Ensiapuohjeet - Ensiapuopas

Uskalla Auttaa Oy tuottaa ensiapuohjeita erilaisissa muodoissa eri medioihin. Tämä sivu toimii ensiapuoppaana yleisimmissä tilanteissa. Tältä sivulta löydät:

 1. Ensiapuohjeet erilaisiin tilanteisiin aakkosjärjestykessä.
 2. Kuvallisia ohjeita, jotka voit tulostaa.
 3. Ensiapuohjeita videoilla.

Pikainen ensiapu kun epäilet aivohalvausta:

Mikäli potilaalla on yksikin seuraavista oiresta:

 • FAST
  • F = face; suupieli tai naama roikkuu
  • A = arm; toispuoleisia raajan toimintahäiriöitä
  • S = speech; puhe on puuromaista/epäselvää tai autettavan on vaikea löytää sanoja.
  • T = time; mikäli havaitset aivoverenkierron häiriön oireita, soita 112. “Aika on aivokudosta”
  • lisäksi näköhäiriöt; molempien silmien kaksoiskuvat tai tosipuoleinen näkökenttäpuutos
 • Mahdollisia oireita lisäksi esimerkiksi:
  • potilaan on vaikea pysyä pystyssä tai istualtaan (tasapainohäiriö).
  • huimaus ja sekavuus
 1. Soita välittömästi 112, jos epäilet aivoverenkierron häiriötä.
 2. Rauhoittele autettavaa, ohjaa hänet istumaan tai makaamaan. Kerro, että ensihoitajat ovat tulossa.

Huomaa, että aivoinfarkti ei yleensä aiheuta kipua tai voimakasta pahoinvointia ihmiselle. Äkillinen ja voimakkaasti alkanut päänsärky voi olla merkki aivoverenvuodosta.

Allergia ja vakava anafylaksia

Kun ihmisen elimistöön pääsee vieraita aineita, kuten bakteereja, viruksia tai myrkyllisiä aineita, alkaa elimistö puolustautumaan. Ihmisen elimistö voi tulkita vieraaksi aineeksi jonkin ruoka-aineen valkuaisen tai vaikkapa siitepölyn jaalkaa puolustautumaan tätä vastaan. Tätä poikkeavaa reagointia elimistössä kutsutaan allergiaksi.

Allergian ensiapuna voidaan kokeilla allergialääkkeitä.

Allergian oireita voi esiintyä useissa elimissä ja oireita voivat olla:

 • Silmien vuotaminen, rähminen tai silmätulehdus
 • Ihon punoitus, kuumotus, nokkosihottuma, ihon lehahtelu, atooppinen iho
 • Hengitystieoireet, allerginen nuha tai astma
 • Suolisto-oireista voimakas vatsakipu, ripuli tai oksentelu.

Anafylaksia, eli vakava äkillinen allerginen yleisreaktio, joka esiintyy useammassa eri elimisessä samanaikaisesti ja voi nopeasti edetessään olla hengenvaarallinen.

Anafylaksian ensiapuna on aina Adrenaliini injektori + soitto 112.

Anafylaksian tyypillisiä ensioireita ovat:

 • Ihon lehahtelu, punoitus, kuumotus, kutina

Ensioireita voi seurata hetken ja antaa allergialääkettä.

Anafylaksiassa ensioireita seuraa:

 • Hengitystie oireet; äänen käheys, vinkuna, hengenahdistus, yskiminen
 • Iho-oireet; turvotukset, nokkosihottuma
 • Verenkierron häiriön merkit; hikoilu, kalpeus, verenpaineen lasku
 • Suolisto-oireet; vatsakipu, ripuli, oksentelu
 • Muita mahdollisia oireita; yleistilan heikentyminen, tajuttomuus

Astma on keuhkojen tulehduksellinen sairaus, jota hoidetaan usein lääkkeillä. Astmakohtaus on yleensä taudin pahenemisvaiheessa ilmenevä oireiden hankaloituminen.

