen luokka on ensiapua vaativat tilanteet, jotka vaativat käynnin terveydenhuollon arvioitavana ensiapu toimien jälkeen, mutta hoitoon voidaan mennä omalla kyydillä. Kolmas ja selkeästi harvinaisin luokka on ensiapua vaativat tilanteet, joissa tulee välittömästi soittaa 112 ja jatkaa ensiaputoimia ensihoidon saapumiseen saakka.

Lasten ja vauvojen osalta on kriittisen tärkeää, että vanhempi pystyy tunnistamaan erilaiset hätätilanteet, aloittamaan tarvittavan ensiavun ja kertomaan myös ensihoidon ammattilaisille, miten lapsen tila poikkeaa normaalista epäselvissä tilanteissa. Opetamme kaiken edellä mainitun kurssillamme. 

Tajuton lapsi – Lapsen tajuttomuus voi johtua useista eri syistä ja tällöin on aina hyvä saada lapsi mahdollisimman nopeasti ensihoidon ammattilaisten autettavaksi. Tajuttomuus voi johtua esimerkiksi pään vammasta, keskushermostoinfektioista, hypoglykemiasta ja monesta muusta syystä, mutta yleisin syy lapsen tajuttomuuteen on kuitenkin kuumekouristelu. Opit verkkokurssillamme tunnistamaan ja tarkkailemaan mahdollisia syitä lapsen tajuttomuudelle, sekä opit tietenkin tärkeimmät ensiaputoimenpiteet, joilla varmistetaan ja turvataan lapsen peruselintoiminnot siihen saakka, että ensihoito saapuu paikalle.  

Eloton lapsi ja elvytys – Haluamme korostaa, että lapsen elvytystilanteet ovat todella harvinaisia. Oman lapsen elottomuus on kuitenkin jokaisen vanhemman pahin pelko. Se saa osan meistä lamaantumaan täysin, etenkin jos meille ei ole opetettu mitä tilanteessa tulisi tehdä. Aikuisten normaalista elvytyksestä poiketen lasten elvytys aloitetaan aina viidellä puhalluksella tai ventilaatiolla. Mikäli lapsi ei ala hengittämään, niin tämän jälkeen tarkistetaan pään asento ja mahdollinen hengitystietukos. Kun hengitystiet ovat auki, lapsi ei vieläkään hengitä, niin aloitetaan aikuisista poikkeava elvytys. Opit selkeän toimintamallin lasten elvytykseen kurssillamme.  

Tukehtuminen ja vierasesine hengitysteissä – Mistä löytyy vanhempi, jonka lapsi ei olisi koskaan tunkenut suuhunsa jotain sinne kuulumatonta? Pieni lapsi tutustuu ympäristöönsä suun kautta, jonka vuoksi onkin ymmärrettävää, että pienet laittavat suuhunsa kaikkea, mikäli valppaiden vanhempien silmä välttää.  

Lapsella pienikin vierasesine, kuten ruoka, lelu, kolikko tai vaikkapa kivi, voi pahimmillaan tukkia lapsen henkitorven ja estää hapen pääsyn elimistöön. Vierasesineen päätyessä lapsen hengitysteihin lapsi luontaisesti puolustautuu tuketta vastaan yskimällä ja kakomalla. Jos lapsi pystyy pitämään ääntä vierasesineen joutuessa hengitysteihin, on reitti hapelle suurella todennäköisyydellä ainakin osittain auki. 

Lapsen mahdollinen tukehtuminen on yksi suurimpia lasten vanhempien huolen aiheita. Onneksi voimme lohduttaa kaikkia vanhempia, sillä lasten tukehtumiskuolemat ovat äärimmäisen harvinaisia. Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssilla opetellaan tunnistamaan tukehtumiseen viittaavia merkkejä eri ikäisillä lapsilla ja mikä tärkeintä opitaan erilaisia tutkitusti toimivia menetelmiä tukkeen poistamiseen. 

Tyypillisimpiä lasten sairauksia, vammoja, tapaturmia, sekä myrkytyksiä – Aina lapselle annettavassa ensiavussa ei ole kyse välttämättä hätätilanteista. Lasten vanhempana eteesi on tullut tai tulee varmasti tilanteita, jotka ovat sinulle täysin uusia ja et välttämättä tiedä miten toimia. Riippumatta siitä, onko kyseessä hätätilanne vai ei, niin me opetamme sinulle tyypillisiä tilanteita, jotta ymmärrät mistä on kyse ja miten tällaisissa tilanteissa tulee toimia.

