Ceder­roth silmänhuuhteluasema

139.00  (sis. alv 24%)

  • silmänhuuhteluasema kahdella pullolla
  • laastariautomaatti
  • tilaa myös muille tarvikkeille

Kuvaus

Ceder­roth sil­män­huuh­te­lua­se­ma on suun­ni­tel­tu siten, että huuh­te­lun voi aloit­taa mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Ase­mas­sa on  kak­si huuh­te­lu­pul­loa, jot­ka avau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, kun ne kier­re­tään irti teli­neis­tään. Huuh­te­lu­pul­lo huuh­te­lee tehok­kaas­ti n. 1,5 minuuttia.

Ceder­roth Sil­män­huuh­te­lu vai­kut­taa neut­ra­loi­vas­ti sil­män pH-arvoon, ts. sil­lä on neut­ra­loi­va vai­ku­tus emäk­si­siin ja hap­pa­miin rois­kei­siin, joten saa­daan nopeam­pi ja tehok­kaam­pi lop­pu­tu­los kuin taval­li­sel­la keit­to­suo­la­liu­ok­sel­la.  Vai­ku­tus on yleen­sä tehok­kaam­pi emäk­siin kuin happoihin.

Sil­män­huuh­te­lua­se­mas­sa on myös tilaa täy­den­nys­tar­vik­keil­le, kuten esim. ensia­pusi­teil­le, suo­ja­la­seil­le tai suo­ja­kä­si­neil­le. Läpi­nä­ky­vän kan­nen ansios­ta täy­den­nys­tar­ve on help­po havaita.

Ase­ma on varus­tet­tu Sal­vequick laas­ta­ri-auto­maa­til­la. Uudes­sa auto­maa­tis­sa laas­ta­rit vede­tään alas­päin, jol­loin väl­te­tään mui­den laas­ta­rei­den likaan­tu­mi­nen tai kas­tu­mi­nen. Täy­den­nys­pak­kauk­set ovat lukit­tu­na auto­maa­tis­sa, mikä estää nii­den hävi­kin. Tyh­jät pak­kauk­set vaih­de­taan helposti
muka­na tule­van avai­men avulla.

Ceder­roth sil­män­huuh­te­lua­se­man sisältö:

2 x Ceder­roth sil­män­huuh­te­lu­pul­lo 500 ml (REF 725200)
1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. 40 kpl kan­gas­laas­ta­ri (REF 6444) ja 45 kpl muo­vi­laas­ta­ri (REF 6036)
1 x Huuh­te­lu­pul­lon käyttöohje
1 x Laas­ta­ri­au­to­maa­tin avain

Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti (REF 490700) voi­daan ostaa myös erikseen.

Ase­man mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

4,5 vuo­den käyttöaika.