Hätäensiapukurssi – verkkokurssit

Suorita hätäensiapukurssi netissä. Suorituksen jälkeen saat heti ladattavaksi/sähköpostiisi verkkokurssista ensiaputodistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta.

Hätäensiapukurssi on riittävä koulutus henkilöille, jotka toimivat sellaisissa työympäristöissä, joissa tapaturmariskit ovat alhaisia. Tällaisia työympäristöjä ovat mm. kaupat, toimistot ja virastot. Tietyille ammateille, kuten sähköasentajille, on asetettu tietyt vaatimukset ensiapukoulutuksesta, jonka vuoksi olemme rakentaneet  räätälöidyn sisällön hätäensipukoulutuksia. Meillä hätäensiapukurssin voi suorittaa verkossa, webinaarina tai lähiopetuksena. 

100% tyytyväisyystakuu

Osta täysin riskittä ja huoletta! Mikäli et ole tyytyväinen verkkokurssiimme, niin voit perua kurssin 7 päivän sisällä ostostasi ennen loppukokeen suorittamista. Yksi sähköposti ja palautamme rahasi.

Ajasta ja paikasta riippumaton

Voit suorittaa kurssin missä tahansa ja koska tahansa. Voit suorittaa kurssin myös niin monessa osassa kuin haluat. Kurssimme toimivat niin tietokoneilla kuin älypuhelimilla.

Aloita heti

Älä odota päiviä tai viikkoja saadaksesi oikeudet verkkokurssiin. Meillä verkkokurssin pystyy aloittamaan heti oston jälkeen, etkä joudu odottamaan perinteiseen tapaan, että hyväksymme tilauksesi manuaalisesti!

Hätäensiapukurssi soveltuu sinulle erityisesti, jos:

Hätäensiavun verkkokurssistamme

Me tarjoamme laadukkaita ja erittäin kilpailukykyisiä ensiapukoulutuksia yrityksille, julkisille yhteisöille ja yksityisasiakkaille. Tarjontamme kattaa niin paikan päällä tapahtuvat ensiapukoulutukset kuin myös verkossa olevat webinaari- ja verkkokoulutukset. Vaikka tarjontaamme kuuluu paljon erilaisia paikan päällä tapahtuvia koulutuksia, niin se ei tarkoita meillä sitä, että verkkokurssit olisi laadittu ainoastaan saavutettavuuden vuoksi. Verkkokurssimme eivät ole nauhoitettuja webinaareja tai luentoja, vaan ne sisältävät aidosti vain verkkokursseja varten rakennettua sisältöä, jotta oppiminen on mahdollisimman helppoa ja mielekästä.

Hätäensiapukurssin suorittaminen verkkokurssina on tehokasta ja voit opiskella omaan tahtiisi. Kurssi sisältää moduuleita, joissa käydään selkeästi läpi videoin miten erilaisissa ensiaputilanteissa tulisi toimia. Materiaali on suunniteltu nopeaa opiskelua varten ja videoiden lisäksi jokaisessa moduulissa on koottu keskeisimmät asiat vielä tekstiksi ja erilaisiksi muistilistoiksi. Moduuleiden väleissä on välikokeita, joiden avulla voit varmistaa oman oppimisesi ja syventyä niihin asioihin, jotka eivät ole ensimmäisellä kerralla jääneet mieleen.

Hätäensiapu

Hätäensiavulla tarkoitetaan pääsääntöisesti tilanteita, joissa autettavalle on tarve aloittaa välittömät ensiapu toimenpiteet peruselintoimintojen turvaamiseksi ennen kuin ensihoitoyksikkö (ambulanssi) saapuu paikalla. Jokainen, joka on joskus ollut tällaisessa tilanteessa, ymmärtää ensiavun arvon ja kuinka tärkeää on, että paikalla on henkilö, joka osaa antaa ensiapua. Hätäensiaputoimenpiteisiin kykenevä ensimmäinen auttaja on monissa tilanteissa tärkein tekijä koko auttamisketjussa autettavan selviytymisen kannalta. 

