Urheiluseurojen ensiapuvalmius: Vastuu ja välttämättömyys

Miksi ensiapuvalmius on kriittinen osa urheiluseurojen toimintaa?

Urheilu on monille intohimo ja terveyden ylläpitäjä, mutta myös toimintaympäristö, jossa sattuu ja tapahtuu. Jokaisessa urheiluseuran järjestämässä tapahtumassa, olipa kyseessä treenit, leirit tai kilpailut, on ensiapuvalmius ensisijaisen tärkeää. Tämä ei ole pelkästään suositus, vaan usein myös ehdoton vaatimus, joka perustuu sekä etiikkaan, lainsäädäntöön ja lajiliittojen mahdollisiin sääntöihin ja määräyksiin.

Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen ja sen merkityksen ymmärtäminen ovat olennainen osa urheiluseuran vastuullista toimintaa. On välttämätöntä, että jokainen seura investoi ensiapukoulutukseen ja varmistaa, että tapahtumissa on aina paikalla henkilöitä, joilla on tarvittavat ensiaputaidot. Kun turvallisuus on etusijalla, voidaan keskittyä siihen, mikä on urheilussa kaikkein tärkeintä: peliin, suoritukseen ja joukkuehenkeen.

Ensiapukoulutus urheiluseuroissa

Urheiluseuroissa ensiapukoulutus on välttämätöntä ensiapuvalmiuden riittäväksi turvaamiseksi. Olipa kyseessä sitten nuorten lasten harjoitus tai aikuisten kilpaurheilutapahtuma, niin paikalla on oltava aina sellainen henkilö, joka pystyy aloittamaan hätäensiavun antamisen ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Ensiapukoulutettavien määrä voi olla hyvin erilainen riippuen urheiluseuran rakenteista. Jokaisessa joukkueessa/ryhmässä tulee olla kuitenkin aina useampi ensiapukoulutettu, jotta erilaiset poissaolot eivät vaikuta ensiapuvalmiuteen. 

Olemme toimineen useiden urheiluseurojojen kanssa ja yleensä optimaalisin ratkaisu on, että jokaisen joukkueen/ryhmän valmentajat, sekä muutama joukkueen/ryhmän muu aktiivinen vanhempi tai osallinen suorittaa liikunta-alan hätäensiapukoulutuksen. Kaikista optimaalisin ja kustannustehokkaimmat ratkaisut saadaan silloin kun seura organisoi kauttamme ensiapukoulutuksen kerralla kaikille seuran joukkueille/ryhmille, mutta koulutamme myös yksittäisiä joukkueita/ryhmiä tarpeen vaatiessa.

Lakisääteiset velvoitteet ja ensiapuvalmius urheiluseuroissa

On tärkeää ymmärtää, että ensiapuvalmiuteen liittyvät vaatimukset eivät ole pelkkiä suosituksia tai järjestäjän hyvän tahdon ilmaisuja, vaan ne pohjautuvat lainsäädäntöön:

Työsuojelulaki määrää: Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden* ensiavun järjestämisestä työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

*Urheiluseuran on huolehdittava ensiapuvalmiudesta ottaen huomioon jokaisen sen tapahtumiin osallistuvan henkilön (harrastajan, kilpailijan, katsojan), sillä tällaiset henkilöt ovat ”työpaikalla olevia henkilöitä”, vaikka eivät olisikaan seurassa töissä.

Lisäksi, tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Ensiavun järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, joka liitetään osaksi pelastussuunnitelmaa. Suuremmissa tapahtumissa ensiavun järjestäminen kuvataan lääkintäsuunnitelmassa, joka laaditaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Urheiluseuran johdon vastuu

Urheiluseuran johdon on tunnistettava ja tunnustettava ensiapuvalmiuden merkitys. Jokainen urheiluseura, oli se sitten suuri tai pieni, kantaa vastuun osallistujien, vapaaehtoistoimijoiden ja työntekijöiden turvallisuudesta. Vaikka tapahtuma olisi yksityisen tahon tai lajiliiton järjestämä, vastuun seuran sisällä ensiapuvalmiudesta kantaa aina kuitenkin loppukädessä seuran toiminnanjohtaja ja hallitus. Vaikka tapahtuman, esimerkiksi kilpailun, järjestäjänä toimisi siis jokin muu urheiluseura tai taho, niin urheiluseura ei voi ulkoistaa vastuitaan toisille liittyen ensiapuvalmiuteen.

Lajiliiton rooli ja vastuu

Lajiliitto ei suoraan vastaa urheiluseurojen sisällä olevasta toiminnasta. Lajiliitto ei siis vastaa yksittäisten urheiluseurojen harjoitusten tai keskinäisten turnausten ensiapuvalmiudesta, vaan nämä kuuluvat yksiselitteisesti urheiluseurojen vastuulle.

Kun ottelu-, kilpailu- tai muu tapahtuma on lajiliiton järjestämä, lajiliitto ja viimekädessä sen johto ovat vastuussa tällaisten tapahtumien ensiapuvalmiudesta. Kuitenkin, kun otetaan huomioon kustannukset ja logistiset haasteet, lajiliitot usein vaativat, että esimerkiksi kotijoukkue huolehtii paikalla olevista ensiapuvalmiuksista. Tämä vaatimus ei sinällään poista lajiliiton omaa vastuuta ensiapuvalmiuden huolehtimisesta, mutta tällä tavoin se pystyy omilla valvontatoimillaan huolehtimaan, että jokaisessa sen järjestämässä tapahtumassa ensiapuvalmius on kunnossa.

Suomen jääkiekkoliiton kilpailusäännöt ovat hyvä ja selkeä esimerkki siitä, miten urheiluseurat ovat velvoitettuja huolehtimaan sen alaisissa otteluissa ensiapuvalmiudesta.

”Mestiksen ja U20 SM-sarjan (ja näiden karsinnoissa) otteluissa on lääkärin läsnäolo pakollinen. Muissa sarjoissa on lääkärin tai ensiapukoulutuksen saaneen henkilön läsnäolo pakollinen. Kotijoukkue velvoitetaan korvaamaan lääkärin / ea-taitoisen henkilön puuttumisesta seuranneet välittömät kulut tositteita vastaan siltä osin, kun pelaajan vakuutus ei niitä korvaa. Sanktiot tällaisen henkilön puuttumisesta on määritelty liittovaltuuston vahvistaman sanktiotaulukon mukaan. Ottelussa pelaava pelaaja ei voi olla samanaikaisesti tämän sääntökohdan tarkoittama ensiapukoulutuksen saanut henkilö.”

Suomen jääkiekkoliiton kilpailusäännöt 2022-2023

Urheiluseurojen eniten suosima koulutuksemme:

Liikunta-alan hätäensiapukurssi

Liikunta-alan hätäensiapukurssimme verkkokurssina on tarkoitettu kattamaan urheiluseurojen yleinen ensiapukoulutuksen tarve.

Kesto: n. 4 tuntia
Ensiaputodistus: Kyllä, voimassa 3 vuotta
Suoritusmuoto: Verkkokurssi, omassa tahdissa

Verkkokurssien lisäksi saat meiltä Suomen laadukkaimman urheiluseuroille tarkoitetun yhdistelmäkoulutuksen, johon kuuluu lajikohtaiset erityispiirteet huomioon ottava 1-2 tunnin lähikoulutus seuranne tiloissa. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Verkkokurssin voi aloittaa heti oston jälkeen

Tarkoitus kouluttaa koko henkilöstö? Tutustu ryhmähinnoitteluun ja muihin etuihin.