Astmakohtauksen tyypillisiä oireita ovat:

 • Vinkuna uloshengityksessä
 • Hengitysvaikeus
 • Voimakas yskä
 • Lisäksi osalla voi esiintyä hyperventilaatiota

Ensiapu:

 • Avusta kohtauksen saanut henkilö sellaiseen asentoon, jossa helpoin hengittää (yleensä puoli-istuva asento). Älä jätä autettavaa yksin.
 • Avusta autettavaa ottamaan avaavat lääkkeensä.
 • Jos avaavien lääkkeiden ottaminen ei helpota autettavan oireita, niinsoita 112.

Diabetes eri muotoineen voidaan mieltää joukoksi sairauksia, joiden seurauksena sokeriaineenvaihdunta on häiriintynyt. Tämä häiriö näkyy kohonneina veren sokeripitoisuuksina. Kohonneita verensokeriarvoja hoidetaan ruokavalion avulla sekä insuliinillä.

 • Suomessa on arviolta noin puoli miljoonaadiabetestä sairastavaa ihmistä. Taudin päämuodot ovat tyyppi 1 ja 2 diabetes.
 • Diabetestä sairastavan ihmisen verensokeri voi laskea vaarallisen alas esimerkiksi, jos ateria välit venyvät liiaksi, tai ateria on riittämätön kulutukseen nähden. Usein verensokeri laskee liian alas lääkkeiden ottamisen jälkeen.

Diabetikon matalan verensokerin tyypillisimmät oireet:

 • Heikotus, vapina, pahoinvointi, huimaus, hikoilu, ihonkalpeus, näläntunne, sydämentykyttely, sekavuus, poikkeava käytös.

Ensiapu matala verensokeri:

 • Ensiapuna lisää sokeria elimistöön (ruokaa, juomaa), jos pystyy itse nielemään.
 • Tajuttomalle ei laiteta mitään suuhun, vaan asetetaan kylkiasentoon ja soitetaan 112.

Taustasyystä riippumatta, jos ihminen ei VASTAA tai REAGOI käsittelyyn tai KIPUUN lainkaan:

 1. Soita 112 ja laita puhelin kaiuttimelle.
 2. Avaa hengitystiet ja tarkasta hengitys
 3. Jos autettava on reagoimaton ja ei hengitä normaalisti 10 sekunnin aikana, niin aloita viipymättä elvytys 30 painallusta ja 2 puhallusta syklillä. Jos lähistöllä on defibrillaattori, niin pyydä joku noutamaan se viipymättä paikalle.
 4. Aikuisen elvytys aloitetaan painamalla rintalastaa keskeltä kohtisuoraan alaspäin kaksin käsin. Painele rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä 30 kertaa n. 5-6 cm syvyyteen.
 5. Painallusten jälkeen avaa autettavan hengitystiet ja puhalla autettavan suuhun kaksi kertaa siten, että rintakehä kohoaa. Jatka paineluelvytystä puhallusten jälkeen viipymättä.
 6. Elvytystä jatketaan samalla syklillä 30:2 kunnes autettava virkoaa tai ammattiapu saapuu paikalle.

Jos et pysty, kykene, osaa tai uskalla suorittaa puhalluksia, niin jatka taukoamattomalla paineluelvytyksellä. Painalluksia tulisi tehdä 100-120 kertaa minuutin aikana.

