Ensiapukoulutuksien järjestämisessä muutoksia v. 2020 alusta

Ensiapukoulutusten kentässä astui vuonna 2020 voimaan suuria muutoksia. Suomen Punainen Risti tiedotti omilla sivuillaan joulukuussa 2019 siirtävänsä ensiapukoulutus toimintansa sekä ensiavun kouluttajien koulutustoiminnan Punainen Risti Ensiapu Oy:lle.

SPR:n tiedote: ”Punainen Risti Ensiapu Oy on Suomen Punaisen Ristin sataprosenttisesti omistama koulutusyksikkö. Kaikki Punaisen Ristin todistuskoulutukset ovat siirtyneet Punainen Risti Ensiapu Oy:lle ja yhtiön uuteen koulutusjärjestelmään. Samalla 1.1.2020 vanhat Punaisen Ristin ensiavun todistuskoulutusten ohjeet eivät ole enää voimassa, vaan siirrymme yhteistyömallista sopimusmalliin.”

Joulukuussa 2019 STM kutsui keskustelutilaisuuteen useita tahoja, joita tuleva SPR:n muutos koskettaa. Tämän kokouksen pohjalta STM:n laatimassa muistiossa todetaan: ”STM nimeää valtakunnallisen asiantuntijaryhmän ylläpitämään suositukset kansallisista ensiapukursseista. Niiden sisältö voidaan määritellä pohjautuen nykyisiin kurssisisältöihin, mutta eivät ole kenenkään yksittäisen toimijan asettamia. Kyseinen asiantuntijaryhmä voisi mahdollisesti tehdä suosituksen ensiapukouluttajien standardista”.

Lähde: https://www.tukot.fi/ensiapukoulutus-uudistuu/

Työsuojeluhallinnon opas Ensiapuvalmius työpaikoilla on määritellyt aiemmin standardin työpaikkojen ensiapukoulutusten järjestämisestä. Tammikuussa 2020 Työsuojeluhallinto poisti pitkään käytössä olleen oppaan ensiapuvalmius työpaikoilla omilta sivuiltaan. Opas on nyt päivitettävänä ja työpaikkojen ensiapuvalmiutta ylläpitävää koulutustoimintaa ohjaa toistaiseksi seuraava ohje: Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä.” 

Lähde: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy

KELA on aiemmin korvannut ensiapukoulutukset, jos ensiapukurssin pitäjänä on toiminut Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja. Muutosten myötä myös KELA:lta odotetaan linjanvetoa, hyväksytäänkö korvattavaksi ne ensiapukoulutukset, joissa kouluttajan pätevyytenä on muu STM:n linjaama vastaava kouluttajapätevyys.

Miten muutokset näkyvät Uskalla Auttaa Koulutuspalveluiden järjestämissä ensiapukoulutuksissa?

Koska STM:n linjauksessa selkeästi hyväksyttiin nykyiset ensiapukoulutukset, Uskalla Auttaa Koulutuspalvelut nimesi muutoksen myötä osan koulutuksistaan uudelleen. Muuten koulutustoiminta ensiapukoulutusten osalta jatkuu täysin ennallaan. Ymmärrettävästi osan asiakkaistamme oli alkuun muutoksesta hämillään, mutta he ovat sopeutuneet muutokseen positiivisellä tavalla. Nykyisessä järjestelmässä asiakkaidemme ei tarvitse luovuttaa itseään koskevia rekisteritietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle, vaan tiedot säilyvät meidän ja asiakkaan välisinä. 

Koulutusten sisältöön emme ole tehneet muutoksia, vaan ne vastaavat edelleen kaikkia virallisille ensiapukoulutuksille annettuja kriteereitä, kuten Työsuojeluhallinnon ohjeissa on määritelty. Kouluttajina meillä toimivat edelleen kokeneet akuuttihoidon -ja ensihoidon kokemuksen omaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on suoritettuna vaadittu Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan tai muu vaadittu samansisältöinen virallinen kouluttajapätevyys. Kartoitamme asiakkaan työhön liittyvät riskit ja räätälöimme koulutuksen sisällön asiakkaidemme tarpeiden mukaiseksi.   

Koulutuksista myönnettävien perinteisten ensiapukorttiemme ulkoasu muuttui luonnollisestikin nimimuutosten myötä. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta perinteisen ensiapukortin sijasta mobiiliin ensiapukorttiin. Tämä mobiili järjestelmä mahdollistaa samalla asiakkaillemme paremman pätevyyksien hallinnan. Kaikki kortit ja pätevyydet saadaan vietyä samaan järjestelmään, jolloin pätevyyksien voimassaoloa on helpompi seurata. Tämä on mielestäni hyvä edistysaskel. Ylipäänsä koen tässä muutoksessa olevan paljon myönteisiä asioita.

Marko Ahtonen, operatiivinen johtaja

Uskalla Auttaa Koulutuspalvelut Oy