Bea­ty pai­ne­luel­vy­tyk­sen laa­dun tarkkailija

35.90  (sis. alv 24%)

  • parantaa elvytyksen laatua
  • reaaliaikainen palaute
  • parantaa selviämismahdollisuuksia

Kuvaus

Bea­ty on pai­ne­luel­vy­tyk­ses­tä palau­tet­ta anta­va lai­te, joka ker­too kuin­ka teho­kas­ta pai­ne­lusi on.

Tut­ki­mus­ten mukaan laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys mah­dol­lis­taa poti­laan sel­viä­mi­sen mah­dol­li­sim­man pie­nil­lä aivo­vau­rioil­la. Mitä laa­duk­kaam­min pai­ne­let, sitä parem­pi veren­kier­to aivois­sa sydän­py­säh­dyk­sen aikana.

Lai­te ase­te­taan käsien ja rin­ta­ke­hän väliin suo­ri­tet­taes­sa paineluelvytystä.