Pres­tan elvy­tys­nuk­ke vau­va

220.00  (sis. alv 24%)

  • valopalaute
  • realistinen painelutuntuma
  • viimeisimpien suositusten mukainen

Kuvaus

Laa­du­kas, kom­pak­ti Pres­tan Pro­fes­sio­nal (vau­va) elvy­tys­nuk­ke tehok­kaa­seen pai­ne­lu­pu­hal­lusel­vy­tyk­sen har­joit­te­luun.

Pres­tan vau­va elvy­tys­nu­kes­sa on “vaip­poi­hin” sijoi­tet­tu valo­näyt­tö, joka antaa har­joit­te­li­jal­le hel­pos­ti seu­rat­ta­vaa palau­tet­ta pai­ne­lun laa­dus­ta (riit­tä­vä syvyys ja oikea nopeus).

Valo­näy­tön lisäk­si opis­ke­li­jat kuu­le­vat myös visu­aa­li­sen jousen nap­sauk­sen, kun rin­ta­ke­hä pai­ne­taan oike­aan syvyy­teen. Tämä myös lisää koke­mus­pe­räis­tä oppi­mis­ta tar­vit­ta­vas­ta voi­mas­ta laa­duk­kaan pai­ne­luel­vy­tyk­sen suo­rit­ta­mi­sek­si.

Muka­na kan­to­kas­si sekä 10 vaih­to­keuh­koa.