Lah­ja­kort­ti — Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kah­del­le

138.00  (sis. alv 24%)

  • kahden henkilön osallistuminen
  • lahjaksi
  • toimitus postitse
Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Nyt myyn­nis­sä lah­ja­kor­tit suo­si­tuil­le Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­seil­lem­me! Täl­lä lah­ja­kor­til­la kah­den hen­ki­lön osal­lis­tu­mi­nen lah­jan saa­jan valit­se­mal­le kurs­sil­le. Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä. Kat­so jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vä kurs­si­tar­jon­tam­me ympä­ri Suo­men kurs­si­haus­ta.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia.

Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

Kurs­sin sisäl­tö:

  • Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen
  • Tajut­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen ja ensia­pu
  • Elo­ton lap­si ja elvy­tys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, tapa­tur­mia, vam­mo­ja sekä myr­ky­tyk­siä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysio­lo­gi­aa

Kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongel­man­rat­kai­sua.

Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurs­sis­tam­me.