EA2 kurssi verkossa - EA2 verkkokurssi

Nyt voit suorittaa myös EA2 kurssin verkossa! EA2 verkkokurssimme sisältää myös käytännön harjoituksia, jotka voi suorittaa itsenäisesti. Verkkokurssin suoritettua saat ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta.

EA2 verkkokurssimme on markkinoiden ensimmäinen, laajin ja toistaiseksi ainoa verkossa suoritettava ensiavun jatkokurssi, joka vastaa sekä sisällöltään, että todelliselta kestoltaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta. Markkinoiden joustavin ja kustannustehokkain tapa suorittaa ensiavun syventävä – EA2 koulutus. Voidaksesi suorittaa EA2 jatkokurssin, tulee sinulla olla voimassa oleva EA1 pätevyys, josta sinun tulee ladata kuva verkkokurssin alussa.

100% tyytyväisyystakuu

Osta täysin riskittä ja huoletta! Mikäli et ole tyytyväinen EA2 verkkokurssiimme, niin voit perua kurssin 7 päivän sisällä ostostasi ennen loppukokeen suorittamista. Yksi sähköposti ja palautamme rahasi.

Ajasta ja paikasta riippumaton

Voit suorittaa verkkokurssin missä tahansa ja koska tahansa. Voit suorittaa kurssin myös niin monessa osassa kuin haluat. Kurssimme toimivat niin tietokoneilla kuin älypuhelimilla. Suorita tuottavan työajan ulkopuolella!

Aloita heti

Älä odota päiviä tai viikkoja saadaksesi oikeudet verkkokurssiin. Meillä verkkokurssin pystyy aloittamaan heti oston jälkeen, etkä joudu odottamaan perinteiseen tapaan, että hyväksymme tilauksesi manuaalisesti!

Kenelle EA2 verkkokurssi on tarkoitettu?

 • EA2 verkkokurssi on tarkoitettu työpaikoille, joissa tapaturman vaara on ilmeinen tai erityinen. Yleensä työterveyshuolto on määritellyt tarpeet EA2 ensiapukoulutukselle tai alan etujärjestöt vaativat jäseniltään kyseistä pätevyyttä ottaen huomioon työn luonteen.
 • EA2 verkkokurssille voit osallistua vain jos sinulta löytyy voimassa oleva EA1 pätevyys. EA1 pätevyydestä sinun tulee ladata kuva (kortista tai todistuksesta) EA2 kurssin alussa. Ilman todistusta voimassaolevasta EA1 pätevyydestä et voi saada EA2 pätevyyttä voimaan.
 • EA2 ensiavun syventäväkurssi verkossa sopii niille ammattiryhmille, joille EA1 ei anna riittäviä valmiuksia toimia poikkeavissa tilanteissa, kuten; lasten parissa työskentelevät, eräoppaat, laskettelurinteessä työskentelevät.
 • EA2 ensiavun jatkokurssi on vaatimuksena monien alojen tutkinnoissa, sekä tiettyjen viranomaistahojen vaatimuksissa.
 • EA2 verkkokurssi soveltuu niille, jotka haluavat hyvät valmiudet toimia erilaisissa lasten tapaturma -ja sairaskohtaustilanteissa.

EA2 verkkokurssistamme

Harva meistä jaksaa kuunnella webinaaria kahta päivää putkeen samalla oppien ja sisäistäen kunnolla opetuksen sisältöä. Oppiminen on yksilöllinen tapahtuma myös ensiapukurssilla, jossa opiskelijalle tulisi suoda mahdollisuus oppia omassa tahdissaan. Tämän vuoksi päätimme rakentaa Suomen laajimman ja mielestämme parhaimman EA2 verkkokoulutuksen, jossa opiskelu tapahtuu täysin opiskelijan aikataulujen mukaisesti. Vaikka EA2 kurssilla verkossa ei voidakaan toteuttaa valvottua käytännön harjoittelua, niin kurssi sisältää paljon omaehtoista harjoituksia ja pohdintaa. Lisäksi verkkokurssimme ei ole tiivistetty tai lyhennetty versio lähikoulutuksesta, vaan se vastaa todelliselta kestoltaan STM:n ohjeistusta. EA2 verkkokurssi soveltuu erityisesti henkilöille, joille lähikoulutus on osoittautunut matkojen tai muiden syiden vuoksi mahdottomaksi. Asiakkaidemme kokemusten perusteella EA2 verkkokurssin oppimateriaali on laadultaan huippuluokkaa ja kurssi on kuvattu viihdyttäväksi. Asiakas kokemusten perusteella kurssin suorittamisen joustavuus tekee kurssistamme ylivertaisen, sillä kurssi voidaan suorittaa joustavasti tuottavan työajan ulkopuolella

Miksi asiakkaamme valitsivat EA2 verkkokurssin

EA2 verkkokurssin sisältö ja kesto

Uskalla Auttaa Oy:n EA2 verkkokurssi on markkinoiden laajin ensiavun jatkokoulutus sisällöltään, sekä todelliselta kestoltaan. EA2 verkkokurssi on rakennettu Sosiaali ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti 16 oppitunnin koulutukseksi (16 x 45min). Kurssin suoritusaika voi vaihdella opiskeljian tahdista riippuen, mutta keskimääräinen suunniteltu kesto on 16 oppituntia.

