Työturvakortti – Työturvallisuuskoulutus netissä

Meiltä saat työturvallisuuskoulutukset verkkokursseina, webinaareina, sekä lähikoulutuksina.

Uskalla Auttaa Oy:n Työturvakortti

Työturvallisuuskoulutus verkkokurssina

Työturvallisuuskoulutuksen tarkoituksena on perehdyttää ja antaa opiskelijalle perustiedot työtapaturmista, työsuojeluorganistaatiosta, perehdytyksestä, työssä esiintyvistä vaaroista ja työssä kuormittumisesta.

Työturvallisuuskoulutusta voidaan käyttää osana uusien työntekijän perehdytystä ja henkilöstön jatkuvana koulutuksena liittyen työturvallisuusasioihin.

Kesto: n. 4 oppituntia
Työturvakortti: Kyllä, voimassa 5 vuotta
Suoritusmuoto: Verkkokurssi, omassa tahdissa

  • Verkkokurssin voi suorittaa omaan tahtiin useissa osissa, eikä se sido työntekijää tiettyyn aikaan ja paikkaan.
  • Myönnämme suoritetusta työturvallisuuskoulutuksesta todistuksen ja työturvakortin, jotka ovat voimassa viisi (5) vuotta suorituksesta eteenpäin.

Työturvallisuuskoulutuksen voi aloittaa heti oston jälkeen

Verkkokurssista saat Uskalla Auttaa Oy.n työturvakortin. Mikäli tarvitset TTK:n työturvallisuuskorttia©, niin koulutus tulee järjestää webinaarina tai lähikoulutuksena.

Työturvakortti verkossa yrityksille ja yhteisöille

  • Verkkokurssin voi ostaa verkkokaupastamme toiselle henkilölle tai isommalla ryhmälle kerralla.
  • Halutuille henkilöille voidaan antaa suoritusoikeus koska tahansa ja ostetut kurssit ovat voimassa 2 vuotta.
  • Ryhmähallinnasta jaetaan suoritusoikeuksia ja pystytään seuraamaan henkilöstön edistymistä kursseilla. Myös kurssitodistukset löytyvät kaikki yhdestä paikasta.
  • Resursseja ei kulu turhaan viestintään, tilavarauksiin, henkilöstön aikataulujen yhteensovittamiseen tai muihinkaan työturvallisuuskurssin järjestämiseen liittyviin perinteisiin käytäntöihin.
OSTA HETI LATAA HINNASTO 09 4270 2259

TTK:n Työturvallisuuskorttikoulutus
Mikäli tarvitset Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortin, niin saat tilattua webinaarin tai lähikoulutuksen helposti kauttamme. TTK:n työturvallisuuskorttia saatetaan vielä vaatia joillakin isommilla työmailla urakoitsijan vaatimuksesta.

Miten Työturvakortti ja Työturvallisuuskortti eroavat toisistaan?

Kuka tahansa voi myöntää ensiapukoulutuksista ensiapukortin, sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta sähkötyöturvallisuuskortin, mutta työturvallisuuskoulutuksissa tilanne on toistaiseksi hiukan erilainen. Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen rekisteröimä tavaramerkki, jonka vuoksi muiden tahojen järjestämistä työturvallisuuskoulutuksista ei voida myöntää työturvallisuuskorttia. Tämän vuoksi meidän omasta työturvallisuuskoulutuksesta myönnettävä kortti on Työturvakortti, eikä Työturvallisuuskortti.

Työturvakortti vai Työturvallisuuskortti?

Viranomaistahot eivät vaadi Työturva- tai Työturvallisuuskorttia, eikä lainsäädäntö tunne kyseisiä termejä. Korttivaatimukset liittyvät yrityksen käytäntöihin ja tietyt isot toimijat saattavat vaatia työpaikoillaan juuri tietyn työturvallisuuskoulutuksen käymistä. Tämä näkyy siinä, että myös alihankkijat joutuvat suorittamaan ennalta määritellyn tahon järjestämän työturvallisuuskoulutuksen.

Mikäli työskentelet erityisesti rakennusalalla tai teollisuuden parissa, niin selvitä huolellisesti, että onko työympäristössäsi sellaisia toimijoita, joilla on vaatimuksena jonkin tietyn tahon järjestämä työturvallisuuskoulutus.

Onko työturvallisuuskoulutus pakollinen?

Työturvallisuuskoulutukset eivät ole pakollisia. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on kuitenkin annettava työntekijälle opetusta ja ohjausta.

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

Miksi yrityksen kannattaa järjestää työturvallisuuskoulutusta?

Järjestelmällisellä työturvallisuuskoulutuksella työnantaja pystyy dokumentoidusti osoittamaan, että työntekijälle on annettu opetusta, eikä työturvallisuuskoulutuksen sisällöistä jää epäselvyyttä asiaa tutkittaessa. Yrityksen sisältä ei useinkaan löydy riittäviä resursseja tai osaamista järjestää yleistä työturvallisuuskoulutusta, jonka vuoksi tämä osuus usein kannattaa ulkoistaa. Yleisten työturvallisuuskoulutuksien lisäksi työntekijä tulee kuitenkin aina perehdyttää juuri kyseisen työpaikan työympäristöön ja työtehtävien vaatimusten mukaiselle tasolle.