Vauvan, sekä lapsen anatomiaa ja fysiologiaa – Lapsen anatomiassa on paljon yhtenäisyyksiä aikuisen anatomian kanssa, mutta toisaalta siitä löytyy paljon ainutlaatuisia eroavaisuuksia. Nämä eroavaisuudet myös aiheuttavat sen, että tietyissä tilanteissa lapsi menee nopeammin heikkoon kuntoon kuin aikuinen. Näiden eroavaisuuksien opettaminen ja  ymmärrys tuovat mielenrauhaa ja helpottavat muistamaan mikä on olennaisinta kussakin ensiapua vaativassa tilanteessa, jossa ensiaputoimenpiteiden kohteena on lapsi. Pienen lapsen ylähengitystiet ovat ahtaat suuren kielen vuoksi ja keuhkotilavuus on vain 6-8 ml lapsen painokiloa kohden. Lapsen verivolyymi on pieni ja tämän vuoksi myös kiertävän hapen määrä pieni.  Lapsilla kiertävän verivolyymin menetykset tai ongelmat hapensaannissa aiheuttavat varsin nopeasti näkyviä ongelmia peruselintoiminnoissa pienen happireservin vuoksi.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssin loppukoe

Suoritettuasi kaikki kurssin moduulit ja vastattuasi välikokeissa esitettyihin kysymyksiin voit suorittaa loppukokeen. Loppukokeessa testataan oppimiasi asioita ja se on suunniteltu olemaan tarpeeksi haasteellinen, jotta meidän lisäksi myös sinä itse voit olla varma, että olet sisältänyt kurssilla opetetut kriittisimmät asiat riittävällä laajuudella toimiaksesi erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Loppukokeessa on erilaisia kysymyksiä, joista sinun tulee saada vähintään 90% oikein saadaksesi ensiaputodistuksen. Loppukokeesta ei kannata ottaa kuitenkaan stressiä. Loppukokeen voit uusia tarvitsemasi kerrat veloituksetta ja voit palata kertaamaan niitä asioita, joissa sinulla on vielä puutteita.

Ensiaputodistus

Uskalla Auttaa Oy:n virallisissa ensiaputodistuksissa käy aina ilmi koulutuksen kesto, koulutuksen sisältö ja kurssinvetäjänä toimiva vastuuhenkilö. Kaikki ensiapukurssiemme kouluttajat ja verkkokurssiemme vastuuhenkilöt ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja täyttävät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat vaatimukset ensiapukouluttajille. Ensiaputodistuksemme käyvät sellaisenaan sekä työpaikoille, että julkisyhteisöille.

Ensiaputodistus on voimassa kolme (3) vuotta siitä päivämäärästä lähtien, kun olet suorittanut kurssin.

Suoritettuasi Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssin pystyt lataamaan ensiaputodistuksen itsellesi kurssisivulta. Meillä et joudu koskaan odottelemaan todistuksen saapumista postitse.

Ensiapukortti

Vaaditaanko työpaikallasi vielä ensiapukorttia ensiaputodistuksen lisäksi? Meiltä saat aina halutessasi myös ensiapukortin jokaisesta koulutuksestamme. Pyytäessäsi toimitamme ensiapukortin sinulle kirjeitse heti kurssin suorittamisen jälkeen ilman lisämaksuja.

Tyytyväisyystakuu

Annamme Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssille täyden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen kurssin sisältöön, voit perua sen seitsemän päivän sisällä ostoksestasi ennen loppukokeen suorittamista ja maksamme rahasi takaisin ilman kyselyjä. 

Lisäksi voit säästä vielä hinnoistamme, mikäli tarvitset esimerkiksi työpaikallesi koulutuksen useammalle. Pyydä rohkeasti tarjousta, mikäli tarvitset yli viisi (5) Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssia.

Haluatko osallistua sittenkin avoimille lähiopetuskursseillemme, tarvitsetko mahdollisesti koulutuksen työpaikallesi vai etsitkö jotain toista ensiavun verkkokurssiamme?