Hätäensiapukurssi 4-8h


Hätäensiapukoulutustemme avulla saavutetaan kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä koulutusten järjestelyistä. Vältä vanhanaikaiset puuduttavat luentokoulutukset Suomen laajimman ja laadukkaimman hätäensiavun kurssitarjottimen avulla.

Hätäensiapukurssin suorittaminen onnistuu kustannustehokkaasti kokonaan verkkokurssina tai parhaat oppimistulokset tuovana yhdistelmäkoulutuksena.

Tarvittaessa myös perinteinen hätäensiapukurssi lähikoulutuksena ja pandemia-ajan webinaarina löytyvät valikoimastamme.

Hätäensiavun verkkokurssi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa hätäensiapukurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. Hätäensiapukurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja parempien oppimistulosten vuoksi.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikatalun joustavuudesta kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Hätäensiapukurssi lähi- ja yhdistelmäkoulutuksena

Ainutlaatuisessa yhdistelmäkoulutuksessamme yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Lähikoulutus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Hätäensiapukurssi voidaan järjestää kokonaan lähikoulutuksena esimerkiksi silloin kun tarvitaan tarkasti määritelty aikataulu opiskeluun huippukouluttajiemme johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Lue palvelukuvauksesta koulutusmuodoista ja asiasisällöistä

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Hätäensiapukurssi sopii sinulle erityisesti, jos:

 • sinulla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta ja opit parhaiten tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa.
 • tarvitset työpaikallesi / yrityksellesi räätälöidyn hätäensiapukurssin
 • haluat, että hätäensiapukurssi suoritetaan mahdollisesti haluamassasi paikassa ja kerralla koulutetaan useampi henkilö.

Hätäensiapukurssimme

Tarjoamme hätäensiapukurssin yhdistelmäkoulutuksena, lähikoulutuksena, webinaarina, sekä löydät meiltä myös hätäensiapukurssin verkkokurssina. Ammattitaitoiset ja innostavat ensiapukouluttajamme ovat kokeneita akuuttihoidon ammattilaisia, jonka vuoksi heidän osaamisensa ja tosielämään sidotut kokemukset saavat kuulijan heristämään korviaan ja seuraamaan opetusta herkeämättä. Tärkeää kontakiopetuksessa on, että osallistujat pääsevät halutessaan esittämään kysymyksiä kouluttajalle välittömästi ja pyrimme aina luomaan mahdollisimman vuorovaikutteisen koulutuksen. Meille tylsät luennot eivät ole vaihtoehto, vaan haluamme tarjota jokaiselle kurssilaiselle ainutlaatuisen sekä käytännönläheisen koulutus kokemuksen. 

Hätäensiapukurssimme on suunniteltu vastaamaan nykyajan vaatimuksia siten, että oppiminen etenee nopeasti, mutta loogisesti ja perusteellisesti.

Yritykset ja yhteisöt voivat tilata kauttamme hätäensiapukoulutuksen suoraan työpaikalle. Erikseen tilattaessa ensiapukurssin sisältöä voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti siten, että opetuksessa huomioidaan työpaikan erityistarpeet (mm. rakennusala, sähkötyöt, liikunta-ala, lasten ja vanhustenhoito, jne.).

Hätäensiapu työpaikoilla

Työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien ensiavusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijöillä pitää olla ohjeet siitä, miten tapaturma- ja sairauskohtaustilanteissa tulee toimia. Lisäksi jokaisessa työvuorossa tulee olla henkilöitä, jotka työnantaja on nimennyt vastaamaan ensiavusta ja näillä tulee olla riittävä koulutus suoriutuakseen kyseisestä tehtävästä. 

Työpaikoilla tulee aina olla valmius vähintään hätäensiapuun, jolloin pystytään aloittamaan ensiavun antaminen jo ennen hoitohenkilökunnan paikalle saapumista työyhteisön toimesta kaikista kriittisimmissä tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla erilaiset tapaturmat ja sairauskohtaukset. Onneksemme tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, mutta ajan kuluessa todennäköisempiä. Kun työyhteisössä joku loukkaa itseään, menee tajuttomaksi tai jopa elottomaksi, niin tällöin on osattava toimia.

Hätäensiapukurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sähkötapaturmat
 • Ryhmäkohtaisia muita aiheita tai painotuksia

Hätäensiapukurssin räätälöiminen juuri sinun työpaikallesi

Hätäensiapukurssin rakenne on suunniteltu siten, että se antaa kävijälleen valmiudet toimia tyypillisimmissä tilanteissa, joissa ensiavun aloittaminen ajoissa parantaa potilaan toipumista ja jopa selviytymistä. Olemme jo vuosien ajan huomioineet asiakkaidemme erityistarpeet ja räätälöineet koulutuksia juuri heidän tarpeidensa mukaan. Tällöin hätäensiapukurssiin voidaan lisätä osiota, joissa käsitellään juuri teidän työpaikallenne sopivia asioita. Tällainen räätälöity kurssi sopii teidän työpaikalle erityisesti, jos:

 • henkilökuntanne tai asiakaskuntanne koostuu vanhuksista tai lapsista.
 • työskentelette alalla, jossa on alalle tyypillisiä vammoja; rakennusala, ammattikuljettajat, sähkötyö, liikunta-ala, jne.
 • Jos työpaikalla on esiintynyt toistuvasti tietyn tyyppisiä vammatilanteita.

Ole rohkeasti meihin yhteydessä, neuvomme mielellämme teitä ensiapuun liittyvissä asioissa ja etsimme juuri teille sopivan ratkaisun! 

Voit myös pyytää meiltä suoraan tarjouksen ensiapukursseistamme.