Braun Ther­moScan 3 korvakuumemittari

38.90  (sis. alv 24%)

Varasto loppu

  • tulos sekunnissa
  • myös vauvalle
  • viimeisen tuloksen muisti

Varasto loppu

Kuvaus

Braun Ther­moScan 3 (IRT3030) on kom­pak­ti kuu­me­mit­ta­ri läm­mön mit­taa­mi­seen kor­vas­ta koko per­heel­le — myös vas­ta­syn­ty­neil­le. Tark­ka mit­taus­tu­los vain yhden sekun­nin mittauksella.

Mit­taa kor­va­käy­tä­vän ja sitä ympä­röi­vien kudos­ten tuot­ta­ma läm­mön infra­pu­nan avul­la klii­ni­ses­ti todis­te­tul­la tarkkuudella.

Sisäl­tää mit­tauk­sen yhtey­des­sä tuo­tet­ta­van ääni­mer­kin lämpötilasta:
Nor­maa­li ≤37.4 ºC, 1 piippaus
Kohon­nut 37.5 — 38.5 ºC, 2 piippausta
Kor­kea ≥38.6 ºC, 4 piippausta

Lisäk­si läm­pö­ti­la on luet­ta­vis­sa valais­tus­ta nes­te­ki­de­näy­tös­tä. Toi­min­ta-alue 34–42.2 ºC (93.2–108 ºF). Tark­kuus: ±0.2 °C (35.5 – 42 °C) (95.9 – 107.6 °F)

Auto­maat­ti­nen sam­mu­tus 60 sekun­nin jäl­keen sekä vii­mei­sim­män mit­taus­tu­lok­sen muisti.

Ker­ta­käyt­töi­set Brau­nin kor­va­kuu­me­mit­ta­rin suo­juk­set eivät sisäl­lä BPA:ta tai lateksia.

Paris­to on suo­jat­tu tur­va­suo­juk­sel­la pien­ten las­ten tur­vak­si lapsiperheissä.

Pak­kauk­sen sisältö:

  • Braun Ther­moScan 3 (IRT3030) korvakuumemittari
  • mit­taus­pään­suo­ja
  • 21 ker­ta­käyt­tö­suo­jus­ta
  • paris­tot

Kah­den (2) vuo­den takuu.

Saatat myös pitää...