Täyttää viralliset vaatimukset

Ensiavun peruskurssi

Ensiavun peruskurssi juuri teidän tarpeisiinne. Valitse haluamasi opiskelumuoto tai kartoitetaan yhdessä juuri teidän ympäristöönne parhaiten sopiva ensiapukoulutus.

https://tyosuojelu.fi

Uudistus ensiapukoulutusten nimissä

Työsuojeluhallinto, Kela, Traficom, Tukes, Opetushallitus ja muut viranomaistahot selkeyttävät ensiapukoulutusten yhteydessä käytettäviä nimityksiä. Jatkossa ensiapukoulutuksista käytetään kirjainyhdistelmien sijaan nimityksiä Hätäensiapukurssi, Ensiavun peruskurssi, Ensiavun kertauskurssi ja Ensiavun jatkokurssi. Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukurssien nimet on muutettu vastaamaan Työsuojeluhallinnon uusia ohjeistuksia.

Lue lisää työsuojeluhallinnon uusista ohjeistuksista.

Viralliset vaatimukset täyttävät ensiapukoulutukset

Ensiavun peruskurssi juuri teidän tarpeisiinne

Näin helppoa se on:

1

PYYDÄ TARJOUS

Kartoitamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan ensiapukoulutuksen ja saat meiltä selkeän tarjouksen yhdellä hinnalla – ilman piilokuluja!

2

TILAA ENSIAPUKOULUTUS

Valitse markkinoiden selkein ja kilpailukykyisin tarjous ja tilaa ensiapukoulutuksemme.

3

ENSIAPUKOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutusmuodosta riippumatta lupaamme järjestää teille alan parhammistoon kuuluvan ensipukoulutuksen.


Ensiapukouluttajamme ovat akuutti- ja ensihoidon kokeneita ammattilaisia, jotka usein toimivat myös pelastuslaitosten asiantuntijoina ympäri Suomea. Tarjoamme laadukkaat ensiapukoulutukset kaikkialle Suomeen.

Me olemme Suomen ainoa ensiapukoulutusten tarjoaja, joka aktiivisesti suosittelee koulutusten kilpailuttamista. Asiakaslähtöinen lähestymistapamme perustuu vakaan uskomuksemme siihen, että jokaisen asiakkaan tulisi löytää itselleen parhaiten sopiva, korkealaatuinen ja kustannustehokas koulutuskumppani. Tarjoamme aina selkeän, läpinäkyvän hinnoittelun ilman piilokuluja – ei kortti-, matka- tai rekisteröintimaksuja.

Aito valinnanvapaus

Mikä koulutusmuoto palvelee juuri teidän tarvettanne?

Verkkokoulutus/Verkkokurssi

Ensiavun peruskurssin suorittaminen onnistuu nyt kokonaan verkossa. Pelkän teorian lisäksi ainoa täydet 16 oppituntia ja itsenäiset harjoitteet sisältävä ensiavun peruskurssi Suomessa!

 • Suorita helposti osissa
 • Joustavin ja kustannustehokkain opiskelumuoto

Luokka-/Lähikoulutus

Osallistu elämykselliselle ensiavun peruskurssille, joka on suunniteltu ilman tylsiä kalvosulkeisia! Meidän lähikoulutuksemme rikkoo perinteisen koulutuksen kaavat, keskittyen aktiivisesti sekä teoriaan että innostaviin käytännön harjoituksiin.

 • Kahden päivän mittainen innostava ensiapukoulutus tiloissanne
 • Kouluttajina toimivat alan ammattilaiset

Hybridi-/Yhditelmäkoulutus


Tutustu joustavaan yhdistelmäkoulutukseemme, jossa yhdistyy parhaat puolet molemmista maailmoista! Teoriaosuus suoritetaan verkossa mukavasti ja joustavasti omien aikataulujen mukaan. Tämän jälkeen vietämme 1-8 tuntia (tarpeidenne mukaan) opetellen ensiaputaitoja käytännönläheisesti lähikoulutuksessa. Tämä räätälöity lähestymistapa takaa, että saat juuri sinun tarpeisiisi sopivan koulutuksen – kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.

