Verkkokurssit – Suorita ensiapukurssi netissä!

Suorita ensiapukoulutus helposti, nopeasti ja vaivattomasti netissä. Verkkokurssina suoritettava ensiapukurssi mahdollistaa sen suorittamisen valitsemanasi ajankohtana ja haluamassasi paikassa. Tarvitset vain tietokoneen tai älypuhelimen.

Uskalla Auttaa ensiapukoulutukset

Ensiavun verkkokurssit

Meiltä löydät Suomen laajimman ja laadukkaimman valikoiman ensiavun verkkokursseja itsellesi tai vaikka koko yrityksen henkilöstölle. Noudatamme kaikilla ensiavun verkkokursseillamme Käypä hoito suosituksia, kurssien vastuukouluttajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja siten saat niistä myös muiden kurssiemme tapaan virallisen ensiaputodistuksemme (myös ensiapukortti toimitetaan halutessasi postitse).

Verkkokurssien edut

Verkkokurssilla joustavuutta koulutukseen

Näin verkkokurssimme palvelevat organisaatioita

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Ensiapukurssi netissä vai perinteisenä ensiapukoulutuksena?

Ensiapukurssin voi suorittaa nykyisin netissä verkkokurssina tai perinteisemmin kontaktikoulutuksena, jossa opiskelija on suorassa vuorovaikutuksessa kurssin vetäjään. Molemmat menetelmät sisältävät omat vahvuutensa ja siten näiden osalta vastakkainasettelu on turhaa.

Verkkokurssien vahvuutena on ehdottomasti niiden joustavuus opiskelijan tarpeiden mukaan. Netissä suoritettava ensiapukoulutus ei ole aikaan ja paikkaan sidottu, sen pystyy suorittamaan pienemmissä osissa ja materiaaleihin pystyy palaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Käytännössä ensiavun verkkokurssi siis sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka eivät välttämättä koe oppivansa parhaiten yhteen putkeen vedettävillä lähikursseilla tai läsnäoloa vaativien kurssien yhteensovittaminen omaan aikatauluun on haasteellista. Lähikoulutuksen vahvuutena on ehdottomasti jatkuva vuorovaikutus, jolloin pääsee välittömästi esittämään kysymyksiä kurssinvetäjälle ja mahdollisia ongelmia oppimisessa päästään ratkomaan heti. Vaikka verkkokursseillamme et ole suoraan vuorovaikutussuhteessa kurssien vastuukouluttajiin, niin vastaamme kuitenkin mielellämme ja nopeasti mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, etkä siis jää ilman vastauksia myöskään verkkokursseillamme.

Onko ensiavun verkkokurssien ensiaputodistukset yhtä päteviä kuin perinteisten lähikoulutusten?

Hyvin yksiselitteisesti, kyllä ovat. Kaikki ensiavun verkkokurssimme on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne sisältävät kaiken sen saman tiedon kuin lähiopetuksissa annettavissa koulutuksissa. Esimerkiksi hätäensiapukurssi on yleisin suoritettava ensiapukurssi ja se täyttää useimmilla työpaikoilla ne minimivaatimukset, jotka on katsottu tarpeelliseksi työpaikan ensiapukoulutusten osalta. Verkkokurssina suoritetun hätäensiapukurssin ensiaputodistus ja ensiapukortti ovat täsmälleen samat kuin lähiopetuksessa.  

Niillä työpaikoilla, joissa vaaditaan laajempaa ensiapukoulutusta ja halutaan yhdessä tehtäviä käytännön harjoitteita, voidaan teoriaopiskelu suorittaa verkkokurssina ja käytännön harjoittelu erillisenä osuutena, joka suoritetaan verkkokurssin jälkeen.

Miten ensiapukurssin suorittaminen netissä eroaa perinteisestä lähikoulutuksesta?

Verkkokurssilla opiskelutahdin määrittelet aina itse. Opiskelumateriaalit on laadittu erityisesti verkko-opiskelun näkökulmasta ja mikä parasta, niin voit aina palata haluamaasi aiheeseen ja kerrata asioita. Verkkokurssien vahvuutena on ehdottomasti tiedon oppiminen ja osaaminen pystytään varmistamaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Verkkokursseilla käytännön harjoittelua tehdään itsenäisesti jopa lähikoulutustakin yksityiskohtaisempien ohjeiden avulla, mutta se ei sisällä välitöntä palautetta kouluttajalta. Tärkeintä ensiapukursseilla on oppia tunnistamaan erilaisia tilanteita, aloittaa oikeat toimenpiteet ja pyytää tarvittaessa lisäapua.

Käytännössä verkkokurssien ja lähikoulutusten suurimmat erot löytyvät siitä, että verkkokurssien vahvuudet ovat ehdottomasti niistä saatavat ylivertaiset tiedolliset valmiudet ja lähikoulutuksissa vahvuutena voidaan pitää kouluttajan antamaa palautetta, joka vahvistaa uskoa tekemiseen.

Miten ensiavun verkkokurssilla opiskelu käytännössä tapahtuu?

Ensiavun verkkokursseillamme lähtökohtana on, että se on suunniteltu ja rakennettu erityisesti juuri netissä tapahtuvaa opiskelua varten. Tämä tarkoittaa, ettei kurssien materiaaleja ole suoraan kopioitu sellaisenaan lähiopetuksesta, vaan ne on laadittu erikseen juuri verkkokurssia varten. Meillä et esimerkiksi katso nauhoitettuja luentoja tai lue lähiopetuksen PowerPoint esityksiä.

Jokainen verkkokurssimme rakentuu moduuleista, joissa käsitellään yhtä kurssiin liittyvä aihealuetta. Moduulit koostuvat videoista, erilaisista teksteistä muistilistoineen ja moduulin aihealueen ”välikokeista”, joilla voit varmistaa oman osaamisesi tason kyseisestä aiheesta.

Ensiavun verkkokurssit päättyvät loppukokeeseen, jolla varmistetaan opitut asiat. Verkkokurssien vahvuudet ovat juuri siinä, että meidän lisäksemme myös sinä itse olla varma siitä, että olet saavuttanut kurssin tavoitteet oppimiesi asioiden osalta ja lisäksi pystyt opiskelemaan omaan tahtiin haluamassasi paikassa.