 

Lapsen elvytys (alle 16-vuotta)

Taustasyystä riippumatta, jos lapsi ei ITKE / VASTAA tai REAGOI käsittelyyn:

 1. Soita 112!
 2. Avaa hengitystiet ja tarkasta hengitys.
 3. Jos lapsi on reagoimaton ja ei hengitä normaalisti 10 sekunnin aikana, niin aloita viipymättä elvytys.
 4. Elvytys aloitetaan puhaltamalla lapsen suuhun viisi kertaa siten, että nähdään lapsen rintakehän kohoaminen ja laskeminen puhallusten myötä.
 5. Tämän jälkeen jatka elvytystä 15 painallusta ja 2 puhallusta syklillä. Painele lapsen rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä.
  – Paina vauvan alle 1–vuotta rintalastaa kahdella sormella ja tätä isomman lapsen rintalastaa yhden kämmenen tyviosalla.
  – Rintalastan painelusyvyyden tulisi olla 4-5 cm lapsen iästä riippuen. Painalluksia tulisi tehdä 100-120 kertaa minuutin aikana.
 6. Jatka elvytystä kunnes lapsi virkoaa tai kun ammattihenkilöt ottavat tilanteen hallintaansa
 • Kouristuskohtaus voi johtua lukemattomista eri syistä. Mikäli ihminen kouristaa ensimmäisen kerran elämässään, niin tulee syy kouristukselle aina selvittää sairaalassa.
 • Kun kouristuskohtaus johtuu äkillisestä aivojen sähköisen toiminnan häiriöstä, niin puhutaan epileptisestä kohtauksesta.
 • Lapsilla yleisin syy kouristelulle on infektioiden yhteydessä esiintyvä kuumekouristus.

Kouristuskohtauksen kesto vaihtelee, mutta usein kohtaukset menevät itsestään ohi alle viidessä (5) minuutissa. Yli viisi (5) minuuttia kestävissä kohtauksissa tulee aina toimittaa autettava lääkäriin.

Kouristuskohtauksen yleiset oireet:

 • Autettava menee veltoksi ja tiedottomaan tilaan.
 • Autettavan vartalon ja raajojen lihakset voivat kouristella rajusti.
 • Autettava puree usein kieleensä, jolloin suusta voi tulla verta.
 • Kouristelevan suusta voi tulla vaahtoa.
 • Kouristuskohtauksen aikana autettava on usein kasvoiltaan sinertävä.

Kouristuskohtauksen ensiapu:

 • Estä vammat, pään tukeminen.
 • Jos kyseessä autettavan ensimmäinen kouristuskohtaus, niin soitto 112.
 • Älä yritä estää kouristelua, älä laita mitään kouristelevan (tajuttoman) suuhun.
 • Kohtauksen jälkeen jos autettava ei reagoi, laita hengittävä autettava kylkiasentoon (tajuton).

Syntyvät usein kaatumisen tai tippumisen seurauksena.

Murtuman oireet:

 • Näkyvä virheasento raajassa tai epänormaali liikkuvuus
 • Turvotus vamma-alueella
 • Lapsella haluttomuus käyttää raajaa
 • Selkeä paikallinen kipukohta
 • Avomurtumissa haava tai ruhje ja verenvuotoa
 • Suurten luiden murtumissa sokin oireet (vuotosokki)

Ensiapu raajojen murtumissa:

 • Selvitä kykeneekö autettava liikuttamaan raajaa itse.
 • Liikuttele raajaa niin vähän kuin mahdollista.
 • Tue raaja liikkumattomaksi ja toimitaautettava hoitoon.
 • Jos kyseessä on avomurtuma tai autettavalla on shokin oireita, niin soita 112.

Oireet:

 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Outo haju / hengitys autettavan suusta
 • Hengitysvaikeuksia ja yskimistä (112)
 • Nopea pulssi ja sydämentykytyksiä
 • Vähentynyt valppaus, väsymys ja haluttomuus
 • Tajunnan lasku ja tajuttomuus (112)
 • Kouristukset (112)

Ensiapu myrkytystilanteissa:

 • Soita myrkytystietokeskukseen 09-471 977 tai 112.
 • Selvitä mitä, minkä verran ja mihin aikaan autettava on ottanut.
 • Varmista lääkehiilen antaminen myrkytystietokeskuksesta.
 • Laita tajuton autettava aina kylkiasentoon!
 • Muista avata hengitystiet!

