Ammattikuljettajan ensiapukoulutus

Tarjoamme Suomen monipuolisimman valikoiman ammattikuljettajille suunnattuja ensiapukoulutuksia, joista saa ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnät Trafin rekisteriin ja lisäksi virallisen ensiaputodistuksen. Meillä direktiivikurssin suorittamisen onnistuu välittömästi verkossa vuoden jokaisena päivänä. 

Virallinen koulutuskeskus

Uskalla Auttaa Oy on virallinen Trafin hyväksymä koulutuskeskus, joka tarjoaa kuorma- ja linja-auton kuljettajille direktiivin 2003/59/EY mukaisia ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä. Meiltä saat myös viralliset ammattikuljettajan ensiapukoulutukset verkkokursseina.

https://tyosuojelu.fi

Uudistus ensiapukoulutusten nimissä

Työsuojeluhallinto, Kela, Traficom, Tukes, Opetushallitus ja muut viranomaistahot selkeyttävät ensiapukoulutusten yhteydessä käytettäviä nimityksiä. Jatkossa ensiapukoulutuksista käytetään kirjainyhdistelmien sijaan nimityksiä Hätäensiapukurssi, Ensiavun peruskurssi, Ensiavun kertauskurssi ja Ensiavun jatkokurssi. Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukurssien nimet on muutettu vastaamaan Työsuojeluhallinnon uusia ohjeistuksia.

Lue lisää työsuojeluhallinnon uusista ohjeistuksista.

Uskalla Auttaa ensiapukoulutukset:

Ammattikuljettajan ensiapukoulutus verkossa

Seitsemän tunnin koulutuksen voi suorittaa joustavasti verkossa useissa osissa tuottavan työajan ulkopuolella. Kurssin suorittaminen jatkuu siitä mihin aiemmalla kerralla jäit. Kurssin sisältö on suunnattu kaikille henkilö- ja tavaraliikenteen ammattikuljettajille ja koulutuksesta saa yhden (1) ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä -merkinnän Traficomin pätevyysrekisteriin. Koulutus koostuu videoista, käytännön harjoitteista, kirjallisesta materiaalista sekä erilaisista välitehtävistä.

Kesto: 7 tuntia
Ensiaputodistus: Kyllä (hätäensiapu), voimassa 3 vuotta
Suoritusmuoto: Verkkokurssi, omassa tahdissa
Ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintä: 1 päivä

Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksen verkkokurssin voi suorittaa omien aikataulujen mukaisesti osissa niin puhelimella, tabletilla kuin koneellakin, mutta se on suoritettava kahden perättäisen vuorokauden sisällä aloituksesta. Todistuksen saat ladattua heti kurssin suorittamisen jälkeen.

Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksen (7h) verkossa voi aloittaa heti oston jälkeen

Uskalla Auttaa ensiapukoulutukset:

Ammattikuljettajan Ensiavun peruskurssi

Ammattikuljettajan Ensiavun peruskurssi sisältää kaksi erillistä verkkokurssia: Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksen (7h) verkossa + Ensiavun peruskurssin lisämoduulin

Ensimmäinen osio, eli ammattikuljettajan ensiapukoulutus (7h) verkossa on suoritettava jatkokoulutusmerkinnän vuoksi kahden perättäisen vuorokauden sisällä aloituksesta. Lisämoduuli voidaan suorittaa tämän jälkeen vapaasti omien aikataulujen mukaisesti.

Kesto: n. 16 tuntia
Ensiaputodistus: Kyllä, voimassa 3 vuotta
Suoritusmuoto: Verkkokurssi, omassa tahdissa
Ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintä: 1 päivä

Ammattikuljettajan Ensiavun peruskurssin voi aloittaa heti oston jälkeen

Näin verkkokurssimme palvelevat organisaatioita

Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksen sisältö

Ammattikuljettajan ensiapukoulutuksen tarkoituksena syventää kaikkien ammattiautoilijoiden ammatillista osaamista liikenteessä tapahtuvissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Koulutus sisältää ammattiautoilijan kuorma -ja tavaraliikenteessä mahdollisesti kohtaamat hätätilanteet, sairauskohtaukset, sekä tapaturmatilanteet asiakkailla tai muilla ihmisillä. Hätäensiaputaitojen ja onnettomuuspaikkatoiminnan lisäksi opetellaan mm. seuraavat asiat:

 • Erilaiset liikenneonnettomuudet (osallisena raskasta kalustoa) ja tyypillisimmät vammat liikenneonnettomuustilanteissa
 • Auttamisen erityispiirteet monipotilastilanteessa liikenteessä
 • Hyportermian ehkäiseminen onnettomuuspaikalla
 • Auttajan stressireaktio ja auttamisen haasteet onnettomuuspaikalla

Tarkempi sisältö diaarissa TRAFI/116038/05.03.175/2022

Koulutus soveltuu myös niille ammattiautoilijoille, joilla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta. Koulutuksesta saa virallisen ensiaputodistuksen, joka on voimassa 3 vuotta suorituspäivämäärästä.

Verkossa suorittavan ammattipätevyyden jatkokoulutuksen kesto on 7 oppituntia (1 oppitunti = 45 minuuttia).

Kaikissa ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa yksi (1) ammattipätevyyspäivä on kestoltaan 7 tuntia ja se voidaan jakaa kahdelle päivälle. Tämä käytäntö on käytössä myös verkko-opetuksen osalta. Aloitettuasi kurssin, voit vapaasti suorittaa sen oman aikataulun mukaisesti, kunhan kurssi on aloitettu ja saatu valmiiksi kahden peräkkäisen kalenterivuorokauden aikana.

Ammattipätevyys koulutusta voidaan antaa verkko-opetuksena maksimissaan 12 tuntia.

Onko Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutuksista mahdollista saada kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden direktiivin 2003/59/EY mukaisia jatkokoulutuspäiviä?

Kyllä on, Uskalla Auttaa Oy on Traficomin hyväksymä virallinen koulutuskeskus, jonka vuoksi kaikista yli 7 oppitunnin lähiopetus -ja webinaari ensiapukoulutuksistamme on mahdollista saada jatkokoulutuspäivä merkintä Traficomin ammattipätevyysrekisteriin. Käytämme kaikissa ensiapukoulutuksissamme liikenne-ja viestintä viraston hyväksymiä koulutusohjelmia, mikä on yhtenä edellytyksenä ammattipätevyysmerkinnän saamiselle ensiapukoulutuksista.

Seuraavista ensiapukoulutuksistamme on mahdollista saada yksi tai useampi ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä merkintä (direktiivipäivä):

 • Ammattikuljettajan ensiapukoulutus verkkokurssina 7h (1 päivä)
 • Ammattikuljettajan Ensiavun peruskurssi verkkokurssina (1 päivä)
 • Ensiavun peruskurssi 16h (2 päivää (yhdistelmä- tai lähiopetus)
 • Ensiavun jatkokurssi 16h (2 päivää (yhdistelmä- tai lähiopetus)
 • Hätäensiapu (1 päivä)

Ensiavun peruskurssi, Ensiavun jatkokurssi ja Hätäensiapukurssi 8h koulutukset voidaan toteuttaa lähiopetuksena, webinaareina, verkko-opetuksena tai niiden yhdistelminä ammattikuljettajille räätälöidyllä sisällöllä, kuten ammattikuljettajan ensiapu 7h perusosa tai ammattikuljettajan ensiapu syventävä osa 7h.

Rakennamme sinulle sopivan ammattipätevyyden jatkokoulutuskokonaisuuden!

Vaatimukset ammattipätevyyden jatkokoulutuksen järjestämiselle ja kenelle ne on tarkoitettu?

Ammattipätevyyden jatkokoulutusta voivat antaa ainoastaan ne tahot, jotka on hyväksytty liikenne- ja viestintäviraston toimesta virallisiksi koulutuskeskuksiksi.

Uskalla Auttaa Oy on hyväksytty tällä päätöksellä:
TRAFICOM/359694/05.03.06/2021.

