Kiristyssidettä käytetään massiivisen verenvuodon tyrehdyttämiseen tapauksissa, kun pelkkä painaminen tai paineside ei ole riittävä. Tämän kiristyssiteen voi asettaa myös itselleen yhdellä kädellä.