Olet­han huo­man­nut että suo­si­tut ja unii­kit Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sim­me ovat läh­te­neet val­taa­maan Suo­mea. Kevään 2017 aika­na pois­tum­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta Jyväs­ky­lä — Kuo­pio — Lap­peen­ran­ta akse­lil­le. Syk­syl­lä läh­dem­me reis­suun myös poh­joi­sem­paan. Mihin haluai­sit kurs­sin jär­jes­tet­tä­väk­si? Ota yhteyt­tä ja tilaa ammat­ti­lais­ten pitä­mä Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­si koti­seu­dul­le­si!