Lah­ja­kort­ti — Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h

69.01  (sis. alv 24%)

Lasten ensiapu ja hätätilanteet 4h kurssin kouluttajat ovat paitsi ensi- ja akuuttihoidossa työskenteleviä kokeneita ammattilaisia, myös itsekin vanhempia.

Kurssi soveltuu erinomaisesti paitsi lasten vanhemmille ja isovanhemmille, myös lasten kanssa työskenteleville ja harrastaville.

Kurssin sisältö:

  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu
  • Eloton lapsi ja elvytys
  • Tukehtuminen / Vierasesine hengitysteissä
  • Tyypillisimpiä lasten sairauksia, tapaturmia, vammoja sekä myrkytyksiä
  • Vauvan sekä lapsen anatomiaa ja fysiologiaa

Kurssin sisältö perustuu voimassaoleviin Käypä Hoito -suosituksiin. Kurssi sisältää harjoitteiden lisäksi interaktiivista ongelmanratkaisua.

Kurssimaksu sisältää sähköisen kertausmateriaalin sekä tarvittaessa kirjoitettavan todistuksen suoritetusta kurssistamme.

Osasto:

Kuvaus

Nyt saa­ta­vil­la lah­ja­kort­ti suo­si­tul­le Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sil­lem­me. Osta lah­jak­si tai­to­ja ja uskal­lus­ta aut­taa tosi­ti­lan­tees­sa! Tämä lah­ja­kort­ti oikeut­taa yhden hen­ki­lön osal­lis­tu­mi­seen valit­se­mal­le­si kurs­sil­le. Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa kak­si (2) vuot­ta osto­het­kes­tä.

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ympä­ri Suo­mea, jos toi­vo­ma­si paik­ka­kun­ta puut­tuu lis­tal­ta — ole roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin. Kat­so jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vä kurs­si­lis­tauk­sem­me kurs­si­ha­ku-sivul­ta.