Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h — Lah­ja­kort­ti säh­kö­pos­tiin

69.00 

  • lahjaksi
  • toimitus sähköpostilla
  • voimassa 24 kk
Osasto: Avainsanat tuotteelle ,

Valitse kuva lahjakorttiin

Aseta määrä/summa

Toimituksen tiedot

VASTAANOTTAJAN TIEDOT
+ lisää toinen vastaanottaja
SINUN NIMESI

Kuvaus

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sil­lem­me osal­lis­tu­mi­seen oikeut­ta­va lah­ja­kort­ti, joka toi­mi­te­taan säh­kö­pos­til­la tilauk­sen jäl­keen.

Kopio oste­tus­ta lah­ja­kor­tis­ta lähe­te­tään myös tilaa­jan säh­kö­pos­tiin. Huo­mioit­han, että yksi lah­ja­kort­ti (yksi koo­di) oikeut­taa yhteen ilmai­seen kurs­si­paik­kaan ja se on ker­ta­käyt­töi­nen. Suo­sit­te­lem­me tar­kis­ta­maan myös ros­ka­pos­ti­kan­sion, mikä­li säh­kö­pos­ti ei tavoi­ta vas­taa­not­ta­jaa.

Avoi­met Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sim­me löy­dät sivus­tom­me kurs­si­haus­ta. Lah­ja­kort­ti käy sekä lähi- että etä­kurs­seil­lam­me.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia. Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

Kurs­sin sisäl­tö:

  • Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen
  • Tajut­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen ja ensia­pu
  • Elo­ton lap­si ja elvy­tys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, tapa­tur­mia, vam­mo­ja sekä myr­ky­tyk­siä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysio­lo­gi­aa

Kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongel­man­rat­kai­sua.

Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurs­sis­tam­me.

Lisätiedot

Lahjakortin summa

69 €