Laki vel­voit­taa yri­tyk­set yllä­pi­tä­mään ensia­pu­val­miut­ta. Ensia­pu­tai­to­jen lisäk­si tar­vi­taan asian­mu­kais­ta väli­neis­töä. Kaut­tam­me saat mark­ki­noi­den par­haal­la hin­ta-laa­tusuh­teel­la varus­te­tut defi­bril­laat­to­rit sekä muut ensia­pu­tar­vik­keet työ­pai­kal­le tai vapaa-aikaan. Ota yhteyt­tä.

Tuo­te­ha­ku

Hae
Gene­ric fil­ters
Exact matc­hes only
 • Aivia 100 on sisä­käyt­töön tar­koi­tet­tu kaap­pi defi­bril­laat­to­ril­le hälyt­ti­mel­lä. Aivia 100 kaap­piin mah­tuu myy­mäm­me Heart­Si­ne sama­ri­tan defi­bril­laat­to­rien lisäk­si myös mui­den val­mis­ta­jien maal­lik­ko­de­fi­bril­laat­to­rit. Aivia 100 kaa­pin läpi­nä­ky­vä suo­ja­kan­si on  val­mis­tet­tu iskun­kes­tä­väs­tä poly­kar­bo­naa­tis­ta ja vih­reä run­ko on kes­tä­vää ABS-muo­­via.
  Mitat (K x L x S): 42,3 cm x 38,8 cm x 20,1 cm
  Pai­no: 3,5 kg

  Lisää ostos­ko­riin
 • Asept puh­dis­taa ja desin­fioi pie­net haa­vat ja iho­naar­mut. Se rau­hoit­taa ja desin­fioi myös hyön­teis­ten pure­mat ja aurin­gon­polt­ta­man ihon. Lai­men­net­tu­na Asept käy suun huuh­te­luun. Liu­os on miel­lyt­tä­vä käyt­tää, sil­lä se ei kir­ve­le.

  Aines­osat: vesi, alko­ho­li, setyy­li­py­ri­dii­niklo­ri­di 0,98 mg/ml

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ava­ruus­la­ka­na

  12.90  (sis. alv 24%)

  Kes­tä­vä ja uudel­leen käy­tet­tä­vä ava­ruus­la­ka­na poti­laan suo­jaa­mi­seen kyl­mäl­tä. Pitää poti­laan läm­pi­mä­nä ehkäi­se­mäl­lä läm­mön kar­kaa­mis­ta ja suo­jaa ulko­puo­li­sel­ta kos­teu­del­ta.

  Voi­daan käyt­tää myös poti­laan siir­tä­mi­seen kan­ta­mal­la.

  Väri: punai­nen — hopea

  Voi­daan pes­tä 40 astees­sa pesu­ko­nees­sa ja siten uusio­käyt­töi­nen.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de on ste­rii­li yleis­si­de nel­jään eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen:

  1. Pai­ne­si­de run­saas­ti vuo­ta­viin haa­voi­hin
  2. Pei­te­si­de pin­ta­haa­voi­hin
  3. Palo­vam­ma­si­de (tart­tu­ma­ton, haa­vays­tä­väl­li­nen pin­ta)
  4. Tila­päi­nen tuki­si­de

   

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ceder­roth 4‑in‑1 mini ensia­pusi­de on pie­ni ja käte­vä ensia­pusi­de, joka sopii eri­tyi­ses­ti sor­mien ja var­pai­den haa­vo­jen sidon­taan.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ceder­roth ensia­pua­se­ma

  169.00  (sis. alv 24%)

  Ceder­roth ensia­pua­se­man sisäl­tö:

  2 x Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de (REF 1910)
  3 x Ceder­roth 4‑in‑1 pie­ni ensia­pusi­de (REF 1911)
  1 x Ceder­roth Burn Gel palo­vam­ma­tai­tos, 2 kpl/ras (REF 901900)
  1 x Ceder­roth huuh­te­luspray, 150 ml (REF 726000)
  1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. 40 kpl kan­gas­laas­ta­ri (REF 6444) ja 45 kpl muo­vi­laas­ta­ri (REF 6036)
  1 x Sal­vequick haa­va­pyy­he, 20 kpl (REF 323700)
  1 x Ceder­roth tar­tun­ta­suo­ja­pak­kaus (REF 2596)
  1 x Ensia­puoh­je
  1 x Laas­­ta­­ri- ja haa­va­pyy­heau­to­maa­tin avain
  1 x Asen­nus­oh­je

