Baby­sen­se 7

169.00  (sis. alv 24%)

Vain 2 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

  • vauvan hengityksen seurantaan
  • hälyttää äänellä ja valolla
  • toimintavarma ja turvallinen

Vain 2 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

Kuvaus

Baby­sen­se 7 on apu­vä­li­ne nuk­ku­van lap­sen hen­gi­tyk­sen seu­ran­taan ja yöl­li­seen mie­len­rau­haan. Baby­sen­se 7‑apneamonitori hälyt­tää voi­mak­kaal­la ääni­mer­kil­lä sekä punai­sel­la valol­la, mikä­li vau­van hen­gi­tys­taa­juus las­kee alle 10/min tai hen­gi­tys­kat­kos kes­tää yli 20 sekun­tia. Pat­jan alle (kovan poh­jan pääl­le) ase­tet­ta­vat sen­so­ri­le­vyt mit­taa­vat vau­van lii­ket­tä ja hen­gi­tys­tä reaa­liai­kai­ses­ti sekä turvallisesti.

Lai­te sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si 0–2 vuo­tiail­le lap­sil­le ilman painorajaa.

Hisen­sen val­mis­ta­mia Baby­sen­se kät­kyt­hä­lyt­ti­miä on käy­tös­sä maa­il­mal­la sekä koto­na että ter­vey­den­huol­lon pisteissä. 

Kät­kyt­kuo­le­ma uhkaa ensim­mäis­ten kuukausien/ensimmäisen ikä­vuo­den aika­na pien­tä vau­vaa. Kät­kyt­kuo­le­man mah­dol­li­sia meka­nis­me­ja ei kai­kil­ta osin täy­sin nyky­lää­ke­tie­teen voi­min tun­ne­ta. Baby­sen­se 7 tuo tur­val­li­suut­ta kotiin ja rau­hal­li­suut­ta myös van­hem­mil­le ilmoit­ta­mal­la hen­gi­tys­kat­kok­sis­ta ja mah­dol­li­ses­ti uhkaa­vas­ta kät­kyt­kuo­le­mas­ta ajoissa.

Pak­kaus sisältää:

  • kes­kusyk­si­kön
  • kes­kusyk­si­kön pidikkeen
  • 2 val­von­ta­sen­so­ri­le­vyä
  • ripus­tus­kou­kun
  • suo­men­kie­li­set käyttöohjeet

Toi­mii 4 x AA-paris­tol­la, joi­den toi­min­ta-aika on noin 6–12 kk.

Kat­so val­mis­ta­jan (Hisen­se) teke­mä video Baby­sen­se 7:n toi­min­nois­ta tääl­tä. (link­ki YouTubeen)

CE-hyväk­syt­ty laite.

1 vuo­den takuu.