Ensiavun tarkoituksena on aloittaa ensiaputoimenpiteet ja toimia avunantajana, kunnes paikalle saapuu ensihoidon ammattilaiset, joilla on mukanaan järeämpi hoitokeinoja. Tietyissä henkeä uhkaavissa tilanteissa avuntarvitsija tulee saada sairaalaan mahdollisimman nopeasti lääkäreiden hoidettavaksi, mutta totuus on kuitenkin, että ensimmäiset henkeä pelastavat toimet tehdään juuri maallikoiden antamalla hätäensiavulla.

Hätäensiapukurssin sisältö ja kesto

Hätäensiapukurssi on suunniteltu helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi tinkimättä perusteellisuudesta. Kurssilla opit oikeat toimintamallit kaikista kriittisimmissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Kurssi on suunniteltu siten, että keskimäärin sen suorittamiseen menee neljä (4) tuntia (4 x 45min) ja pidemmän hätäensiapukurssin suorittamiseen menee kahdeksan tuntia. Alla näet yleiskatsauksen kurssin eri moduuleista, ja kuinka ne opettavat sinut toimimaan oikein hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Toiminta onnettomuuksissa tai sairauskohtauksissa – Hätäensiavun osalta alkuun on tärkeintä oppia ymmärtämään ne erilaiset tilanteet, joissa ensiavulle on tarvetta. Kun pystyt tunnistamaan tällaiset tilanteet, niin tämän jälkeen voit alkaa toteuttamaan hätäensiapua opettamillamme menetelmillä ja toimintamalleilla.

Tajuttoman ensiapu – Tajuttomuuden taustalla voi olla monia eri tekijöitä. Tajuttomuuden usein yrittää selvittää tarkkailemalla ympäristöä ja haastattelemalla tilanteen nähneitä: löytyykö lähistöltä lääkkeitä, onko tajuttomalla verenvuoro tai onko tajuttomalla mahdollisesti verensokeritautia. Tärkeintä on kuitenkin yleensä turvata tajuttoman hengitystiet ja varmistaa, että kyseessä on tosiaan tajuton potilas, eikä esimerkiksi eloton potilas.

Peruselvytys – Etenkin läheisen ihmisen elottomuudessa tunteet ottavat meistä usein vallan. Tällöin on tärkeää osata oikeat toimintamallit peruselvytyksessä ja lisäavun hälyttämisessä. On tärkeää ymmärtää, että kaikki mitä tehdään parantaa potilaan mahdollisuutta selviytyä. Sydänpysähdys tilanteessa aika on pahin vihollisemme ja sen vuoksi elvytys tulee aloittaa välittömästi pysyvien vaurioiden ehkäisemiseksi. Jo pelkästään välittömästi aloitettu laadukas peruselvytys kolminkertaistaa sydänpysähdyspotilaan selviytymis mahdollisuuden. 

Vierasesine hengitysteissä – Ruoka ja muut hengitysteiden esteet muodostavat aina todellisen hengenvaaran, kun hengitystiet ovat tukossa. Opi oikeat toimintamallit, jotka ovat lähes aina henkeä pelastavia toimenpiteitä. 

Verenkierron häiriötilanne (sokki) –  Sokki, eli verenkierron häiriö tilanne johtaa nopeasti solujen hapenpuutteeseen. Sokin syitä on lukuisia ja niitä voi olla vaikea tunnistaa (esimerkiksi sisäinen verenvuoto). Opit kuitenkin tunnistamaan sokin yleisimmät oireet ja toimintamallit hätäensiavun aloittamiseen.

Verenvuodon tyrehdyttäminen – Verenvuodon tyrehdyttäminen voi tarkoittaa tilannetta, jossa toisella vuotaa nenästä verta ja itse tilanne ei ole välttämättä kovinkaan vakava. Toisaalta tilanne voi myös olla henkeä uhkaava etenkin, kun kysymys on massiivisesta verenvuodosta. Opit kurssillamme oikeat menetelmät ja toimintatavat oikeisiin tilanteisiin.

