Virallinen ensiapukoulutus

Uskalla Auttaa Oy takaa, että sen koulutukset täyttävät viralliset ensiapukoulutuksille asetetut vaatimukset kaikissa olosuhteissa.

Ensiapukoulutuksemme täyttävät kaikkien eri tahojen asettamat viralliset vaatimukset ensiapukoulutuksille. Uskalla Auttaa Oy pitää huolen, että ensiapukoulutukset pysyvät jatkuvasti ajantasalla ja täyttävät eri lakien, asetusten ja virallisten suositusten mukaisesti riittävän ja ajantasaisen koulutussisällön.

Lyhennetyt ensiapukoulutukset

Valitettavasti emme voi tarjota kestoltaan lyhennettyjä ensiapukoulutuksia, sillä ne eivät täyttäisi kaikkia tarvittavia vaatimuksia.

Käytämme ensiapukoulutuksistamme työsuojeluhallinnon virallisia nimityksiä, kuten Ensiavun peruskurssi, Ensiavun jatkokurssi tai Hätäensiapukurssi. Ensiaputodistuksissamme ilmoitamme aina selkeästi koulutuksen keston, jolloin voit olla varma, ettei sitä sekoiteta esimerkiksi työsuojelutarkastuksessa markkinoilla oleviin samalla tavoin nimettyihin lyhennettyihin pikakoulutuksiin.

VIRALLISEt ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutuksemme asiasisällöt ja kestot on auditoitu useiden tahojen toimesta ja täyttävät mm. alla olevien tahojen vaatimukset.

KELA

Uskalla Auttaa Oy:n ensiavun peruskurssi täyttää kaikki KELAn asettamat vaatimukset ensiapukoulutusten sisällöstä ja kestosta. Ensiavun peruskurssimme (myös verkkokurssina) täyttää esimerkiksi KELAn Vaativaa lääkinnällinen kuntoutus tekevien palveluntuottajille asetetun ensiapukoulutusvaatimuksen.

Työsuojeluhallinto

Työsuojeluhallinto on korvannut aiemman oppaan työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Työpaikkojen työterveyshuollon tehtävänä on määritellä tarvittavat ensiapukoulutukset työpaikalle. Mikäli työterveyshuolto ei ole selkeästi maininnut koulutusten kestoa, niin tällöin varminta on noudattaa aiemmin voimassa olleita kestoja eri koulutuskokonaisuuksille. Uskalla Auttaa Oy:n kaikki ensiapukoulutukset täyttävät niin kestoltaan kuin sisällöltäänkin vanhat ja uudet työsuojeluhallinnon ohjeistukset.

Liikenne- ja viestintävirasto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Uskalla Auttaa Oy on Traficomin hyväksymä ammattipätevyysjatkokoulutuskeskus.

Oppilaitokset

Oppilaitoksissa Ensiavun peruskurssin tai vastaavan koulutuksen sisällöt on määritelty ja keston tulee olla yleensä ennalta määritellyn mukainen. Oppilaitokset eivät hyväksi lue koulutuksia, jotka eivät täytä vaatimuksia keston suhteen. Uskalla Auttaa Oy:n koulutukset on auditoitu useiden oppilaitosten toimesta ja täyttävät kaikki vaatimukset. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ei anna lausuntoja tai auditoi koulutuksia. Uskalla Auttaa Oy on varmistanut, että ensiapukoulukset täyttävät kaikki turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistukset eri alojen ensiapukoulutuksille.