  Ceder­roth ensia­pua­se­man mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ceder­roth ensia­pua­se­man sisäl­tö:

  2 x Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de (REF 1910)
  3 x Ceder­roth 4‑in‑1 pie­ni ensia­pusi­de (REF 1911)
  2 x Ceder­roth Burn Gel palo­vam­ma­tai­tos, 2 kpl/ras (REF 901900)
  2 x Ceder­roth Burn Gel spray, 50 ml (REF 901901)
  1 x Ceder­roth Soft laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. sini­nen Soft laas­ta­ri, 2 m x 6 cm (REF 676100)
  1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. sini­set muo­vi­laas­ta­rit  35 + 30 kpl (REF 6735CAP, REF 6754CAP)
  1 x Sal­vequick haa­va­pyy­he, 20 kpl (REF 323700)
  1 x Elvy­tys­suo­ja (REF 1921)
  1 x Ensia­puoh­je
  1 x Laas­ta­ri­au­to­maa­tin avain
  1 x Asen­nus­oh­je

  Ensia­pua­se­man koko: L 29 cm x S 12 cm x K 56 cm

  Lisää ostos­ko­riin
 • Käy­tän­nöl­li­nen sei­nä­te­li­ne Ceder­roth kah­del­le sil­män­huuh­te­lu­pul­lol­le, a 500 ml. Sei­nä­te­li­nees­sä sil­män­huuh­te­lu­pul­lot ovat omal­la pai­kal­laan ja ne löy­de­tään hel­pos­ti tapa­tur­man sat­tues­sa.

  Pul­lot ovat lukit­tu­na teli­nees­sään ja avau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, kun ne kier­re­tään irti – sil­män huuh­te­lu voi­daan aloit­taa välit­tö­mäs­ti.

  Jäl­ki­va­lai­se­va ohje­kil­pi muka­na.

  Koko: 18 x 27 x 7 cm

  Sil­män­huuh­te­lu­pul­lot (a 500 ml) myy­dään erik­seen.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Käy­tän­nöl­li­nen sei­nä­te­li­ne Ceder­roth sil­män­huuh­te­lu­pul­lol­le, 500 ml. Sei­nä­te­li­nees­sä sil­män­huuh­te­lu­pul­lo on omal­la pai­kal­laan ja se löy­de­tään hel­pos­ti tapa­tur­man sat­tues­sa.

  Pul­lo on lukit­tu­na teli­nees­sään ja avau­tuu auto­maat­ti­ses­ti, kun se kier­re­tään irti – sil­män huuh­te­lu voi­daan aloit­taa välit­tö­mäs­ti.

  Jäl­ki­va­lai­se­va ohje­kil­pi muka­na.

  Koko: 9 x 27 x 7 cm

  Sil­män­huuh­te­lu­pul­lot (a 500 ml) myy­dään erik­seen.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Tyy­pil­li­sim­mät sil­mä­vam­mat joh­tu­vat pölyn, ros­kien tai syö­vyt­tä­vien kemikaali­ rois­kei­den jou­tu­mi­ses­ta sil­miin. Kun vaa­ral­lis­ta ainet­ta jou­tuu sil­miin, on rat­kai­se­van tär­ke­ää aloit­taa ensia­pu mah­dol­li­sim­man nopeas­ti.

  Huuh­te­lu­nes­te lai­men­taa kemi­kaa­lin ja huuh­te­lee sil­män, min­kä lisäk­si se neut­ra­loi emäk­si­siä ja hap­pa­mia rois­kei­ta.

  Ker­ta­käyt­töi­nen Ceder­rot­hin sil­mä­huuh­de­pul­lo 2 x 500 ml, ste­rii­li, pus­ku­roi­tu, säi­lön­tä­ai­nee­ton keit­to­suo­la­liu­os.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ceder­roth sil­mä­huuh­despray

  11.90  (sis. alv 24%)

  Spray­tä voi­daan käyt­tää ros­kien ja pölyn huuh­to­mi­seen sil­mis­tä ja myös haa­vois­ta.

