Etusi­vu 2017-11-14T22:52:49+00:00
Ensiapukoulutukset-avoimet

Avoi­met kou­lu­tuk­set

Tutus­tu verk­ko­kau­pas­sa myy­tä­viim­me tuot­tei­siin Verk­ko­kaup­paan täs­tä >

Laki vel­voit­taa yri­tyk­set yllä­pi­tä­mään ensia­pu­val­miut­ta. Ensia­pu­tai­to­jen lisäk­si tar­vi­taan asian­mu­kais­ta väli­neis­töä. Kaut­tam­me saat mark­ki­noi­den par­haal­la hin­ta-laa­tusuh­teel­la varus­te­tut defi­bril­laat­to­rit sekä muut ensia­pu­tar­vik­keet työ­pai­kal­le tai vapaa-aikaan. Ota yhteyt­tä.