Ensiapukoulutusten hinnasto


Hankaluuksia sitoa henkilöstöä samanaikaisesti koulutuksiin? Verkko- ja yhdistelmäkurssimme ratkaisevat ongelmasi!

Hinnasto

KurssityyppiVerkkokurssiYhdistelmäkoulutusLähikoulutus
Ensiavun peruskurssi 16h66-129€1220€1350€
Ensiavun jatkokurssi 16h66-129€1220€1350€
Hätäensiapukurssi 4h39-75€650€620€
Hätäensiapukurssi 8h51-99€850€820€
Sähkötyön hätäensiapukurssi 4h39-75€650€620€
Liikunta-alan hätäensiapukurssi 4h39-75€650€620€
Ensiavun kertauskurssi 4h39-75€650€620€
Ensiavun kertauskurssi 8h51-99€850€820€
Ammattikuljettajan ensiapu (7h)56-109€750€*
Ammattikuljettajan Ensiavun peruskurssi 16h84-165€1250€*1350*
Lasten ensiapu ja hätätilanteet 4h33-65€620€620€
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (alv.24%).
*Ammattikuljettajien koulutuksiin lisätään trafin rekisteröinti- ja käsittelymaksut.

Lisätietoja hinnoittelusta
Avaa klikkaamalla + merkkiä.

Uskalla Auttaa Oy ottaa aina täyden vastuun koulutustensa laadusta. Emme tarjoa vain tasalaatuista koulutusta, vaan jokainen koulutus on yksilöllisesti räätälöity vastaamaan asiakkaan tarpeita. Kaikki ensiapukouluttajamme ovat akuutti- ja ensihoidon ammattilaisia. He pystyvät omilla kokemuksillaan innostamaan ja rikastuttamaan koulutuksen sisältöä tavalla, joka ei ole mahdollista sertifioiduissa koulutuksissa. Tämän vuoksi et maksa meillä ylimääräisiä sertifiointi-tai rekisteröintimaksuja.

Mitä serfionnilla tarkoitetaan käytännössä?
Sertifiointi ulkoistaa laadunvalvonnan kolmannelle osapuolelle. Tämä voi antaa mielikuvan, että koulutuksen tarjoaja ei itse ole vastuussa laadunvarmistuksesta tai kykene sitä toteuttamaan.

Sertifioidulla ensiapukoulutuksella tarkoitetaan ensiapukoulutusta, jota arvioi riippumaton kolmas osapuoli. Riippumaton laadunvarmistus voi olla tärkeää, kun koulutusorganisaatio suunnittelee ja rakentaa omia koulutuksiaan kaupalliseen tarkoitukseen, mutta ei esimerkiksi itse vastaa koulutuksen järjestämisestä. Tällä tavoin voidaan valvoa, että kaikki kouluttavat ensiapua koulutusorganisaation määritelmien mukaisesti. 

Kannattaako valita sertifioitu ensiapukoulutus?
Sertifiointiprosessit ovat usein aikaa vieviä ja kalliita. Nämä lisäkustannukset siirtyvät käytännössä aina kokonaan asiakkaille. Sertifiointiprosessin lisäarvoa voi olla vaikea hahmottaa ensiapukoulutuksissa, sillä sertifointi kertoo ennemmin koulutuksen tasalaatuisuudesta kuin laadusta. Näin ollen sertifiointi voi näyttäytyä lähinnä markkinointikeinona, jolla perustellaan korkeampaa hintaa, eikä se välttämättä takaa koulutuksen sisällöllistä laatua tai sen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää muistaa, että sertifioinnin tärkein tavoite on vakuuttaa ulkopuoliset tahot koulutuksen laadusta. Kuitenkin parhaan koulutuskokemuksen takaamiseksi, on keskityttävä koulutuksen sisältöön, sen tarjoamaan käytännön oppimiskokemukseen ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeisiin.

Ensiavun verkkokurssien hinnoittelu määräytyy yhdellä kertaa hankittavien verkkokurssilisenssien lukumäärän perusteella. Parhaan alennuksen saat, kun ostat vähintään 15 verkkokurssilisenssiä kerrallaan.