Oksennus = merkittävä riski hengitysteille.

Palovammat:

 • I-asteen palovammassa kipua, punoitusta ja turvotusta
 • II-asteen palovammassa lisäksi vesirakkuloita iholla / ihon kuoriutumista
 • III-asteen palovammassa ihonalaiskudoksen vaurioita

Ensiapu:

 • Viilennä vamma-aluetta vedellä vähintään 10 minuuttia (huomaa vedenlämpötila, ei kylmää vaan mukavan lämmintä (20-30 asteista vettä)). Esimerkiksi kraanan alla / suihkussa / palovamma-alue astiaan / kasteltu vaate.

Milloin lääkäriin?

Ohjeistukset sanovat, että autettavan kämmentä suurempi palovamma tulisi käydä näyttämässä lääkärissä. Lisäksi kaikki sukuelinten, kasvojen alueella sijaitsevat palovammat, sekä alle 1-vuotiaan palovammat on syytä käydä näyttämässä lääkärissä.

Kaikki 3.asteenpalovammat vaativat aina välitöntä lääkärinarviota.

Eläinten puremiin liittyy tarttuvien tautien riskejä.

 • Puremahaavan puhdistus veden lisäksi saippualla sekä alkoholilla.
 • Syvät purema haavat aina syytä käydä näyttämässä lääkärissä.

Ensiapuohjeet ja lisätietoa:

 • Ampiaisen pistos -tulossa
 • Kyyn purema – tulossa
 • Punkki
 • Kollapsilla eli pyörtymisellä tarkoitetaan lyhytkestoista tajunnanhäiriötä, jossa ihminen muuttuu veltoksi menettäen lyhytkestoisesti omankehon hallintansa ja tietoisuuden ympäristöönsä. Veltoksi menemisen yhteydessä ihminen saattaa muuttua sinertäväksi ja jäykistellä kouristelua muistuttavalla tavalla lyhytkestoisesti. Pyörtymisen yhteydessä usein myös virtsat saattavat tulla alle.
 • Kollapsin taustalla voi usein olla hyvänlaatuinen syy, vaikka tilanne näyttää varsin pelottavalta. Pyörtymistapauksissa on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan tarve mahdollisille lisäselvittelyille vakavien syiden pois sulkemiseksi.
 • Usein pyörtymisen taustalla on ns. vasovagaalinen syy. Sen seurauksena syntyy hetkellinen autonomisen hermoston epänormaali toiminta, joka puolestaan aiheuttaa lyhytkestoisen verenkiertovajeen aivoissa, minkä seurauksena ihminen pyörtyy.
 • Jos pyörtymiseen liittyy rintakipua, epämääräistä kivun tunnetta ylävatsalla, rytmihäiriön tunnetta tai pyörtyneellä on todettu sepelvaltimotauti, on syytä olla viipymättä terveydenhuoltoon.

Jos pyörtymisen taustalla esiintyy jotain seuraavista, on kyseessä luultavasti ns. hyvälaatuinen kollapsi:

 • Jännittävä tilanne (esim. veren näkeminen)
 • Asennon muutos (äkillinen seisomaan nousu)
 • Kova ponnistaminen ulostamisen tai virtsaamisen yhteydessä
 • Venyttely (niska / kaula) tai käsien nostaminen ääriasentoon ylös
 • On nautittu nopeasti iso määrä kylmää juomista
 • Voimakas kipu
 • Syömättömyys
 • Kollapsilla eli pyörtymisellä tarkoitetaan lyhytkestoista tajunnanhäiriötä, jossa lapsi tai nuori muuttuu veltoksi menettäen lyhytkestoisesti oman kehon hallinnan ja tietoisuuden ympäristöönsä. Veltoksi menemisen yhteydessä lapsi saattaa muuttua sinertäväksi ja jäykistellä kouristelua muistuttavalla tavalla lyhytkestoisesti.
 • Lasten ja nuorten tajunnanmenetyksen taustalla on usein hyvänlaatuinen syy, vaikka tilanne näyttää varsin pelottavalta. Pyörtymistapauksissa on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan tarve mahdollisille lisäselvittelyille vakavien syiden poissulkemiseksi.
 • Tilastollisesti joka seitsemäs alle 16-vuotias lapsi on pyörtynyt kertaalleen elämänsä aikana.
 • Jos kollapsi ilmenee imeväisikäisellä tai isommalla lapsilla rasituksen yhteydessä tai levossa, niin tilanne vaatii aina lisäselvityksiä vakavien syiden poissulkemiseksi. Lisäksi pyörtyminen kuumeen yhteydessä vaatii yleensä lisäselvittelyitä.
 • Usein pyörtymisen taustalla on ns.vasovagaalinensyy. Sen seurauksena syntyy hetkellinen autonomisen hermoston epänormaali toiminta, joka puolestaan aiheuttaa lyhytkestoisen verenkierto vajeen aivoissa, minkä seurauksena ihminen pyörtyy.

Jos pyörtymisen taustalla esiintyy jotain seuraavista, on kyseessä luultavasti ns. hyvälaatuinen kollapsi:

 • Jännittävä tilanne (esim. veren näkeminen)
 • Asennon muutos (äkillinen seisomaan nousu)
 • Kova ponnistaminen ulostamisen tai virtsaamisen yhteydessä
 • Venyttely (niska / kaula) tai käsien nostaminen ääriasentoon ylös
 • On nautittu nopeasti iso määrä kylmää juomista
 • Voimakas kipu
 • Syömättömyys

Aivotärähdys syntyy tyypillisesti kaatumisen, tippumisen tai iskun seurauksena, jossa päähän kohdistuu voimakas isku.

Aivotärähdyksen ensiapu:

 • Soita 112 aina, jos autettava on tai on ollut tajuton.
 • Toimita autettava lääkäriin, jos on sekava tai esiintyy voimakasta päänsärkyä ja oksentelua (112)
 • Autettavaa voi seurata kotona, jos oireina on lievää huimausta, pahoinvointia ja päänsärkyä.
 • Oireet voivat kestää useamman päivän ja särkylääkkeistä turvallisinta on käyttää parasetamolia.

Kotiseuranta:

 • Seuraa tajunnantasoa, jos vointi on muuten normaali.
 • Herätä autettava ensimmäisen yönä vähintään kerran–mieluimmin kaksi kertaa.
 • Normaali herääminen tai mielekäs reagointi herättelyyn riittävät.
 • Jos autettava muuttuu uneliaaksi, sekavaksi tai veltoksi tulee autettava toimittaa lääkäriin / 112.
 • Shokilla tarkoitetaan verenkierron häiriötilaa, jonka vuoksi kudosten hapensaanti on riittämätöntä.
 • Shokki voi johtua lukuisista eri syistä, mutta on aina potentiaalisesti hengenvaarallinen tila autettavalle, jonka vuoksi sokissa oleva ihminen pitää saada sairaalaan hoitoon.

Shokin tyypillisiä oireita:

 • Ihon kalpeus ja kylmänhikisyys
 • Kiihtynyt hengitys ja nopea pulssi (pulssi tuntuu usein ranteesta heikosti)
 • Sekavuus tai kiihtyneisyys
 • Janon tunne

Shokin ensiapu:

 • Avusta autettava makaavaan asentoon ja pidä lämpimänä. Jos mahdollista, niin laita autettavan alle jotain joka eristää kylmästä alustasta.
 • Soita 112.
 • Arvioi muun ensiavun tarve ja pysy autettavan luona tarkkailen hengitystä ja verenkiertoa ammattiavun saapumiseen saakka.
 • Älä anna autettavalle syömistä tai juomista.