 Kaikki tavara -ja henkilöliikenteen kuljettajat C-tai D-ajokortti tarvitsevat oman ammattipätevyyden ylläpitämiseksi tai voimaan saamiseksi jatkokoulutusta.

Tätä koulutusta tulee suorittaa 35 tuntia viiden (5) vuoden aikana. Uskalla Auttaa Oy:ssä voit suorittaa kokonaisuudessaan 35 tunnin ammattipätevyyden jatkokoulutuksen.

Koulutus voidaan suorittaa useammassa osassa. Yhdellä kerralla kuitenkin tulee suorittaa vähintään seitsemän (7) tuntia ja tämän yhden suorituksen voi jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle.

Kuljettajan tulee täyttää jokin seuraavista kriteereistä, jotta voit saada ammattipätevyyden jatkokoulutusta:

 • Perustason ammattipätevyyden tulee olla valmiiksi suoritettuna, jos ajo-oikeus C -kortissa alkanut 10.9.2009 jälkeen.
 • Ennen 10.9.2009 saavutettu ajo-oikeus C-kortissa.
 • Perustason ammattipätevyyden tulee olla valmiiksi suoritettuna, jos ajo-oikeus D- kortissa on alkanut 10.9.2008 jälkeen.
 • Ennen 10.9.2008 saavutettu ajo-oikeus D-kortissa.

Kuljettaja tai kuljetusyritys voi itse päättää millaisia koulutuksia he suorittavat, kunhan ne liittyvät ammattiautoilijan työtehtäviin. Ainoa kaikille ammattikuljettajille pakollinen pätevyyspäivä 7h, on ennakoivan ajon koulutus, joka vahvistaa ympäristöystävällistä, turvallista ja taloudellista ajotapaa. Koulutuksiksi kannattaa valita sellaisia pätevyyspäiviä, joista on oikeasti hyötyä kuljettajan työssä. Valittavissa olevia hyväksyttyjä koulutusohjelmia on sadoittain, mutta jos ne eivät vastaa kuljetuttajan tai kuljetusyrityksen voimme Uskalla Auttaa Oy:ssä hyväksyttää uuden pätevyyskoulutus ohjelman vastamaan todellista tarvettasi.

Järjestettävien koulutusten tulee olla hyväksyttyjen virallisien jatkokoulutus ohjelmien mukaisia ja noudattaa niille annettuja ohjeistuksia. Jatkokoulutusta voidaan antaa käytännön harjoitteluna, ajoharjoitteluna, teoriaopetuksena tai niiden yhdistelmänä. Teoriaopetusta voidaan antaa myös verkko-opetuksena 12 tuntia.

Kaikista järjestettävistä ammattipätevyyskoulutuksista tulee tehdä ilmoitus liikenne -ja viestintävirastolle 10 vuorokautta ennen koulutuksen järjestämistä, jotta niistä voidaan myöntää ammattipätevyysmerkinnät. Ilmoitus velvollisuus on koulutuskeskuksella. Uskalla Auttaa Oy:llä ilmoitukset hoituvat nopeasti sähköisen rajapinnan kautta ja suorituksen jälkeen ne näkyvät muutaman päivän sisällä Traficomin rekisterissä.  Saat meiltä jokaisesta suoritetusta ammattipätevyys koulutuksesta todistuksen, jota voit hyödyntää kiire tapauksessa hakiessasi merkintää ajokorttiin tai ammattipätevyyskorttia. Hakeminen tapahtuu Ajovarman toimispisteestä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki jatkokoulutuspäivät (35t).

Perustason ammattipätevyyskoulutusta järjestetään autokouluissa ja perustason suorittamisen jälkeen pätevyydet ovat voimassa 5 vuotta. Ammattipätevyyden jatkokoulutuksilla on mahdollista jatkaa pätevyyden voimassaoloa kerrallaan viideksi vuodeksi, jos kuljettajan ajo-oikeus on voimassa tuon ajan.

Korvaako KELA kuljettajille ammattipätevyyskoulutuksena järjestettävää ensiapukoulutusta?

