• Aivia 100 on sisä­käyt­töön tar­koi­tet­tu kaap­pi defi­bril­laat­to­ril­le hälyt­ti­mel­lä. Aivia 100 kaap­piin mah­tuu myy­mäm­me Heart­Si­ne sama­ri­tan defi­bril­laat­to­rien lisäk­si myös mui­den val­mis­ta­jien maal­lik­ko­de­fi­bril­laat­to­rit. Aivia 100 kaa­pin läpi­nä­ky­vä suo­ja­kan­si on  val­mis­tet­tu iskun­kes­tä­väs­tä poly­kar­bo­naa­tis­ta ja vih­reä run­ko on kes­tä­vää ABS-muo­via.
  Mitat (K x L x S): 42,3 cm x 38,8 cm x 20,1 cm
  Pai­no: 3,5 kg

  Lisää ostoskoriin
 • Rotaid Solid Plus

  255.01  (sis. alv 24%)

  Rotaid Solid Plus

  Rotaid Solid Plus on erit­täin kes­tä­vä, pöly- sekä rois­ke­ve­si­suo­jat­tu (IP54) kaap­pi defi­bril­laat­to­ril­le. 

  Rotaid Solid Plus on muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merk­ki.

  Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätä­ti­lan­tees­sa.

  Kaa­pin sisäl­le mah­tuu käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuot­teet. 

  Kor­keus 48 cm / Leveys 48 cm / Syvyys 18 cm / Pai­no 6,7 kg.

  Taka­kan­si on val­mis­tet­tu 5.5 cm pak­sus­ta suu­ri­ti­heyk­si­ses­tä polye­tee­nis­tä (HDPE).

  Läpi­nä­ky­vä etu­kan­si on 100% kier­rä­tet­tyä 5 mm pak­sua UV-suo­jat­tua poly­kar­bo­naat­tia.

  Lisää ostoskoriin
 • Rotaid Swift

  178.99  (sis. alv 24%)

  Rotaid swift

  Rotaid swift on kom­pak­tin kokoi­nen, sil­ti muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merk­ki.

  Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätä­ti­lan­tees­sa.

  Kaa­pin sisäl­le mah­tuu sää­det­tä­vän sisä­hyl­lyn ansios­ta käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuot­teet. 

  Kaa­pin taka­kan­si on kes­tä­vää teräs­tä ja kaap­pi voi­daan sijoit­taa mihin tahan­sa sei­näl­le.

  Kor­keus 43,5 cm / Leveys 36,6 cm / Syvyys 21 cm / Pai­no 4,5 kg.

  Lisää ostoskoriin