  Ceder­roth sil­mä­huuh­despray antaa hie­no­ja­koi­sen, tasai­sen vii­den minuu­tin kes­toi­sen suih­kun. Voi­daan käyt­tää usei­ta ker­to­ja ja huuh­te­lu­nes­te pysyy ste­rii­li­nä vii­mei­seen pisa­raan saak­ka.

  Sisäl­tää 150 ml ste­rii­liä pus­ku­roi­ma­ton­ta keit­to­suo­la­liu­os­ta, 0,9 % NaCl. Säi­lön­tä­ai­nee­ton.

  HUOM! Spray ei kor­vaa sil­män­huuh­te­lua akuu­teis­sa sil­mä­ta­pa­tur­mis­sa (esim. syö­vyt­tä­vien ainei­den rois­keet), mut­ta toi­mii jat­ko­huuh­te­lu­na kul­je­tuk­sen aika­na ensi­huuh­te­lun jäl­keen.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Ceder­roth sil­män­huuh­te­lua­se­man sisäl­tö:

  2 x Ceder­roth sil­män­huuh­te­lu­pul­lo 500 ml (REF 725200)
  1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. 40 kpl kan­gas­laas­ta­ri (REF 6444) ja 45 kpl muo­vi­laas­ta­ri (REF 6036)
  1 x Huuh­te­lu­pul­lon käyt­tö­oh­je
  1 x Laas­ta­ri­au­to­maa­tin avain

  Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti (REF 490700) voi­daan ostaa myös erik­seen.

  Ase­man mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

  4,5 vuo­den käyt­tö­ai­ka.

  Lisää ostos­ko­riin
 • E‑Bone Splint tuen­ta­set­ti

  33.90  (sis. alv 24%)

  E‑Bone Splint tuki­las­ta­set­ti sisäl­tää:

  • 1 kpl 11 x 100 cm raa­ja­las­ta
  • 1 kpl 11 x 50 cm raa­ja­las­ta
  • 2 kpl 5 x 11 cm sor­mi­las­taa
  • 2 kpl kol­mio­lii­no­ja
  • 1 kpl suo­ja­pus­si

  Las­tat ovat alu­mii­nia ja nii­den pääl­lä on vaah­to­muo­vi­peh­mus­te. 

  Las­to­jen käyt­tö­koh­tee­na ovat kaik­ki raa­jo­jen mur­tu­mat ja venäh­dys­vam­mat, jot­ka tar­vit­se­vat tuen­taa.

  Lisää ostos­ko­riin
 • E‑Bone Splint tuki­las­ta 11 x 100 cm on käsin täy­sin muo­kat­ta­va, antaen jämä­kän tuen­nan. Las­ta on alu­mii­nia ja sen pääl­lä on vaah­to­muo­vi­peh­mus­te. 

  Las­tan käyt­tö­koh­tee­na on kaik­ki raa­jo­jen mur­tu­ma ja venäh­dys­vam­mat, jot­ka tar­vit­se­vat tuen­taa.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Elvy­tys­mas­ki

  12.90  (sis. alv 24%)

  Elvy­tys­mas­ki suo­jaa hyvin elvy­tys­ta­pah­tu­man aikai­sel­ta sylki/limakalvokontaktilta. Sisäl­tää kote­lon.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne Pad-Pak aikui­sel­le ja yli 8‑vuotiaalle / yli 25 kg pai­noi­sel­le lap­sel­le. 

  Heart­Si­ne Pad-Pak sisäl­tää vaih­det­ta­van akun ja isku­lät­kät hel­pos­ti itse pika­kiin­ni­tyk­sen avul­la vaih­det­ta­va­na paket­ti­na.

  Akku ja isku­lät­kät suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si nel­jän (4) vuo­den välein.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne Pad-Pak alle 8‑vuotiaalle / alle 25 kg pai­noi­sel­le lap­sel­le. 

  Heart­Si­ne Pad-Pak sisäl­tää vaih­det­ta­van akun ja isku­lät­kät hel­pos­ti itse pika­kiin­ni­tyk­sen avul­la vaih­det­ta­va­na paket­ti­na.

  Akku ja isku­lät­kät suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si nel­jän (4) vuo­den välein.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

  Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan pai­ne­luel­vy­tys­tä.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

  Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P on täy­sau­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jän ei tar­vit­se osa­ta kuin lait­taa vir­ta pääl­le lait­tee­seen.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan sydä­nis­ku­rei­den 350P- ja 360P-mal­­lien esi­te (ENG)

  Lisää ostos­ko­riin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man. Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa. 

