Uskal­la Aut­taa Koulutuspalvelut

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut tuot­taa moder­ne­ja, inno­va­tii­vi­sia ensiapu‑, työturvallisuus‑, sekä ammat­ti­pä­te­vyys­kurs­se­ja. Kaik­ki kou­lut­ta­jam­me ovat alo­jen­sa par­hai­ta; koke­nei­ta ensi­hoi­don, pelas­tus­toi­men, kul­je­tusa­lan sekä työ­suo­je­lun ammat­ti­lai­sia, joil­la on tar­vit­ta­vat kurs­sin­joh­ta­ja­pä­te­vyy­det. Tar­joam­me kaik­ki pal­ve­lum­me täy­del­lä tyytyväisyystakuulla!

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy 

Lisä­tie­toa kou­lu­tus­pal­ve­luis­tam­me ja kursseistamme:
Soi­ta nume­roon 010 274 5270.
Lai­ta säh­kö­pos­tia toimisto@uskallaauttaa.fi.
Tai käy­tä vie­reis­tä yhteydenottokaavaketta.
Odo­tam­me yhteydenottoasi.

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy
Y‑tunnus 2748010–4

Pos­tio­soi­te: Tul­va­nii­tyn­tie 18, 01680 Vantaa

Jari Kou­va­lai­nen Toi­mi­tus­joh­ta­ja 0505968092
Mar­ko Ahto­nen Ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja 0442176663

Las­ku­tus­tie­dot:

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy
Tul­va­nii­tyn­tie 18
01680 Vantaa
Säh­kö­pos­ti­las­kut: toimisto@uskallaauttaa.fi

Käsit­te­lem­me säh­kö­pos­tin liit­tei­nä ole­via las­ku­ja vain .pdf tiedostomuodossa.

Ota yhteyt­tä

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.