Verkkokurssit – Suorita ensiapukurssi netissä!

Suorita ensiapukoulutus helposti, nopeasti ja vaivattomasti netissä. Verkkokurssina suoritettava ensiapukurssi mahdollistaa sen suorittamisen valitsemanasi ajankohtana ja haluamassasi paikassa. Tarvitset vain tietokoneen tai älypuhelimen. Noudatamme kaikilla ensiavun verkkokursseillamme Käypä hoito suosituksia, kurssien vastuukouluttaja ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja siten saat niistä myös muiden kurssiemme tapaan virallisen ensiaputodistuksemme (myös ensiapukortti toimitetaan halutessasi postitse).

100% tyytyväisyystakuu

Osta täysin riskittä ja huoletta! Mikäli et ole tyytyväinen verkkokurssiimme, niin voit perua kurssin 7 päivän sisällä ostostasi ennen loppukokeen suorittamista. Yksi sähköposti ja palautamme rahasi.

Ajasta ja paikasta riippumaton

Voit suorittaa kurssin missä tahansa ja koska tahansa. Voit suorittaa kurssin myös niin monessa osassa kuin haluat. Kurssimme toimivat niin tietokoneilla kuin älypuhelimilla.

Aloita heti

Älä odota päiviä tai viikkoja saadaksesi oikeudet verkkokurssiin. Meillä verkkokurssin pystyy aloittamaan heti oston jälkeen, etkä joudu odottamaan perinteiseen tapaan, että hyväksymme tilauksesi manuaalisesti!

EA1 kertauskurssit 4-8h

Oletko suorittanut aiemmin EA1 tai vastaavan ensiapukoulutuksen ja etsit kertauskurssia? Löydät ne täältä.

EA1 verkkokurssi (16h)

Markkinoiden laajin ja ainoa verkossa suoritettava ensiavun peruskurssi, joka vastaa todelliselta kestoltaan STM:n ohjeistusta.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet

Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi on tarkoitettu kaikille vanhemmille ja lasten kanssa toimiville.

Hätäensiapukurssit 4-8h

Hätäensiavun verkkokurssilla opit tunnistamaan hätätilanteita ja antamaan ensiapua erilaisissa hätätilanteissa.

Ensiapukurssi netissä vai perinteisenä ensiapukoulutuksena?

Ensiapukurssin voi suorittaa nykyisin netissä verkkokurssina tai perinteisemmin kontaktikoulutuksena, jossa opiskelija on suorassa vuorovaikutuksessa kurssin vetäjään. Molemmat menetelmät sisältävät omat vahvuutensa ja siten näiden osalta vastakkainasettelu on turhaa.

Verkkokurssien vahvuutena on ehdottomasti niiden joustavuus opiskelijan tarpeiden mukaan. Netissä suoritettava ensiapukoulutus ei ole aikaan ja paikkaan sidottu, sen pystyy suorittamaan pienemmissä osissa ja materiaaleihin pystyy palaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Käytännössä ensiavun verkkokurssi siis sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka eivät välttämättä koe oppivansa parhaiten yhteen putkeen vedettävillä kontaktikursseilla tai läsnäoloa vaativien kurssien yhteensovittaminen omaan aikatauluun on haasteellista. Kontaktikoulutuksen vahvuutena on ehdottomasti jatkuva vuorovaikutus, jolloin pääsee välittömästi esittämään kysymyksiä kurssinvetäjälle ja mahdollisia ongelmia oppimisessa päästään ratkomaan heti. Vaikka verkkokursseillamme et ole suoraan vuorovaikutussuhteessa kurssien vastuukouluttajiin, niin vastaamme kuitenkin mielellämme ja nopeasti mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, etkä siis jää ilman vastauksia mieltäsi mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin.

Onko ensiavun verkkokurssien ensiaputodistukset yhtä päteviä kuin perinteisten kontaktikoulutusten (lähiopetus)?

Hyvin yksiselitteisesti, kyllä ovat. Kaikki ensiavun verkkokurssimme on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne sisältävät kaiken sen saman tiedon kuin kontaktiopetuksissa annettavissa koulutuksissa. Esimerkiksi hätäensiapukurssi on yleisin suoritettava ensiapukurssi ja se täyttää useimmilla työpaikoilla ne minimivaatimukset, jotka on katsottu tarpeelliseksi työpaikan ensiapukoulutusten osalta. Verkkokurssina suoritetun hätäensiapukurssin ensiaputodistus ja ensiapukortti ovat täsmälleen samat kuin kontaktiopetuksessa.  

Niillä työpaikoilla, joissa vaaditaan laajempaa ensiapukoulutusta ja käytännön harjoitteita, voidaan teoriaopiskelu suorittaa verkkokurssina ja käytännön harjoittelu erillisenä osuutena, joka suoritaan verkkokurssin jälkeen.

Miten ensiapukurssin suorittaminen netissä eroaa perinteisestä kontaktikoulutuksesta?

Verkkokurssilla opiskelutahdin määrittelet aina itse. Opiskelumateriaalit on laadittu erityisesti verkko-opiskelun näkökulmasta ja mikä parasta, niin voit aina palata haluamaasi aiheeseen ja kerrata asioita. Verkkokurssien vahvuutena on ehdottomasti tiedon oppiminen ja osaaminen pystytään varmistamaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Verkkokurssin tiedoilla pysyt tekemään käytännön harjoittelua itsenäisesti, mutta se ei sisällä varsinaista ohjattua harjoittelua, josta saisit välittömän palautteen. Tärkeintä lyhyillä ensiapukursseilla on oppia tunnistamaan erilaisia tilanteita, aloittaa oikeat toimenpiteet ja pyytää tarvittaessa lisäapua.

Käytännössä siis verkkokurssien ja kontaktikurssien suurimmat erot löytyvät siitä, että verkkokurssin vahvuudet ovat tiedolliset valmiudet ja kontaktikursseilla käytännön harjoittelu.

Miten ensiavun verkkokurssilla opiskelu käytännössä tapahtuu?

Ensiavun verkkokursseillamme lähtökohtana on, että se on suunniteltu ja rakennettu erityisesti juuri netissä tapahtuvaa opiskelua varten. Tämä tarkoittaa, ettei kurssien materiaaleja ole suoraan kopioitu sellaisenaan kontaktiopetuksesta, vaan ne on laadittu erikseen ja juuri verkkokurssia varten. Meillä et esimerkiksi katso nauhoitettuja luentoja tai lue lähiopetuksen PowerPoint esityksiä.

Jokainen verkkokurssimme rakentuu moduuleista, joissa käsitellään yhtä kurssiin liittyvä aihealuetta. Moduulit koostuvat videoista, erilaisista teksteistä muistilistoineen ja moduulin aihealueen ”välikokeista”, joilla voit varmistaa oman osaamisesi tason kyseisestä aiheesta.

Ensiavun verkkokurssit päättyvät loppukokeeseen, jolla varmistetaan opitut asiat. Verkkokurssien vahvuudet ovat juuri siinä, että meidän lisäksemme myös sinä itse olla varma siitä, että olet saavuttanut kurssin tavoitteet oppimiesi asioiden osalta ja lisäksi pystyt opiskelemaan omaan tahtiin haluamassasi paikassa.