Marko Ahtonen nimitetty Uskalla Auttaa Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Marko Ahtonen on valittu Uskalla Auttaa Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Ahtonen siirtyy tehtävään aiemmin toimitusjohtajana toimineen Jari Kouvalaisen tilalle. Kouvalainen jatkaa Uskalla Auttaa Oy:n palveluksessa hallituksen puheenjohtajana ja asiantuntijana.

Marko Ahtosella on pitkä tausta ensi- ja akuuttihoidon alalta, jossa hän on toiminut menestyksekkäästi yli vuosikymmenen ajan. Ahtonen on viimeisen vuoden ajan toiminut Uskalla Auttaa Oy:ssä asiakkuus- ja myyntijohtajana, ja hänen panoksensa on ollut merkittävä yhtiön kasvun vauhdittamisessa. Ahtosella on selkeä visio yhtiön tulevaisuudesta ja sen kehittämisestä.

Uskalla Auttaa Oy tarjoaa selkeitä ja joustavia ensiapukoulutuksia, joita vetävät ainoastaan akuutti- ja ensihoidon asiantuntijat. Yhtiö on kasvanut voimakkaasti ensiapukoulutusmarkkinoilla, ja erityisesti tänä vuonna kasvun taustalla on ollut onnistuminen suuryritysten hankkimisessa asiakkaiksi. Aiemmin yhtiö on keskittynyt palvelemaan lähinnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.