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P mal­li myös seu­raa pai­ne­lun laa­tua ja antaa reaa­liai­kai­sen visu­aa­li­sen sekä sanal­li­sen palaut­teen pai­ne­lus­ta, joko kehoit­taen pai­ne­le­maan kovem­paa tai nopeam­min tai antaen hyvää palau­tet­ta laa­duk­kaas­ta pai­ne­luel­vy­tyk­ses­tä. Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys kier­rät­tää parem­min ver­ta aivoi­hin ja antaa siten autet­ta­val­le parem­man mah­dol­li­suu­den sel­vi­tä elot­to­muu­des­ta.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan pai­ne­luel­vy­tys­tä.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu. 

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P esi­te (.pdf)

   

  Lisää ostos­ko­riin
 • Kiris­tys­si­de

  24.90  (sis. alv 24%)

  Kiris­tys­si­det­tä käy­te­tään mas­sii­vi­sen veren­vuo­don tyreh­dyt­tä­mi­seen tapauk­sis­sa, kun pelk­kä pai­na­mi­nen tai pai­ne­si­de ei ole riit­tä­vä. Tämän kiris­tys­si­teen voi aset­taa myös itsel­leen yhdel­lä kädel­lä. 

  Lisää ostos­ko­riin
 • Kol­mio­lii­na

  2.19  (sis. alv 24%)

  Kol­mio­lii­na raa­jan tuen­taan sekä haa­vo­jen tyreh­dyt­tä­mi­sen apu­vä­li­neek­si. 

  Vis­koo­sia.

  Koko 96 x 96 x 136 cm. 

  Lisää ostos­ko­riin
 • Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia.

  Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

  Kurs­sin sisäl­tö:

  • Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen
  • Tajut­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen ja ensia­pu
  • Elo­ton lap­si ja elvy­tys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, tapa­tur­mia, vam­mo­ja sekä myr­ky­tyk­siä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysio­lo­gi­aa

  Kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongel­man­rat­kai­sua.

  Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurs­sis­tam­me.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia.

  Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

  Kurs­sin sisäl­tö:

  • Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen
  • Tajut­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen ja ensia­pu
  • Elo­ton lap­si ja elvy­tys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, tapa­tur­mia, vam­mo­ja sekä myr­ky­tyk­siä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysio­lo­gi­aa

  Kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongel­man­rat­kai­sua.

  Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurs­sis­tam­me.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia. Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

  Kurs­sin sisäl­tö:

  • Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen
  • Tajut­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen ja ensia­pu
  • Elo­ton lap­si ja elvy­tys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, tapa­tur­mia, vam­mo­ja sekä myr­ky­tyk­siä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysio­lo­gi­aa

  Kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongel­man­rat­kai­sua.

  Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurs­sis­tam­me.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Leu­ko­strip 6.4 x 76 mm

  1.90  (sis. alv 24%)

  LEUKOSTRIP haa­van­sul­ke­mis­lius­kat on val­mis­tet­tu 100-pro­­sent­­ti­­ses­­ta jous­ta­vas­ta poly­ami­dis­ta. Se on pääl­lys­tet­ty hypoal­ler­gee­ni­sel­la poly­ak­ry­laat­ti­lii­mal­la, joka mah­dol­lis­taa lähes kivut­to­man haa­van sul­ke­mi­sen. Muo­tou­tuu tur­vo­tuk­sen mukaan, myös palau­tuen tur­vo­tuk­sen las­kies­sa. Läpäi­see ilmaa sekä haa­vae­rit­tei­tä. Ei sisäl­lä luon­non­ku­mia.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Leu­ko­strip 6.4 x 76 mm paket­ti

  49.90  (sis. alv 24%)

  LEUKOSTRIP haa­van­sul­ke­mis­lius­kat on val­mis­tet­tu 100-pro­­sent­­ti­­ses­­ta jous­ta­vas­ta poly­ami­dis­ta. Se on pääl­lys­tet­ty hypoal­ler­gee­ni­sel­la poly­ak­ry­laat­ti­lii­mal­la, joka mah­dol­lis­taa lähes kivut­to­man haa­van sul­ke­mi­sen. Muo­tou­tuu tur­vo­tuk­sen mukaan, myös palau­tuen tur­vo­tuk­sen las­kies­sa. Läpäi­see ilmaa sekä haa­vae­rit­tei­tä. Ei sisäl­lä luon­non­ku­mia.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Moni­toi­mi­lamp­pu

  16.90  (sis. alv 24%)

  Moni­toi­mi­lamp­pu autoon tur­vaa­maan pimey­des­sä ja onnet­to­muu­den tai odot­ta­mat­to­man pysäh­dyk­sen sat­tues­sa.

