Rotaid Solid Plus

254.90  (sis. alv 24%)

  • erittäin kestävä suojakaappi
  • pöly ja roiskevesisuojattu (IP54)
  • sisäänrakennettu hälytin

Kuvaus

Rotaid Solid Plus

Rotaid Solid Plus on erit­täin kes­tä­vä, pöly- sekä rois­ke­ve­si­suo­jat­tu (IP54) kaap­pi defibrillaattorille. 

Rotaid Solid Plus on muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merkki.

Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätätilanteessa.

Kaa­pin sisäl­le mah­tuu käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuotteet. 

Kor­keus 48 cm / Leveys 48 cm / Syvyys 18 cm / Pai­no 6,7 kg.

Taka­kan­si on val­mis­tet­tu 5.5 cm pak­sus­ta suu­ri­ti­heyk­si­ses­tä polye­tee­nis­tä (HDPE).

Läpi­nä­ky­vä etu­kan­si on 100% kier­rä­tet­tyä 5 mm pak­sua UV-suo­jat­tua polykarbonaattia.

Rotaid Solid Plus englan­nin­kie­li­nen esi­te (.pdf)

Lisätiedot

Paino 6800 g
Mitat 50 × 50 × 25 cm