Verkkokurssilisenssien lukumääräAlennusprosentti
1-30%
4-58%
6-715%
8-923%
1029%
1134%
1239%
1343%
1446%
1549%

>>Tutustu tarkemmin verkkokursseihimme ja niiden hinnoitteluun.

Lähikoulutuksen kokonaishinta sisältää kaikki koulutukseen liittyvät kulut, kun koulutus järjestetään asiakkaan omissa tiloissa. Mahdolliset lisäkustannukset voivat koostua koulutustilojen järjestelyistä. Lisäksi, mikäli lähikoulutus järjestetään syrjäisellä alueella, voidaan asiakkaalta veloittaa kohtuulliset matkakustannukset.

Kaikki hintapoikkeamat ilmoitetaan aina ennen tilauksen vahvistamista.

Lähikoulutukset ovat osa voittoa tavoittelematonta toimintaamme

Uskalla Auttaa Oy on tehnyt strategisen päätöksen, jonka mukaan emme enää tavoittele voittoa perinteisten ensiapukurssien lähikoulutuksista. Tämä on linjauksemme vastauksena nykyiseen kilpailtuun markkinatilanteeseen, jossa monien koulutusorganisaatioiden on täytynyt tehdä valintoja hintojen nostamisen, laadun alentamisen ja ensiapukouluttajien palkkioissa säästämisen välillä.

Viime vuosina kilpailu ensiapukoulutusmarkkinoilla on kiristynyt. Monet organisaatiot ovat pyrkineet varmistamaan liiketaloudelliset tuloksensa korottamalla kurssihintojaan ja samalla alentamalla kouluttajille maksettavia palkkioita. Tämä kehitys on johtanut siihen, että ensiapukouluttajina toimii yhä useammin kokemattomampaa henkilöstöä. Samanaikaisesti yritykset ja organisaatiot, jotka hankkivat ensiapukoulutuksia henkilöstölleen, ovat joutuneet painimaan kustannuspaineiden kanssa, jolloin juuri ensiapukoulutuksen hinnalla on ollut suuri merkitys koulutusorganisaatiota valittaessa.

Näissä olosuhteissa teimme rohkean päätöksen: emme nosta koulutustemme hintoja emmekä pyri tavoittelemaan voittoa lähikoulutuksillamme. Sen sijaan keskitämme resurssimme verkko- ja yhdistelmäkoulutusten kehittämiseen, sillä uskomme niiden tarjoavan parhaat oppimistulokset sekä kustannustehokkuuden. Haluamme kuitenkin jatkossakin tarjota asiakkaillemme perinteisiä lähikoulutuksia. Näin varmistamme, että voimme pitää kiinni laadukkaasta koulutustarjonnasta tinkimättä laadusta tai asettamasta paineita kouluttajiemme palkkioihin.

Tämän strategisen valinnan ansiosta voimme vakuuttaa, että lähikoulutustemme hinnat eivät ole nousussa tulevaisuudessa. Kouluttajiemme valinnassa laatu menee aina hinnan edelle. Olemme päättäneet investoida henkilöstöömme ja heidän ammattitaitoonsa, jotta voimme jatkossakin tarjota laadukkaita, kustannustehokkaita ja tehokkaita ensiapukoulutuksia.


Yhdistelmäkoulutus koostuu tarpeellisista verkkokursseista sekä 1-4 tunnin mittaisesta lähikoulutusosuudesta. Yhdistelmäkoulutuksen hinnoitteluun voi vaikuttaa, mikäli tilaaja haluaa lisätä lähikoulutusosuuden kestoa.

Yhdistelmäkoulutuksen kokonaishinta sisältää kaikki koulutukseen liittyvät kulut, kun koulutus järjestetään asiakkaan omissa tiloissa. Mahdolliset lisäkustannukset voivat koostua koulutustilojen järjestelyistä. Lisäksi, mikäli lähikoulutus järjestetään syrjäisellä alueella, voidaan asiakkaalta veloittaa kohtuulliset matkakustannukset.

Kaikki hintapoikkeamat ilmoitetaan aina ennen tilauksen vahvistamista.