  Moni­toi­mi­lam­pus­sa on tas­ku­lamp­pu, vilk­ku­vat huo­­mio-ledit, mag­neet­ti help­poon kiin­ni­tyk­seen esim auton kyl­keen, tur­va­vyö­leik­ku­ri ja ikku­na­va­sa­ra. 

  Tuo­te toi­mii kah­del­la AA paris­tol­la, jot­ka kuu­lu­vat toi­mi­tuk­seen mukaan.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Uskal­la näkyä pimeäs­sä. Tämä jump­pa­kas­si tar­jo­aa lisä­tur­vaa lap­sel­le tai aikui­sel­le, sil­lä se on val­mis­tet­tu koko­naan hei­jas­ta­vas­ta mate­ri­aa­lis­ta. 

  Lisää ostos­ko­riin
 • Punk­ki­pih­dit

  12.90  (sis. alv 24%)

  Metal­li­set punk­ki­pih­dit punk­kien irroit­ta­mi­seen ihmi­ses­tä ja eläi­mis­tä. 

  Pih­tien pää on help­po vie­dä sor­mio­tet­ta käyt­täen kiin­ni punk­kiin mah­dol­li­sim­man lähel­le ihon pin­taan ja nos­taa punk­ki rau­hal­li­ses­ti pois ihos­ta. 

  Lisää ostos­ko­riin
 • Rotaid Solid Plus

  255.01  (sis. alv 24%)

  Rotaid Solid Plus

  Rotaid Solid Plus on erit­täin kes­tä­vä, pöly- sekä rois­ke­ve­si­suo­jat­tu (IP54) kaap­pi defi­bril­laat­to­ril­le. 

  Rotaid Solid Plus on muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merk­ki.

  Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätä­ti­lan­tees­sa.

  Kaa­pin sisäl­le mah­tuu käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuot­teet. 

  Kor­keus 48 cm / Leveys 48 cm / Syvyys 18 cm / Pai­no 6,7 kg.

  Taka­kan­si on val­mis­tet­tu 5.5 cm pak­sus­ta suu­ri­ti­heyk­si­ses­tä polye­tee­nis­tä (HDPE).

  Läpi­nä­ky­vä etu­kan­si on 100% kier­rä­tet­tyä 5 mm pak­sua UV-suo­­jat­­tua poly­kar­bo­naat­tia.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Rotaid Swift

  178.99  (sis. alv 24%)

  Rotaid swift

  Rotaid swift on kom­pak­tin kokoi­nen, sil­ti muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merk­ki.

  Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätä­ti­lan­tees­sa.

  Kaa­pin sisäl­le mah­tuu sää­det­tä­vän sisä­hyl­lyn ansios­ta käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuot­teet. 

  Kaa­pin taka­kan­si on kes­tä­vää teräs­tä ja kaap­pi voi­daan sijoit­taa mihin tahan­sa sei­näl­le.

  Kor­keus 43,5 cm / Leveys 36,6 cm / Syvyys 21 cm / Pai­no 4,5 kg.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg annos­te­li­ja

  25.90  (sis. alv 24%)

  Annos­te­li­ja Snögg Soft Next haa­va­si­dok­sel­le. 

  Sisäl­tö eli Snögg haa­va­si­dos­tuot­teet ostet­ta­va erik­seen.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Burns­hield palo­vam­ma­gee­li ker­ta­käyt­tö­pak­kauk­ses­sa pin­nal­li­siin palo­vam­moi­hin ja aurin­gon­polt­ta­mal­le ihol­le. Snögg Burns­hield on vesi­poh­jai­nen gee­li, joka kos­teut­taa, vii­len­tää ja suo­jaa palo­vam­maa sekä lie­vit­tää kipua. Vähen­tää tuleh­tu­mis­vaa­raa ja nopeut­taa para­ne­mis­ta. Voi­daan käyt­tää myös kas­voil­le. Gee­li voi­daan huuh­del­la hel­pos­ti vedel­lä pois tar­peen loput­tua.

