Olet­ko jo huo­man­nut, että mei­dät löy­tää myös Ins­ta­gra­mis­ta @uskallaauttaa.

Face­boo­kis­sa Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut löy­tää pait­si osoit­tees­ta www.facebook.com/uskallaauttaakoulutuspalvelut, myös yllä­pi­tä­mäs­täm­me “Uskal­la Aut­taa — Älä Jätä Pulaan” yhtei­sös­tä (www.facebook.com/uskalla.auttaa).

Ota some seu­ran­taan ja kuu­le ensim­mäi­se­nä uusis­ta kursseistamme!