 • Ei sido henkilökuntaanne koulutukseen yhtäjaksoisesti kahdeksi päiväksi
 • Suosituin ja parhaat oppimistulokset tuova koulutus

Webinaari

Tämä verkossa järjestettävä koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia ensiaputaitoja suoraan omalta työpisteeltä tai vaikkapa kotoa. Webinaarimme ovat interaktiivisia, tarjoten sekä asiantuntevaa tietoa että mahdollisuuden kysymyksiin reaaliajassa. Täydellinen ratkaisu kiireisille ammattilaisille, jotka haluavat yhteisen koulutustilaisuuden, mutta lähikoulutus ei ole mahdollista.

 • Ihanteellinen ratkaisu organisaatioille, jotka etsivät räätälöityä koulutusta ja haluavat osallistujien liittyvän etänä eri paikkakunnilta.
Yli 500 yritysasiakasta

Nämä ja monet muut yritykset luottavat jo meihin, miksi et sinäkin?

Lue lisää asiakaskokemuksista

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Tietoa ensiavun peruskurssista

Meidän Ensiavun peruskurssimme tarjoavat osallistujilleen standardoidut pätevyydet riippumatta valitusta koulutusmuodosta. Suomessa ensiapukoulutukset ovat nykyään joustavampia; ne tulee järjestää STM:n asiantuntijaryhmän määrittelemän sisällön mukaisesti ja niiden tulee kestää vähintään 16 oppituntia. Kaikki kurssimme perustuvat luotettavaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja kansainvälisiin suosituksiin, jotka muodostavat perustan kansallisille ensiapuohjeille.

STM:n päätöksen myötä ensiapukurssien tarjonta on vapautunut, mahdollistaen monipuolisen tarjonnan palveluntuottajilta. Uskalla Auttaa Oy:n kaikki Ensiavun peruskurssit täyttävät Kelan vaatimukset, ja Kelakorvauksen saaminen edellyttää, että kouluttajamme ovat päteviä terveydenhuollon ammattilaisia.

Eroamme muista siinä, että koulutuksemme eivät perustu pelkkiin Powerpoint-luentoihin, vaan ne ovat käytännönläheisiä ja osallistavia. Kurssimme ovat saaneet kiitosta innostavasta ja viihdyttävästä otteestaan. Uskomme, että ensiaputaitojen oppimisen tulisi olla nautinnollista, jotta paras mahdollinen oppimiskokemus taataan.

Uskalla Auttaa Oy:n virallisen Ensiavun peruskurssin kesto on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti todelliselta kestoltaan aina 16 tuntia (oppitunti 45min). 16 tunnin kesto koskee myös Ensiavun peruskurssimme verkkokurssia, joka on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa Ensiavun peruskurssi, joka täyttää 16 tunnin vaatimuksen. Ensiavun peruskurssimme verkkokurssilla sisältö on laajempi kuin muissa toteutusmuodoissa. Ensiavun peruskurssimme verkkokurssina sisältö on seuraava:

 • Auttaminen ensiaputilanteissa
  • Anatomiaa ja fysiologiaa lyhyesti
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
  • Auttamisen ketju
  • Monipotilastilanteen auttamisen erityispiirteet
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Psyykkinen tuki auttamisen jälkeen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Tajuttomuus
  • Elottomuus
 • Painelu-puhalluselvytys
 • Defibrillaattori elvytyksessä
 • Lapsen elvytys
 • Elvytyksen erityistilanteet
 • Elvytysharjoitteet
 • Auttaminen tapaturmissa
  • Tilastotietoa tapaturmista
  • Työpaikan ja kodin turvallisuus
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Tuki- ja liikuntaelinten vammat
  • Sähkötapaturmat
  • Palovammat
  • Kemikaalivammat
  • Silmävammat
  • Paleltumavammat
  • Lämpösairaudet
  • Myrkytykset
  • Liikenneonnettomuus
  • Ensiaputarvikkeet
 • Sairauskohtaukset
  • Hengenahdistus
  • Rintakipu
  • Rytmihäiriöt
  • Pyörtyminen
  • Kouristuskohtaukset
  • Aivoverenkierronhäiriöt
  • Diabetes
  • Allergiat ja anafylaksia

