Ceder­roth ensiapuasema

169.00  (sis. alv 24%)

  • hygieninen, monipuolinen ensiaputarvikeasema
  • selkeä käyttää
  • helppo täydentää

Kuvaus

Ceder­roth ensia­pua­se­ma sisäl­tää kat­ta­van vali­koi­man ensia­pu­tar­vik­kei­ta eri­tyyp­pis­ten vam­mo­jen hoitoon.

Ceder­roth Burn Gel palo­vam­ma­tai­tos vii­len­tää nopeas­ti ja lie­vit­tää tehok­kaas­ti kipua. Tai­tok­sen gee­li jääh­dyt­tää jopa kak­si tuntia.

Huuh­te­luspray pölyn ja lian huuh­te­luun sil­mis­tä ja haa­vois­ta. Huuh­te­lu on tasais­ta ja huuh­te­luai­kaa on yhteen­sä 5 minuut­tia. Moni­käyt­töi­nen, huuh­te­lu­nes­te säi­lyy ste­rii­li­nä vii­mei­seen pisa­raan asti.

Uudis­tu­nees­sa auto­maa­tis­sa laas­ta­rit vede­tään alas­päin, näin väl­te­tään mui­den laas­ta­rei­den likaan­tu­mi­nen tai kastuminen.

Laas­ta­ri- ja haa­va­pyy­heau­to­maa­tin täy­den­nys­pak­kauk­set ovat lukit­tui­na auto­maa­teis­sa, mikä estää nii­den hävi­kin. Tyh­jät pak­kauk­set vaih­de­taan muka­na tule­van avai­men avulla. 

Läpi­nä­ky­vän kan­nen ansios­ta tuot­tei­den täy­den­nys­tar­ve on help­po havai­ta. Ase­man läpi­nä­ky­vät kan­net ja kumi­tii­vis­teet suo­jaa­vat tar­vik­kei­ta pölyl­tä ja lial­ta. Tämän ansios­ta tuot­teet pysy­vät puh­tai­na ja käyttövalmiina.

Ase­man sisäl­töä voi­daan tar­vit­taes­sa mukaut­taa myö­hem­min ja loke­rik­koon on mah­dol­li­suus täy­den­tää lisä­tar­vik­kei­ta työ­pis­teen eri­tyis­tar­pei­den mukaan.

 

Ceder­roth ensia­pua­se­man sisältö:

2 x Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de (REF 1910)
3 x Ceder­roth 4‑in‑1 pie­ni ensia­pusi­de (REF 1911)
1 x Ceder­roth Burn Gel palo­vam­ma­tai­tos, 2 kpl/ras (REF 901900)
1 x Ceder­roth huuh­te­luspray, 150 ml (REF 726000)
1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. 40 kpl kan­gas­laas­ta­ri (REF 6444) ja 45 kpl muo­vi­laas­ta­ri (REF 6036)
1 x Sal­vequick haa­va­pyy­he, 20 kpl (REF 323700)
1 x Ceder­roth tar­tun­ta­suo­ja­pak­kaus (REF 2596)
1 x Ensiapuohje
1 x Laas­ta­ri- ja haa­va­pyy­heau­to­maa­tin avain
1 x Asennusohje

Ceder­roth ensia­pua­se­man mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

Lisätiedot

Paino 3300 g
Mitat 57 × 29 × 12 cm