Äkillisesti alkavaan laaja-alainen rintakipuun täytyy suhtautua aina mahdollisena korkeanriskinoireena etenkin jos autettavalla on tiedossa oleva sepelvaltimotauti.

Sydänperäinen rintakipu, tyypilliset oireet:

 • Kipu on luonteeltaan puristavaa ja laaja-alaista ja alkaa äkillisesti.
 • Kipu säteilee leukaperiin, käsivarsiin, ylävatsalle ja voi tuntua repivänä tunteena lapojen välissä.
 • Iho on kalpea ja kylmänhikinen.
 • Hengitys tuntuu työläältä

Rintakipuisen autettavan ensiapu:

 • Avusta autettava sellaiseen asentoon, jossa hänellä on hyvä olla.
 • Soita 112.
 • Mikäli autettavalla on todettu sepelvaltimotauti ja hätäkeskuspäivystäjä ohjeistaa, niin avusta autettavaa ottamaan aspiriinia ja/tai nitroja ohjeen mukaisesti.
 • Seuraa autettavan vointia ambulanssin saapumiseen saakka.

Tajuttomuus  on taustasyystä  riippumatta aina välittömästi henkeä uhkaava tilanne, joka vaatii auttajalta heti aloitettuja ensiavun toimenpiteitä. Tajuton ihminen kuuluu aina sairaalahoitoon.

Tajuttoman autettavan ensiapu:

Jos ihminen ei VASTAA tai REAGOI käsittelyyn tai KIPUUN lainkaan:

 1. Soita 112 ja laita puhelin kaiuttimelle.
 2. Avaa hengitystiet ja tarkasta hengitys.
 3. Jos autettava hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon.
 4. Älä jätä autettavaa yksin. Tarkkaile autettavan hengitystä ammattiavun saapumiseen saakka.

Vierasesine = mikä tahansa, mikä tukkii henkitorven estäen happimolekyylien pääsynelimistöön.

EPÄILE jos syödessä tai ilman muuta ilmeistä syytä:

 • Autettava menee äkillisesti sinertäväksi.
 • Autettava haukkoo henkeään.
 • Ei pysty puhumaan tai yskimään kunnolla.

Ensiapu:

 • Taivuta autettavan ylävartalo etukumaraan asentoon (pää muuta vartaloa alempana).
 • LYÖ napakasti selkään lapojen väliin.
 • Jos vierasesine ei poistu viidellä iskulla SOITA 112.
 • Suorita HEIMLICHIN OTE (x 5 jos hengitystietuke ei poistu).
 • Vuorottele tästä eteenpäin lyönnit x 5 ja Heimlichinote x 5, kunnes tuke poistuu.
 • Jos autettava menee reagoimattomaksi, aloita ELVYTYS, mikäli omaa hengitystä ei varmuudella ole.

Vierasesine = mikä tahansa, mikä tukkii henkitorven estäen happimolekyylien pääsyn elimistöön.

EPÄILE jos leikkiessä, syödessä tai ilman muuta ilmeistä syytä:

 • Lapsi menee äkillisesti sinertäväksi
 • Lapsi haukkoo henkeään
 • Ei pysty puhumaan, itkemään tai yskimään kunnolla.

Ensiapu:

 • Ota lapsi syliin vatsalleen polviesi päälle (pää muuta vartaloa alaspäin, tue vauvan niskaa / päätä kädelläsi).
 • LYÖ napakasti selkään lapojen väliin. Suhteuta voima lapsen kokoon.
 • Jos vierasesine ei poistu viidellä iskulla SOITA 112.
 • Suorita HEIMLICHIN OTE (x 5 jos hengitystietuke ei poistu)
  – yli 1-vuotiaalle Heimlichinote suoritetaan kuten aikuiselle
  – vauva (alle 1-v) otetaan syliin selälleen pää alaspäin ja painetaan rintakehän alaosasta kahdella sormella (Heimlichinotteen korvike)
 • Vuorottele tästä eteenpäin lyönnit x 5 jaHeimlichinote x 5.
 • Jos lapsi menee reagoimattomaksi, aloita lapsen ELVYTYS, mikäli omaa hengitystä ei varmuudella ole.