Kaikki Ensiavun peruskurssit eivät ole sisällöiltään täysin samoja, mutta kaikkien näiden tulee täyttää STM asettamat minimivaatimukset Ensiavun peruskurssille asetetuista sisällöistä. Nykyisten ensiapukurssien sisältö pohjautuu vanhoihin STM:n asettamiin kurssisisältöihin, jotka eivät ole kenenkään palveluntuottajan asettamia. Tämä vaadittava sisältö Ensiavun peruskurssien osalta on seuraava:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu

Työpaikalla vaadittava ensiapukoulutus on määritelty työpaikan tapaturman riskikartoituksen mukaisesti. Niissä työpaikoissa, joissa tapaturman riski on ilmeinen tai suurempi, niin vaaditaan vähintään 16 tunnin sisältöistä ensiapukoulutusta, jonka sisältövaatimus on edellä kuvatun mukainen.

Ensiavun peruskurssin pätevyys on on voimassa kolme (3) vuotta alkaen kurssin suoritus päivämäärästä. Voimassa olevan pätevyyden voi kertaalleen päivittää Ensiavun kertauskurssilla tai hätäensiapukurssilla, joka jatkaa kurssin voimassa oloa kolmella (3) vuodella eteenpäin. Edellä mainitulla tavalla Ensiavun peruskurssin pätevyys säilyy voimassa kuusi (6) vuotta, jonka jälkeen tarvitaan uusi Ensiavun peruskurssin suoritus. Voit edetä Ensiavun peruskurssin pätevyyden voimassaolon aikana myös Ensiavun jatkokurssille.

Suomessa työnantajan velvollisuus on huolehtia, että jokaisella työpaikalla on jokaisessa työvuorossa riittävä määrä ensiapukoulutettua henkilökuntaa. Vaatimus Ensiavun peruskurssista tai sitä vastaavasta sisällöstä on peräisin työsuojeluhallinnon ohjeistuksista.

Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää, kuinka monta Ensiavun peruskurssin suorittanutta työpaikalla tulisi olla. Tämä pohjautuu työpaikka kohtaiseen riskiarvioon.

Yleisesti voidaan todeta, että matalan riskin työpaikoilla riittää yleensä yksi (1) ensiapukoulutettu kymmentä (10) henkilöä kohden ja isommissa työpaikoissa yksi ensiapukurssin suorittanut 25 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työkohteessa. Matalan riskin työpaikoilla Ensiavun peruskurssi ei ole välttämättä pakollinen, ellei sitä ole erikseen vaatimuksissa määrätty.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen tulee yleensä Ensiavun peruskurssin suorittaneita olla yksi työntekijä 10 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä.

Mikäli vaara on erityinen, tulee Ensiavun peruskurssin suorittaneita olla yleensä vähintään yksi työntekijä 5 henkilöä kohden kaikissa työpisteissa ja jokaisessa työvuorossa.

Näiden yleisten työpaikan ensiapuvalmiutta koskevien ohjeistusten lisäksi useissa ammateissa on määritelty Ensiavun peruskurssi pakolliseksi pätevyysvaatimukseksi osaksi ammatinharjoittamista. Lisäksi monissa harrastuksissa ja tapahtumissa edellytetään järjestävältä taholta riittävästi Ensiavun peruskurssilla koulutettuja henkilöitä, jotta toimintaa voidaan totettaa.