Kela ei korvaa ammattipätevyyden, asiakkaiden tai opiskelijoiden turvaksi järjestettävää ensiapukoulutusta. Mikäli ensiapukoulutusta ei järjestetä ammattipätevyyskoulutuksena, on kuljettajan tai kuljetusyrityksen mahdollista hakea koulutuksista Kela korvausta. Kela korvauksen piiriin kuuluvat ne ensiapukoulutukset sekä ensiapuvälineet, jotka katsotaan kuuluvan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon piiriin. Ensiapukoulutuksia, jotka on järjestetty verkossa Kela ei kuitenkaan korvaa.

Kela sen sijaan korvaa kuljettajalle tai yritykseen hankittuja ensiapuvälineitä sen mukaisesti mitä työterveyshoitajan tekemässä työpaikkaselvityksessä on edellytetty. Esimerkiksi ensiapulaukut, silmähuuhteet ja yrityksen ensiapupisteet kuuluvat korvauksen piiriin. Ensihoitovälineiksi luokitellut laitteet, kuten defibrillaattorit eivät kuulu korvauksen piiriin.

Ammattikuljettajan ja kuljetusyrityksen ensiapuvalmius

Myös kuljetusyritysten ja kuljettajien tulee huolehtia riittävästä lakisääteisestä ensiapuvalmiudesta omalla työpaikallaan. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksestä selviää työpaikkakohtaisesti, kuinka monta ensiapukoulutettua henkilöä kuljetusyrityksessä tulisi olla. Tämä selvitys pohjautuu ala- ja työkohtaiseen riskiarvioon. Kuljettajan työn katsotaan kuuluvan ilmeisen riskin ryhmään, jolloin kuljetusyrityksessä pitää olla vähintään yksi ensiapukoulutettu työntekijä 10 henkilöä kohden. Kohtalaisen riskin töissä yleinen ensiapukoulutuksen tasovaatimus on yleensä Ensiavun peruskurssi.

Kuljettajan työhön kohdistuu monesti lakisääteistä ensiapuvalmiutta tiukempia vaatimuksia sekä henkilö- ja tavaraliikenteen osalta. Tilaajan edellytyksenä voi esimerkiksi olla, että jokaisella terminaalissa tai työmaalla asioivalla kuljettajalla tulee olla voimassa oleva Ensiavun peruskurssi tai hätäensiapukoulutus. Mikäli tällainen vaatimus on annettu, on hyvä ymmärtää, että ensiapukoulutusten voimassaoloaika on 3 vuotta. Voimassa olevan Ensiavun peruskurssin pätevyyttä voit kuitenkin jatkaa yhden kerran suorittamalla Ensiavun kertauskurssin.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuksen voimassaoloaika

Ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmien mukaiset koulutukset ovat voimassa viisi vuotta ja kaikki suoritukset tulee tehdä viiden vuoden sisällä.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuksina suoritettavien ensiapukoulutusten kortit ovat voimassa 3 vuotta suorituspäivämäärästä eteenpäin, mutta tällä ei ole vaikutusta ammattipätevyyden voimassaoloon.

Mitä yhteistä on termeillä ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivällä, direktiivipäivällä ja direktiivi koulutus?

Moni ammattikuljettaja ja koulutuskeskus käyttää termejä ”direktiivipäivä” ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivistä. Näillä ”direktiivipäivä” , ”direktiivi koulutus” tai ”pätevyyspäivä”  viittauksilla tarkoitetaan kuorma -ja linja-auton kuljettajille direktiivin 2003/59/EY mukaista jatkokoulutuspäivän lyhennettä.

Moni alalla pitkään toiminut ammattikuljettaja varmasti tunnistaakin monia listattuja termejä, joita käytetään puhuttaessa ja markkinoitaessa ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä:

 • direktiivikoulutus
 • direktiivipäivä
 • ammattipätevyyspäivä
 • kuljettajapätevyyspäivä
 • CAP-koulutus
 • CAP-päivä
 • kuljettajakoulutus