Hätäensiapukurssin loppukoe

Suoritettuasi kaikki kurssin moduulit ja vastattuasi välikokeissa esitettyihin kysymyksiin voit suorittaa loppukokeen. Loppukokeessa testataan oppimiasi asioita ja se on suunniteltu olemaan tarpeeksi haasteellinen, jotta meidän lisäksi myös sinä itse voit olla varma, että olet sisältänyt hätäensiapukurssilla opetut kriittisimmät asiat riittävällä laajuudella toimiaksesi erilaisissa hätäensiapua vaativissa tilanteissa. Loppukokeessa on kysymyksiä, joista sinun tulee saada vähintään 90%  oikein saadaksesi ensiaputodistuksen. Loppukokeesta ei kannata ottaa kuitenkaan stressiä. Loppukokeen voit uusia tarvitsemasi kerrat veloituksetta ja voit palata kertaamaan niitä asioita, joissa sinulla on vielä puutteita.

Ensiaputodistus

Uskalla Auttaa Koulutuspalvelun virallisissa ensiaputodistuksissa käy aina ilmi koulutuksen kesto, koulutuksen sisältö ja kurssinvetäjänä toimiva vastuuhenkilö. Kaikki ensiapukurssiemme kouluttajat ja verkkokurssiemme vastuuhenkilöt ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja täyttävät Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat vaatimukset ensiapukouluttajille. Ensiaputodistuksemme käyvät sellaisenaan sekä työpaikoille, että julkisyhteisöille.

Ensiaputodistus on voimassa kolme (3) vuotta siitä päivämäärästä lähtien, kun olet suorittanut kurssin.

Suoritettuasi Hätäensiavun verkkokurssin pystyt myös lataamaan sen itsellesi kurssisivulta. Meillä et joudu koskaan odottelemaan todistuksen saapumista postitse.

Ensiapukortti

Vaaditaanko työpaikallasi vielä ensiapukorttia ensiaputodistuksen lisäksi? Meiltä saat aina halutessasi myös ensiapukortin jokaisesta koulutuksestamme. Pyytäessäsi toimitamme ensiapukortin sinulle kirjeitse heti kurssin suorittamisen jälkeen ilman lisämaksuja. Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta suorituspäivämäärästä eteenpäin. 

Hätäensiapukurssin hinta

Meille on tärkeää, että kurssiemme saavutettavuus on mahdollisimman laaja. Olemme panostaneet moniin erilaisiin kurssimuotoihin, jotta sinulla olisi mahdollisuus valita itsellesi sopivin muoto opiskella. Saavutettavuuden vuoksi tarjoamme Hätäensiapukurssin verkkokurssina hintaan 65 euroa (8h verkkokurssi 89 euroa). Olemme hioneet kustannustehokkuutemme huippuun, jonka vuoksi pystymme tarjoamaan kurssimme markkinoiden kilpailukykyisimmillä hinnoilla. 

Annamme Hätäensiapukurssille täyden tyytyväisyystakuunMikäli et ole tyytyväinen kurssin sisältöön, voit perua sen seitsemän päivän sisällä ostoksestasi ennen loppukokeen suorittamista ja maksamme rahasi takaisin ilman kyselyjä. 

Lisäksi voit säästä vielä hinnoistamme, mikäli tarvitset esimerkiksi työpaikallesi koulutuksen useammalle. Pyydä rohkeasti tarjousta, mikäli tarvitset yli viisi (5) Hätäensiapukurssi verkkokurssia.

Haluatko osallistua sittenkin avoimille lähiopetuskursseillemme, tarvitsetko mahdollisesti koulutuksen työpaikallesi vai etsitkö jotain toista ensiavun verkkokurssiamme?