Lah­ja­kort­ti — Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h

69.00  (sis. alv 24%)

  • lahjaksi
  • yhden henkilön osallistuminen
  • toimitus postitse
Osasto:

Kuvaus

Nyt saa­ta­vil­la lah­ja­kort­ti suo­si­tul­le Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sil­lem­me. Osta lah­jak­si tai­to­ja ja uskal­lus­ta aut­taa tosi­ti­lan­tees­sa! Tämä lah­ja­kort­ti oikeut­taa yhden hen­ki­lön osal­lis­tu­mi­seen valit­se­mal­le­si kurs­sil­le — myös etä­kurs­seil­lem­me. Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa kak­si (2) vuot­ta ostohetkestä.

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ympä­ri Suo­mea sekä myös etä­nä, jos toi­vo­ma­si paik­ka­kun­ta puut­tuu lis­tal­ta — ole roh­keas­ti yhtey­des­sä mei­hin. Kat­so jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vä kurs­si­lis­tauk­sem­me kurs­si­ha­ku-sivul­ta.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin vanhempia.

Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja harrastaville.

Kurs­sin sisältö:

  • Hätä­ti­lan­teen tunnistaminen
  • Tajut­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen ja ensiapu
  • Elo­ton lap­si ja elvytys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, tapa­tur­mia, vam­mo­ja sekä myrkytyksiä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysiologiaa

Kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongelmanratkaisua.

Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurssistamme.