• Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de on ste­rii­li yleis­si­de nel­jään eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen:

  1. Pai­ne­si­de run­saas­ti vuo­ta­viin haa­voi­hin
  2. Pei­te­si­de pin­ta­haa­voi­hin
  3. Palo­vam­ma­si­de (tart­tu­ma­ton, haa­vays­tä­väl­li­nen pin­ta)
  4. Tila­päi­nen tuki­si­de

   

  Lisää ostoskoriin
 • Ceder­roth 4‑in‑1 mini ensia­pusi­de on pie­ni ja käte­vä ensia­pusi­de, joka sopii eri­tyi­ses­ti sor­mien ja var­pai­den haa­vo­jen sidon­taan.

  Lisää ostoskoriin
 • Ceder­roth ensia­pua­se­ma

  169.00  (sis. alv 24%)

  Ceder­roth ensia­pua­se­man sisäl­tö:

  2 x Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de (REF 1910)
  3 x Ceder­roth 4‑in‑1 pie­ni ensia­pusi­de (REF 1911)
  1 x Ceder­roth Burn Gel palo­vam­ma­tai­tos, 2 kpl/ras (REF 901900)
  1 x Ceder­roth huuh­te­luspray, 150 ml (REF 726000)
  1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. 40 kpl kan­gas­laas­ta­ri (REF 6444) ja 45 kpl muo­vi­laas­ta­ri (REF 6036)
  1 x Sal­vequick haa­va­pyy­he, 20 kpl (REF 323700)
  1 x Ceder­roth tar­tun­ta­suo­ja­pak­kaus (REF 2596)
  1 x Ensia­puoh­je
  1 x Laas­ta­ri- ja haa­va­pyy­heau­to­maa­tin avain
  1 x Asen­nus­oh­je

  Ceder­roth ensia­pua­se­man mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

  Lisää ostoskoriin
 • Ceder­roth ensia­pua­se­man sisäl­tö:

  2 x Ceder­roth 4‑in‑1 iso ensia­pusi­de (REF 1910)
  3 x Ceder­roth 4‑in‑1 pie­ni ensia­pusi­de (REF 1911)
  2 x Ceder­roth Burn Gel palo­vam­ma­tai­tos, 2 kpl/ras (REF 901900)
  2 x Ceder­roth Burn Gel spray, 50 ml (REF 901901)
  1 x Ceder­roth Soft laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. sini­nen Soft laas­ta­ri, 2 m x 6 cm (REF 676100)
  1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. sini­set muo­vi­laas­ta­rit  35 + 30 kpl (REF 6735CAP, REF 6754CAP)
  1 x Sal­vequick haa­va­pyy­he, 20 kpl (REF 323700)
  1 x Elvy­tys­suo­ja (REF 1921)
  1 x Ensia­puoh­je
  1 x Laas­ta­ri­au­to­maa­tin avain
  1 x Asen­nus­oh­je

  Ensia­pua­se­man koko: L 29 cm x S 12 cm x K 56 cm

  Lisää ostoskoriin
 • Käy­tän­nöl­li­nen sei­nä­te­li­ne Ceder­roth kah­del­le sil­män­huuh­te­lu­pul­lol­le, a 500 ml. Sei­nä­te­li­nees­sä sil­män­huuh­te­lu­pul­lot ovat omal­la pai­kal­laan ja ne löy­de­tään hel­pos­ti tapa­tur­man sat­tues­sa.

  Pul­lot ovat lukit­tu­na teli­nees­sään ja avau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, kun ne kier­re­tään irti – sil­män huuh­te­lu voi­daan aloit­taa välit­tö­mäs­ti.

  Jäl­ki­va­lai­se­va ohje­kil­pi muka­na.

  Koko: 18 x 27 x 7 cm

  Sil­män­huuh­te­lu­pul­lot (a 500 ml) myy­dään erik­seen.

  Lisää ostoskoriin
 • Käy­tän­nöl­li­nen sei­nä­te­li­ne Ceder­roth sil­män­huuh­te­lu­pul­lol­le, 500 ml. Sei­nä­te­li­nees­sä sil­män­huuh­te­lu­pul­lo on omal­la pai­kal­laan ja se löy­de­tään hel­pos­ti tapa­tur­man sat­tues­sa.

  Pul­lo on lukit­tu­na teli­nees­sään ja avau­tuu auto­maat­ti­ses­ti, kun se kier­re­tään irti – sil­män huuh­te­lu voi­daan aloit­taa välit­tö­mäs­ti.

  Jäl­ki­va­lai­se­va ohje­kil­pi muka­na.

  Koko: 9 x 27 x 7 cm

  Sil­män­huuh­te­lu­pul­lot (a 500 ml) myy­dään erik­seen.

  Lisää ostoskoriin
 • Tyy­pil­li­sim­mät sil­mä­vam­mat joh­tu­vat pölyn, ros­kien tai syö­vyt­tä­vien kemikaali­ rois­kei­den jou­tu­mi­ses­ta sil­miin. Kun vaa­ral­lis­ta ainet­ta jou­tuu sil­miin, on rat­kai­se­van tär­ke­ää aloit­taa ensia­pu mah­dol­li­sim­man nopeas­ti.

  Huuh­te­lu­nes­te lai­men­taa kemi­kaa­lin ja huuh­te­lee sil­män, min­kä lisäk­si se neut­ra­loi emäk­si­siä ja hap­pa­mia rois­kei­ta.

  Ker­ta­käyt­töi­nen Ceder­rot­hin sil­mä­huuh­de­pul­lo 2 x 500 ml, ste­rii­li, pus­ku­roi­tu, säi­lön­tä­ai­nee­ton keit­to­suo­la­liu­os.

  Lisää ostoskoriin
 • Ceder­roth sil­mä­huuh­despray

  11.90  (sis. alv 24%)

  Spray­tä voi­daan käyt­tää ros­kien ja pölyn huuh­to­mi­seen sil­mis­tä ja myös haa­vois­ta.

  Ceder­roth sil­mä­huuh­despray antaa hie­no­ja­koi­sen, tasai­sen vii­den minuu­tin kes­toi­sen suih­kun. Voi­daan käyt­tää usei­ta ker­to­ja ja huuh­te­lu­nes­te pysyy ste­rii­li­nä vii­mei­seen pisa­raan saak­ka.

  Sisäl­tää 150 ml ste­rii­liä pus­ku­roi­ma­ton­ta keit­to­suo­la­liu­os­ta, 0,9 % NaCl. Säi­lön­tä­ai­nee­ton.

  HUOM! Spray ei kor­vaa sil­män­huuh­te­lua akuu­teis­sa sil­mä­ta­pa­tur­mis­sa (esim. syö­vyt­tä­vien ainei­den rois­keet), mut­ta toi­mii jat­ko­huuh­te­lu­na kul­je­tuk­sen aika­na ensi­huuh­te­lun jäl­keen.

  Lisää ostoskoriin
 • Ceder­roth sil­män­huuh­te­lua­se­man sisäl­tö:

  2 x Ceder­roth sil­män­huuh­te­lu­pul­lo 500 ml (REF 725200)
  1 x Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti, sis. 40 kpl kan­gas­laas­ta­ri (REF 6444) ja 45 kpl muo­vi­laas­ta­ri (REF 6036)
  1 x Huuh­te­lu­pul­lon käyt­tö­oh­je
  1 x Laas­ta­ri­au­to­maa­tin avain

  Sal­vequick laas­ta­ri­au­to­maat­ti (REF 490700) voi­daan ostaa myös erik­seen.

  Ase­man mitat: L 29 x K 56 x S 12 cm.

  4,5 vuo­den käyt­tö­ai­ka.

  Lisää ostoskoriin