  Myr­ky­tön. Tur­val­li­nen myös lap­sil­le.

  Sisäl­tää 96% vet­tä, tee­puu­öl­jyä sekä emul­goin­tiai­nei­ta.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Burns­hield palo­vam­ma­gee­li spray­pul­los­sa pin­nal­li­siin palo­vam­moi­hin ja aurin­gon­polt­ta­mal­le ihol­le. Snögg Burns­hield on vesi­poh­jai­nen gee­li, joka kos­teut­taa, vii­len­tää ja suo­jaa palo­vam­maa sekä lie­vit­tää kipua. Vähen­tää tuleh­tu­mis­vaa­raa ja nopeut­taa para­ne­mis­ta. Voi­daan käyt­tää myös kas­voil­le. Gee­li voi­daan huuh­del­la hel­pos­ti vedel­lä pois tar­peen loput­tua.

  Myr­ky­tön. Tur­val­li­nen myös lap­sil­le.

  Sisäl­tää 96% vet­tä, tee­puu­öl­jyä sekä emul­goin­tiai­nei­ta.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg elvy­tys­suo­ja

  4.50  (sis. alv 24%)

  Laa­du­kas ja kes­tä­vä elvy­tys­suo­ja hygie­nis­tä puhal­lusel­vy­tyk­sen anta­mis­ta var­ten.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg kine­sio­teip­pi

  9.90  (sis. alv 24%)

  Kinee­sio­teip­pi 5 x 375 cm, kah­den rul­lan pak­kaus. Väri sini­nen. Tuo­tet­ta saa­ta­vil­la myös vaa­lean­pu­nai­se­na.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg kyl­mä­pus­si

  1.98  (sis. alv 24%)

  Snög­gin ker­ta­käyt­töi­nen kyl­mä­pus­si tehok­kaa­seen tur­vo­tuk­sen ja kivun hoi­toon vam­mois­sa.

  Yksit­täi­sen pak­kauk­sen koko 23 x 15 cm.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg kyl­mä­pus­si 24 kpl

  32.90  (sis. alv 24%)

  Snög­gin ker­ta­käyt­töi­nen kyl­mä­pus­si tehok­kaa­seen tur­vo­tuk­sen ja kivun hoi­toon vam­mois­sa. Myyn­ti­pak­kauk­sen koko 1 laa­tik­ko = 24 pus­sia.

  Yhden pus­sin koko 23 x 15 cm.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Soft Next 3 x 450 cm

  8.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Erin­omai­nen myös pien­ten palo­vam­mo­jen suo­jak­si. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­­gi­­soi­­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Soft Next 6 cm x 100 cm

  6.89  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­­gi­­soi­­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä, mut­ta hen­git­tä­vää ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Soft Next 6 cm x 450 cm

  11.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­­gi­­soi­­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä, mut­ta hen­git­tä­vää ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Soft Next BLUE 3 x 450 cm

  9.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Erin­omai­nen myös pien­ten palo­vam­mo­jen suo­jak­si. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­­gi­­soi­­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Soft Next BLUE 6 cm x 450 cm

  12.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­­gi­­soi­­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä, mut­ta hen­git­tä­vää ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostos­ko­riin
 • Snögg Uni Next 8 x 100 cm

  6.89  (sis. alv 24%)

  Snögg Uni Next on itseen­sä kiin­nit­ty­vä elas­ti­nen haa­va­si­dos. Ei tar­tu haa­vaan, ihoon tai kar­voi­hin ja kes­tää vet­tä. Snögg Uni Next on erit­täin imu­ky­kyi­nen, mut­ta hen­git­tä­vä sidos. Lii­ma­ton ja latek­si­ton, jon­ka takia myös vähä-aller­­gi­­soi­­va. Voi­daan käyt­tää myös pai­ne­si­tee­nä. 

  Lisää ostos­ko­riin
 • Val­koi­nen urhei­lu­teip­pi sink­­kiok­­si­­di-lii­­mal­­la. 

  Koko 3.8 cm x 750 cm. 

  Lue Lisää