Ensiavun jatkokurssi


Ensiavun jatkokurssiemme avulla saavutetaan kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä koulutusten järjestelyistä. Vältä vanhanaikaiset puuduttavat luentokoulutukset Suomen laajimman ja laadukkaimman ensiapukoulutusvalikoimamme avulla. Ensiavun jatkokurssin suorittaminen onnistuu kustannustehokkaasti kokonaan verkkokurssina tai parhaat oppimistulokset tuovana yhdistelmäkoulutuksena.

Tarvittaessa myös perinteinen Ensiavun jatkokurssin lähikoulutus ja pandemia-ajan webinaarina löytyvät valikoimastamme.

Ensiavun jatkokurssi verkkokurssina

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa Ensiavun jatkokurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. Ensiavun jatkokurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja parempien oppimistulosten vuoksi.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikatalun joustavuudesta kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Yhdistelmä- ja lähikoulutuksena

Ensiavun jatkokurssi voidaan järjestää työpaikallenne verkkokurssin lisäksi joko yhdistelmäkoulutuksena tai tarvittaessa kokonaan lähikoulutuksena. Ensiavun jatkokurssilla syvennetään Ensiavun peruskurssilla opittuja ensiaputaitoja.

Ainutlaatuisessa yhdistelmäkoulutuksessamme yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Lähikoulutus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Ensiavun jatkokurssi voidaan järjestää kokonaan lähikoulutuksena esimerkiksi silloin kun tarvitaan tarkasti määritelty aikataulu opiskeluun kouluttajan johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Lue palvelukuvauksesta koulutusmuodoista ja asiasisällöistä

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Kenelle Ensiavun jatkokurssi sopii?

 • Rinnepäivystäjille ja Ski patrol koulutukseen osallistuville
 • Kelkkasafareiden ja vaellusten vetäjille
 • Meripelastajille, veneilijöille ja merenkulussa työskenteleville
 • Eräoppaille, partiolaisille ja maatossa työskenteleville
 • Ratsastuksen harrastajille ja valmentajille sekä vaellusratsastajille
 • Lasten parissa työskenteleville
 • Ensiapupäivystäjille, VPK toiminnassa mukana oleville
 • Työpaikan ensiapuvastaaville, työkohteen kerrosvastaaville, työpaikan turvallisuusvastaaville
 • Niiden alojen työntekijöille, joilla tapaturman vaara erityinen
 • Kaikille ensiavusta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää ensiavun osaamistaan

Ensiavun jatkokurssi on ensiavun syventävä koulutus, johon voi osallistua Ensiavun peruskurssin ollessa voimassa. Ensiavun jatkokurssin tarkoitus on laajentaa ja syventää koulutukseen osallistujan ensiapuosaamista. Ensiavun jatkokursseilla kerrataan Ensiavun peruskurssilla opittuja hätäensiaputaitoja, sekä opiskellaan uusia aihealueita, kuten lapsipotilaat, hypotermia, lämpösairaudet, vammapotilaiden tutkimisen ja onnettomuustilanteiden syventävä osaaminen sekä terveyden edistäminen. Niillä työpaikoilla, joilla tapaturman vaara on ilmeinen tai työolosuhteet aiheuttavat erityistä vaaraa, ei välttämättä Ensiavun peruskurssilla saada riittäviä ensiapuvalmiuksia ja kokonaisuutta voidaan täydentää Ensiavun jatkokurssilla. Viranomaisvaatimuksissa, poikkeusolosuhteissa työskenneltäessä ja lukuisten ammattitutkintojen vaatimuksissa edellytetään Ensiavun jatkokurssin suorittamista.

Olemme järjestäneet vuosien mittaan lukuisia räätälöityjä Ensiavun jatkokursseja erilaisissa maasto- ja työolosuhteissa eri alojen asiakkaillemme. Palaute ja arvioinnit ensiapukoulutuksistamme ovat aina olleet erinomaisia, ja olemme saaneet erityistä kiitosta kouluttajiemme osaamisesta, käytännön läheisestä opetuksesta, koulutusten selkeydestä sekä joustavuudesta toteuttaa koulutukset lyhyelläkin varoitusajalla.