Katso video oikeasta tavasta tällä sivulla olevista videoista.

 
 • Haavat ovat ulkoisen tekijän aiheuttamia ihon tai syvempien kudoskerrosten vaurioita.
 • Haavan sijainti, syvyys ja syntytapa vaikkuvat olennaisesti miten haavaa hoidetaan. Haavan syvyys on syytä arvioida heti jos haava sijaitsee kaulan, rintakehän, vatsan tai raajojen tyviosan alueella.
 • Pinnalliset haavat, joissa vaurio ei ulotu ihonalaista rasvakerrosta pidemmälle, voidaan hoitaa kotikonstein.
 • Pienet ja pinnalliset haavat tulee puhdistaa huolella juoksevalla vedellä ja suojata hengittävällä materiaalilla.
 • Muut kuin pinnalliset haavat vaativat lääkärinhoidon arviota. Hoitoon tulee hakeutua kuuden tunnin kuluessa vamman synnystä.

Runsaasti vuotavan haavan ensiapu:

 • Paina voimakkaasti vuotavaa kohtaa. Käytä puhtaita suojakäsineitä jos mahdollista.
 • Runsaissa ja henkeä uhkaavissa verenvuodoissa tai jos autettavalla on shokinoireita, soita 112.
 • Runsaissa ja henkeäuhkaavissa verenvuodoissa kannattaa harkita hemostaattisten tuotteiden käyttöä, mikäli niitä on saatavilla. Hemostaattinen sidos asetetaan vuotokohdan päälle ja jatketaan painamista sen päältä.
 • Kun verenvuoto on saatu painamalla hallintaan, voidaan vuotokohdan päälle asettaa paineside estämään lisävuotoa.
 • Kiristyssiteen käyttöä voidaan harkita raajojenalueella (murskavammat/raajojen amputaatio), jos sellainen on saatavilla ja verenvuotoa ei saada muilla keinoilla loppumaan. Kiristysside tulee asettaa raajassa n. 5-7 cm vuotokohdan yläpuolelle raajan tyviosaan päin.

Ohjeet ja kertausmateriaali

Tajuttoman ensiapu

Lataa tulostettava Tajuttoman ensiapu A4.pdf täältä

Elvytys

Lataa tulostettava Aikuisen elvytys A4.pdf

Defibrillaattori

Lataa tulostettava Defibrillaattori elvytyksessä A4.pdf

Lapsen hätätilanteen tunnistaminen

Lataa tulostettava Lapsen hätätilanteen tunnistaminen A4.pdf

Verenvuodon tyrehdyttäminen

Lataa tulostettava Verenvuoto tyrehdyttäminen A4.pdf täältä

Vierasesine hengitysteissä / Tukehtumisen ensiapu

Lataa tulostettava Vierasesine hengitysteissä A4.pdf

Ensiapuohje videot

Hätätilanteen tunnistaminen

Aikuisen elvytys

Defibrillaattorin käyttö

Kylkiasento

Vierasesine hengitysteissä

Vierasesine hengitysteissä - vauva

Vierasesine hengitysteissä lapsi

Heimlichin ote

Hukkuvan pelastaminen

Kyyn purema

Häkämyrkytys

Kouristuskohtaus

Rankavamma - putoaminen

Paineside

Sormiamputaatio

Näin soitat hätääpuhelun

Korona-ajan elvytyssuositukset

Aikuisen maallikkoelvytys - korona päivitys

Suojaus - Kirurgisen maskin käyttö

Infektioiden estäminen — käsienpesu ja käsihuuhteen käyttö