Oma tili

HeartSine samaritan 500P defibrillaattori

  • puoliautomaattinen maallikkodefibrillaattori
  • antaa palautetta myös painelun laadusta
  • opastaa suomenkielellä

1723,60  alv 24% 1390  alv 0%

Tuotekuvaus

HeartSine samaritan 500P defibrillaattori eli sydäniskuri ohjaa käyttäjäänsä suomen kielellä läpi elvytystapahtuman. Neuvovan defibrillaattorin ohjelma tunnistaa iskun tarpeen ja laite opastaa käyttäjäänsä ääniohjein. Laite kertoo mitä se haluaa elvytyksen aikana käyttäjän tekevän ja sen avulla et voi vahingoittaa autettavaa.

HeartSine samaritan 500P malli myös seuraa painelun laatua ja antaa reaaliaikaisen visuaalisen sekä sanallisen palautteen painelusta, joko kehoittaen painelemaan kovempaa tai nopeammin tai antaen hyvää palautetta laadukkaasta paineluelvytyksestä. Laadukas paineluelvytys kierrättää paremmin verta aivoihin ja antaa siten autettavalle paremman mahdollisuuden selvitä elottomuudesta.

HeartSine samaritan 500P on puoliautomaattinen defibrillaattori, eli käyttäjä antaa itse iskun nappia painamalla defibrillaattorin niin kehoittaessa. Jos kyseessä ei ole iskettävä rytmi, defibrillaattori kehoittaa jatkamaan paineluelvytystä.

Laitteen mukana tulee kantokotelo. Kompaktin kokonsa takia se voidaan sijoittaa myös esimerkiksi ensiapureppuun.

Laite on huoltovapaa ja käyttövalmis tositilanteen varalle. Valmistaja suosittaa vaihtamaan akun ja liimaelektrodit (Pad-Pak) neljän vuoden välein ja aina käytön jälkeen.

HeartSine samaritan mallistolla on 8 vuoden takuu.

HeartSine samaritan 500P esite (englanninkielinen)

 

Mikä on sydäniskurin eli defibrillaattorin merkitys autettavalle?

Laadukas paineluelvytys ja aikainen defibrillaatio ovat tärkeimmät jatkoselviämiseen vaikuttavat asiat elottomuuden iskiessä. Ilman elottomuuden havaitseman ihmisen toimenpiteitä jokainen minuutti maksaa selviämisennusteesta noin 10 %.

Sairaaloiden ulkopuolella kammiovärinä on ensimmäinen rekisteröity rytmi 30–50 %:lla potilaista. Kammiovärinä on sydämen pumppaustoiminnan pysäyttävä rytmihäiriö eli ihminen menee elottomaksi.

Kammiovärinää tavataan erityisesti työikäisillä, aiemmin jopa varsin hyväkuntoisilla ihmisillä, jotka menevät äkisti elottomaksi jopa ilman merkittävämpää ennakko-oireilua. 

Potilaan selviytymiseen kammiovärinästä vaikuttaa suoraan aika kammiovärinän alusta siihen, kun ensimmäinen defibrillaatioisku on annettu. Jos defibrillaatio annetaan 3–5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta, jopa 50–70 % potilaista selviää.

Sydäniskuri siis poistaa/sammuttaa sydämen toimintaa haittaavan kuolemaan johtavan rytmihäiriön, jonka jälkeen sydämellä on mahdollisuus jatkaa toimintaansa normaalisti.