Pohjois-Karjalan hankintatoimi muuttaa lupakoulutusten kilpailutusta – Uskalla Auttaa Oy jatkaa muutosvaatimuksia

Tämän viikon alussa Uskalla Auttaa Oy vastaanotti ilahduttavia uutisia, kun Pohjois-Karjalan hankintatoimi ilmoitti tehneensä muutoksia Joensuun kaupungin henkilökunnalle suunnatun lupakoulutuksen kilpailutusasiakirjoihin. Muutokset ovat merkittävä askel kohti avoimempaa ja syrjimätöntä kilpailutusta, mutta työturvallisuuskoulutusten osalta on vielä työsarkaa jäljellä.

Taustaa

Kilpailutuksen alkuperäiset asiakirjat sisälsivät viittauksia tiettyihin toimijoihin ja tavaramerkkeihin, mikä rajoitti muiden toimittajien mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun tasavertaisesti. Uskalla Auttaa Oy nosti tämän asian esille, vaatien määrittelyjen poistamista kilpailutusasiakirjoista.

Nykytilanne

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on nyt poistanut viittaukset SPR:n ensiapukoulutuksiin tarjouspyynnöstä, mikä mahdollistaa useampien toimijoiden osallistumisen tarjouskilpailuun. Kuitenkin työturvallisuuskoulutusten osalta kilpailutusasiakirjat viittaavat yhä ainoastaan Työturvallisuuskeskuksen määrittämiin koulutusohjelmiin, mikä rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumista.

Jatkotoimet

Uskalla Auttaa Oy aikoo jatkaa aktiivista vuoropuhelua Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa työturvallisuuskoulutusten osalta. Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan syrjimätön ja mahdollistaa kaikille toimijoille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun.

– On tärkeää huomauttaa, että julkisissa hankinnoissa ei voi lähtökohtaisesti olla valittu koulutusorganisaatioita koulutusten vetäjiksi jo ennen kilpailutusta. Aikaisemmin on siis kilpailutettu vain kouluttajat, kun itse koulutus on valittu valmiiksi ilman minkäänlaista kilpailutusta tai vertailua. Isot koulutusorganisaatiot keräävät siis välistä isot provisiot tekemättä mitään, ja ilman, että heidän täytyy edes osallistua kilpailutuksiin. Tällaiselle toiminnalle ei ole mitään oikeusperustetta, ja Uskalla Auttaa Oy onkin menestyksekkäästi tehnyt vastaavia oikaisupyyntöjä lukuisiin samanlaisiin kilpailutuksiin, kertoo Uskalla Auttaa Oy:n toimitusjohtaja Marko Ahtonen

Uskalla Auttaa Oy toivoo asiasta avointa dialogia ja jatkamme mielellämme Pohjois-Karjalan hankintatoimen ja muidenkin tahojen kanssa yhteistyötä, jotta lopputulos palvelee kaikkien osapuolten etuja parhaalla mahdollisella tavalla.