EA2 verkkokurssin sisältö:

 • Aiemmin suoritetun EA1 pätevyyden todentaminen
 • Hätäensiavun kertaus
  • Orientaatio hätätilanteen tunnistamiseen
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Tajuttomuus
  • Elottomuus
   • Painelu-puhalluselvytys
   • Defibrillaattori elvytyksessä
   • Lapsen elvytys
   • Elvytyksen erityistilanteet
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Shokki
 • Vammat, onnettomuudet ja tapaturmat – syventävä osio
  • Vammoista yleisesti
  • Loukkaantuneen tutkiminen
  • Pään alueen vammat
  • Rankavammat
  • Rintakehän vammat
  • Vatsan vammat
  • Lantio-, lonkka- ja raajavammat
  • Murtumat ja loukkaantuneet tukeminen
  • Lämpösairaudet
  • Hypotermian vaikutus loukkaantuneella
  • Vammapotilaan elvytys
  • Suuronnettomuus / monipotilastilanne
 • Lasten ensiavun erityispiirteet
  • Vauvan ja lapsen anatomia
  • Auttamisen haasteet
  • Tajuton lapsi
  • Pyörtyminen ja affektikohtaus
  • Tukielimien ja pehmytkudoksen vammat
  • Lasten pään vammat ja aivotärähdys
  • Palovammat
  • Lapsen kivunhoito
  • Vauvan ja lapsen infektiot
  • Vatsakipu
  • Allergiat
 • Terveysneuvonta ja hyvinvointi
  • Uni
  • Ravinto
  • Liikunta
  • Ylipaino
  • Verenpainetauti
  • Hyperkolesterolemia
  • Työpaikan tyyppitapaturmat
  • Stressin vaikutukset

EA2 verkkokurssin loppukoe

Suoritettuasi kaikki kurssin moduulit ja vastattuasi välikokeissa esitettyihin kysymyksiin voit suorittaa loppukokeen. Loppukokeessa testataan oppimiasi asioita ja se on suunniteltu olemaan tarpeeksi haasteellinen, jotta meidän lisäksi myös sinä itse voit olla varma, että olet sisältänyt EA2 kurssilla opetut kriittisimmät asiat riittävällä laajuudella toimiaksesi erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Loppukokeessa on kysymyksiä, joista sinun tulee saada vähintään 90%  oikein saadaksesi ensiaputodistuksen. Loppukokeesta ei kannata ottaa kuitenkaan stressiä. Loppukokeen voit uusia tarvitsemasi kerrat veloituksetta ja voit palata kertaamaan niitä asioita, joissa sinulla on vielä puutteita.

Ensiaputodistus EA2 verkkokurssista

Uskalla Auttaa Koulutuspalvelun virallisissa ensiaputodistuksissa käy aina ilmi koulutuksen kesto, koulutuksen sisältö ja kurssinvetäjänä toimiva vastuuhenkilö. Kaikki ensiapukurssiemme kouluttajat ja verkkokurssiemme vastuuhenkilöt ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja täyttävät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat vaatimukset ensiapukouluttajille. Ensiaputodistuksemme käyvät sellaisenaan sekä työpaikoille, että julkisyhteisöille.

Ensiaputodistus on voimassa kolme (3) vuotta siitä päivämäärästä lähtien, kun olet suorittanut kurssin.

Suoritettuasi EA2 verkkokurssin pystyt myös lataamaan ensiaputodistuksen itsellesi kurssisivulta. Meillä et joudu koskaan odottelemaan todistuksen saapumista postitse.

Annamme EA2 verkkokurssillemme muiden verkkokurssien tapaan täyden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen kurssin sisältöön, voit perua sen seitsemän päivän sisällä ostoksestasi ennen loppukokeen suorittamista ja maksamme rahasi takaisin ilman kyselyjä. 

Mitä EA2 tarkoittaa?

EA2 on vakiintunut yleisnimitys ensiavun jatkokurssille. Useissa yhteyksissä EA2 kurssista käytetään mainintaa ensiavun syventävä koulutus viitaten EA1 pätevyyden osaamisen syventämiseen. STM on määritellyt EA2 koulutuksen laajuudeksi 16 oppituntia, joissa yhden oppitunnin keston tulee olla 45 minuuttia. Uskalla Auttaa Oy:n EA2 verkkokurssi on markkinoiden ainoa STM:n standardin mukainen virallinen ensiavun jatkokurssi ja täyttää kaikki viranomaisvaatimukset. 

Miten voi pitää voimassa EA1 ja EA2 pätevyydet yhtäaikaa voimassa?

Molemmat EA1 ja EA2 pätevyydet ovat voimassa kolme (3 )vuotta suorituspäivämäärästä eteenpäin. EA2 pätevyyden voi suorittaa EA1 pätevyyden ollessa voimassa.  EA1 ja EA2 pätevyyden voi kerrata EA1, EA2 tai hätäensiapukurssilla. Toimivin tapa pitää EA1 ja EA2 pätevyydet samanaikaisesti voimassa, on vuorotella EA1 ja EA2 kurssien suorituksia alle kolmen vuoden välein edellisestä suorituksesta.

EA2 verkkokurssin KELA korvattavuus

KELA ei korvaa verkossa järjestettäviä ensiapukoulutuksia. Näin ollen EA2 verkkokurssista ei voi saada KELA korvausta. On hyvä ottaa huomioon ylipäänsä KELA korvausta haettaessa, että edellytyksenä korvauksen saamiselle ensiapukoulutusten osalta, on työterveyshoitajan tekemä työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksestä tulee ilmetä tarve esimerkiksi EA2 koulutukselle.