Korona-pandemian aikainen elvytyssuositus

Koronapandemian aikainen elvytyssuositus (18.5.2020)

Katso allaolevasta videosta aikuisen maallikkoelvytys-ohje korona-aikana

COVID-19 on koronavirus SARS-CoV-2:n aiheuttama, potentiaalisesti henkeä uhkaava yleisinfektio. Virus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, sairastuneen henkilön yskösten tai mm. hengitystä tukevien toimenpiteiden yhteydessä. Tämän vuoksi Euroopan elvytysneuvosto (European Resuscitation Council, ERC) on julkaissut 24.4.2020 ohjeet COVID-19 potilaiden elvytystilanteiden hoitoon. Suomen elvytysneuvosto on päättänyt tiivistää ja julkaista tämän ohjeistuksen suomenkielisenä (18.5.2020). Tiivistelmä keskittyy elvytyksen Käypä Hoito -suosituksen mukaisiin asiakokonaisuuksiin, painopisteenä COVID-19 -pandemian aiheuttamat erityistoimet.

Yleiset suositukset maallikkoauttajan suorittamaan peruselvytykseen (Korona-aikaisen suosituksen erityispiirteet korostettuna). Huomioithan että vauvan ja lapsen elvytys eroaa myös korona-aikana yleisestä/aikuisen elvytyssuosituksesta:

 • Jos ihminen ei itse tuota järkevää ääntä eikä liikettä selvitä reagoiko tämä kovaääniseen puhutteluun tai käsittelyyn (esimerkiksi ravisteluun). Jos autettava ei vastaa eikä reagoi -> soita hätäkeskukseen.
 • Varmistetaan hengitysteiden avoimuus kohottamalla päätä leukaperistä. Tunnustellaan ilmavirtauksen olemassa oloa kämmenselällä sekä katsotaan rintakehän liikettä (max 10 sek.)
 • Olemassaolevan mahdollisen infektioriskin minimoimiseksi ei aseteta omia kasvoja lähelle potilaan suuta tai nenää ilmavirran tunnustelemiseksi. 
 • Mikäli potilas ei reagoi eikä hengitä normaalisti, on kyseessä sydänpysähdys ja aloitetaan rintakehän painantaelvytys.
 • Puhalluselvytystä ei suositella aikuiselle annettavassa maallikkoelvytyksessä pandemia-aikana. 
 • Maallikkoauttaja voi harkintansa mukaan asettaa potilaan suun ja nenän eteen kangaspalan, pyyhkeen tai vastaavan ennen rintakehän painelun aloittamista ja mahdollisen neuvovan defibrillaattorin (sydäniskurin) käyttöä. Tämä voi vähentää viruksen leviämistä ilmaan aerosoleina rintakehän painelun aikana. 

Vauvan/lapsen elvytyksen erityispiirteet:

 • Mikäli lapsi on vastaamaton ja reagoimaton eikä hengitä normaalisti, aloitetaan elvytys.
 • Maallikkoauttajan tulisi suorittaa vähintään rintakehän paineluelvytystä. 
 • Lapsilla hapenpuute on merkittävä aiheuttaja sydänpysähdyksille, joten mikäli maallikkoauttaja on koulutettu antamaan puhalluselvytystä, voi hän oman harkintansa mukaan antaa myös puhalluselvytystä mahdollinen infektioriski huomioiden. Puhalluselvytys voi merkittävästi parantaa lapsen selviytymistä sydänpysähdystilanteesta. 
 • Jos osaat, uskallat ja pystyt antamaan puhalluselvytystä, aloita lapsen tai vauvan elvytys antamalla 5 puhallusta.
 • Jatka elvytystä 15 painelua : 2 puhallusta tahdilla, kunnes lapsi herää.

Elvytyksen jälkeen maallikkoauttajan tulisi mahdollisimman pian pestä huolellisesti kätensä vedellä ja saippualla tai vähintään desinfioida huolellisesti kätensä alkoholipitoisella käsien desinfektioaineella. 

Maallikkoauttajan tulisi antaa yhteystietonsa paikan päälle saapuneille ensihoitajille. Mikäli ensihoitoa ei tarvita paikalle, maallikkoauttajan tulee varautua mahdolliseen karanteeniin ja ottaa yhteys terveysviranomaisiin, mikäli infektio-oireita ilmenee.

Tämä Suomen Elvytysneuvoston tekemä tiivistelmä (18.5.2020) noudattelee kansainvälistä ohjetta, mutta ottaa kantaa myös paikalliseen toimintatapaan. Elvytyksen ohjeistus pandemian aikana on tehty väliaikaiseksi ja sitä tulee tulkita paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja tautitilanteen mukaan. Vähäisestä näytönasteesta johtuen tämä hoitosuositus pohjautuu ERC:n asiantuntijoiden yhteiseen näkemykseen, viimeisimpään ILCOR:in systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä muiden yhteisöjen jo olemassa oleviin ohjeistuksiin. Elvytysohjeistus pohjautuu tämän hetkiseen tietoon ja saattaa päivittyä pandemian edetessä.

Suomen Elvytysneuvosto ry on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on Euroopan Elvytysneuvoston (ERC) jäsenenä mm. huolehtia koulutuksesta Suomessa sekä antaa kannanottoja ERC:n suosituksiin ja ohjeisiin. ILCOR (Maailman Elvytysneuvosto) sekä ERC ovat kuluneen vuoden aikana tehneet kansainvälisten elvytysohjeiden päivitystyötä. Tavoitteena on ollut uusien, kansainvälisten elvytysohjeiden julkaiseminen lokakuussa 2020. COVID-19 -pandemian seurauksena on ILCOR kuitenkin päättänyt siirtää päivitettyjen elvytysohjeiden julkaisupäivää vuoteen 2021.