• Snögg Soft Next 6 cm x 100 cm

  6.89  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­gi­soi­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä, mut­ta hen­git­tä­vää ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg Soft Next 6 cm x 450 cm

  11.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­gi­soi­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä, mut­ta hen­git­tä­vää ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg Soft Next BLUE 6 cm x 450 cm

  12.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­gi­soi­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä, mut­ta hen­git­tä­vää ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg Soft Next 3 x 450 cm

  8.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Erin­omai­nen myös pien­ten palo­vam­mo­jen suo­jak­si. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­gi­soi­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg Soft Next BLUE 3 x 450 cm

  9.90  (sis. alv 24%)

  Snögg Soft Next on itseen­sä tart­tu­va, elas­ti­nen haa­va­si­dos. Voi­daan käyt­tää suo­raan märäl­le tai likai­sel­le ihol­le sekä ras­vo­jen tai voi­tei­den pääl­le. Snögg Soft Next ei tar­tu kiin­ni ihoon, kar­voi­hin tai haa­vaan. Erin­omai­nen myös pien­ten palo­vam­mo­jen suo­jak­si. Latek­si­ton ja lii­ma­ton tuo­te, jon­ka ansios­ta vähä-aller­gi­soi­va. Sidos on imu­ky­kyis­tä ja sitä voi­daan lait­taa pääl­lek­käin useam­pi ker­ros, kun­nes toi­vot­tu pai­ne haa­vaan on saa­vu­tet­tu. Kes­tää kas­te­lua eli ei irtoa suih­kus­sa kuten perin­tei­set laas­ta­rit.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg Uni Next 8 x 100 cm

  6.89  (sis. alv 24%)

  Snögg Uni Next on itseen­sä kiin­nit­ty­vä elas­ti­nen haa­va­si­dos. Ei tar­tu haa­vaan, ihoon tai kar­voi­hin ja kes­tää vet­tä. Snögg Uni Next on erit­täin imu­ky­kyi­nen, mut­ta hen­git­tä­vä sidos. Lii­ma­ton ja latek­si­ton, jon­ka takia myös vähä-aller­gi­soi­va. Voi­daan käyt­tää myös pai­ne­si­tee­nä. 

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg annos­te­li­ja

  25.90  (sis. alv 24%)

  Annos­te­li­ja Snögg Soft Next haa­va­si­dok­sel­le. 

  Sisäl­tö eli Snögg haa­va­si­dos­tuot­teet ostet­ta­va erik­seen.

  Lisää ostoskoriin
  • pin­nal­li­siin palo­vam­moi­hin
  • aurin­gon polt­ta­miin
  • myr­ky­tön
  Lisää ostoskoriin
 • Snögg Burns­hield palo­vam­ma­gee­li spray­pul­los­sa pin­nal­li­siin palo­vam­moi­hin ja aurin­gon­polt­ta­mal­le ihol­le. Snögg Burns­hield on vesi­poh­jai­nen gee­li, joka kos­teut­taa, vii­len­tää ja suo­jaa palo­vam­maa sekä lie­vit­tää kipua. Vähen­tää tuleh­tu­mis­vaa­raa ja nopeut­taa para­ne­mis­ta. Voi­daan käyt­tää myös kas­voil­le. Gee­li voi­daan huuh­del­la hel­pos­ti vedel­lä pois tar­peen loput­tua.

  Myr­ky­tön. Tur­val­li­nen myös lap­sil­le.

  Sisäl­tää 96% vet­tä, tee­puu­öl­jyä sekä emul­goin­tiai­nei­ta.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg elvy­tys­suo­ja

  4.50  (sis. alv 24%)

  Laa­du­kas ja kes­tä­vä elvy­tys­suo­ja hygie­nis­tä puhal­lusel­vy­tyk­sen anta­mis­ta var­ten.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg kine­sio­teip­pi

  9.90  (sis. alv 24%)

  Kinee­sio­teip­pi 5 x 375 cm, kah­den rul­lan pak­kaus. Väri sini­nen. Tuo­tet­ta saa­ta­vil­la myös vaa­lean­pu­nai­se­na.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg kyl­mä­pus­si

  1.98  (sis. alv 24%)

  Snög­gin ker­ta­käyt­töi­nen kyl­mä­pus­si tehok­kaa­seen tur­vo­tuk­sen ja kivun hoi­toon vam­mois­sa.

  Yksit­täi­sen pak­kauk­sen koko 23 x 15 cm.

  Lisää ostoskoriin
 • Snögg kyl­mä­pus­si 24 kpl

  32.90  (sis. alv 24%)

  Snög­gin ker­ta­käyt­töi­nen kyl­mä­pus­si tehok­kaa­seen tur­vo­tuk­sen ja kivun hoi­toon vam­mois­sa. Myyn­ti­pak­kauk­sen koko 1 laa­tik­ko = 24 pus­sia.

  Yhden pus­sin koko 23 x 15 cm.

  Lisää ostoskoriin
 • Val­koi­nen urhei­lu­teip­pi sink­kiok­si­di-lii­mal­la. 

  Koko 3.8 cm x 750 cm. 

  Lue Lisää