Ensiavun jatkokurssin sisältö

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, vaikeasti loukkaantunut, hukkuneen ja raskaana olevan elvytys
 • Defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
 • tajuttomalle annettava ensiapu ja toiminta mahdollisessa rankavamma tilanteessa
 • Massiivinen verenvuoto ja haavat
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Monipotilastilanne ja suuronnettomuustilanne
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan

Mitä eroa Ensiavun jatkokurssien koulutusmuotojen välillä on?

Kaikki järjestämämme Ensiavun jatkokurssit antavat kävijälleen samat pätevyydet, eikä koulutusmuodon valinnalla ole käytännön merkitystä myönnettyihin pätevyyksiin. Ensiavun jatkokurssin tarkoitus on syventää ensiavun osaamista ja parantaa valmiuksia toimia hyvinkin vaativissa ensiaputilanteissa. Uskalla Auttaa Oy noudattaa kaikissa Ensiavun jatkokursseissaan STM:n asiantuntijaryhmän mukaista sisältöä ja kurssin kesto on 16 oppituntia. Kaikki koulutuksemme pohjautuvat kansainvälisiin hoitosuosituksiin ja vankkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön, joiden pohjalta on laadittu kansalliset ensiapuohjeet. 

Uskalla Auttaa Oy:n kaikki Ensiavun jatkokurssit täyttävät STM:n laatiman ensiapuvalmius työpaikoilla oppaan-, oppilaitosten tutkintoon johtavien opintojen-, viranomaistahojen sekä KELA:n vaatimukset. KELA:n korvauksen saamisen edellytyksenä on nykyään, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys ensiavun kouluttamiseen. Ensiavun jatkokurssin verkkokoulutuksista ei kuitenkaan ole mahdollista saada KELA korvausta.

Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutukset eivät pohjaudu Powerpoint-luentoihin, vaan käytännönläheiseen tekemiseen. Kaikilla kouluttajillamme on vankka akuuttihoidon kenttäkokemus, joka tuo syvyyttä koulutuksiin käytännönläheisten esimerkkien kautta. Kurssejamme kuvataan usein innostaviksi ja jopa hauskoiksi. Ensiapukoulutuksen ja tärkeiden ensiaputaitojen oppimisen tuleekin olla viihtyisää parhaimman mahdollisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

Onko Ensiavun jatkokurssien sisällöissä eroja?

Kaikissa Uskalla Auttaa Oy:n Ensiavun jatkokurssien toteutustavoissa; verkkokoulutus, webinaari, lähiopetus tai yhdistelmäkoulutus on sisällöllisesti sama STM:n minimivaatimus, mutta esimerkiksi lähiopetuksessa sisällölliset painotukset ja räätälöinnit onnistuvat kohderyhmän työn riskien mukaisesti.

Ensiavun jatkokurssin verkkokurssilla edellä mainittujen lisäksi:

 • Vauvan ja lapsen auttamisen erityispiirteet
 • Vauvojen ja lasten yleisimmät sairaskohtaukset sekä tapaturmat
 • Vauvojen ja lasten hätätilanteet

Ensiavun jatkokurssin todistuksen voimassaoloaika

Suoritettuasi koulutuksen saat heti virallisen ensiaputodistuksen. Ensiavun jatkokurssin todistuksen voimassaoloaika on kolme (3) vuotta, kuten muissakin ensiapukoulutuksissa. Pätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa kolmella vuodella eteenpäin suorittamalla Ensiavun jatkokurssi tai hätäensiapukoulutus Ensiavun jatkokurssin pätevyyden ollessa voimassa. Tämän päivityksen voi tehdä kertaalleen pätevyyden jatkamiseksi.

Jos tarvitset voimassa olevaa Ensiavun peruskurssin ja Ensiavun jatkokurssin pätevyyttä, niin kannattaa vuorotella edellä mainittujen koulutusten suorittamista alle kolmen (3) vuoden välein, jolloin saat pidettyä molemmat pätevyydet voimassa. Jos kuitenkin työpaikkaselvityksen mukaiset riskit ovat ilmeiset, niin on perusteltua suorittaa ensiapukoulutukset (Ensiavun peruskurssi, Ensiavun jatkokurssi, Hätäensiapukurssi tai Ensiavun kertauskurssi) vähintään 1,5 vuoden välein.