Oma tili

HeartSine samaritan 350P sydäniskuri

  • puoliautomaattinen
  • turvallinen ja helppo käyttää
  • käytännössä huoltovapaa

1475,60  alv 24% 1190  alv 0%

Tuotekuvaus

HeartSine samaritan 350P defibrillaattori eli sydäniskuri ohjaa käyttäjäänsä suomen kielellä läpi elvytystapahtuman.

Neuvovan defibrillaattorin ohjelma tunnistaa iskun tarpeen ja laite opastaa käyttäjäänsä ääniohjein. Laite kertoo mitä se haluaa elvytyksen aikana käyttäjänsä tekevän ja sen avulla et voi vahingoittaa autettavaa.

HeartSine samaritan 350P on puoliautomaattinen sydäniskuri, eli käyttäjä antaa itse iskun nappia painamalla defibrillaattorin niin kehoittaessa. Jos kyseessä ei ole iskettävä rytmi, sydäniskuri kehoittaa jatkamaan paineluelvytystä.

Laitteen mukana tulee kantokotelo. Kompaktin kokonsa takia se voidaan sijoittaa myös esimerkiksi ensiapureppuun.

Laite on huoltovapaa ja käyttövalmis tositilanteen varalle. Valmistaja suosittaa vaihtamaan akun ja liimaelektrodit (Pad-Pak) neljän vuoden välein ja aina käytön jälkeen.

HeartSine samaritan sydäniskuri mallistolla on 8 vuoden takuu.

HeartSine samaritan 350P_360P_esite (englanninkielinen)

 

Mikä on sydäniskurin eli defibrillaattorin merkitys autettavalle?

Laadukas paineluelvytys ja aikainen defibrillaatio ovat tärkeimmät jatkoselviämiseen vaikuttavat asiat elottomuuden iskiessä. Ilman elottomuuden havaitseman ihmisen toimenpiteitä jokainen minuutti maksaa selviämisennusteesta noin 10 %.

Sairaaloiden ulkopuolella kammiovärinä on ensimmäinen rekisteröity rytmi 30–50 %:lla potilaista. Kammiovärinä on sydämen pumppaustoiminnan pysäyttävä rytmihäiriö. Kammiovärinää tavataan erityisesti työikäisillä, aiemmin jopa varsin hyväkuntoisilla ihmisillä, jotka menevät äkisti elottomaksi jopa ilman merkittävämpää ennakko-oireilua. 

Potilaan selviytymiseen kammiovärinästä vaikuttaa suoraan aika kammiovärinän alusta siihen, kun ensimmäinen defibrillaatioisku on annettu. Jos defibrillaatio annetaan 3–5 minuutin kuluessa kammiovärinän alusta, jopa 50–70 % potilaista selviää. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat jopa 80% kammiovärinän poistumista, mikäli isku päästään antamaan alle 3 minuutissa.

Sydäniskuri siis poistaa/sammuttaa sydämen toimintaa haittaavan kuolemaan johtavan rytmihäiriön, jonka jälkeen sydämellä on mahdollisuus jatkaa toimintaansa normaalisti. Muista siis paitsi aloittaa, myös jatkaa laadukasta paineluelvytystä, kunnes autettava herää tai ammattiapu saapuu paikalle.