Ensia­puoh­jeet

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut tuot­taa ensia­puoh­jei­ta eri­lai­sis­sa muo­dois­sa eri medioi­hin. Tääl­tä löy­dät ladat­ta­via ohjei­tam­me sekä pää­set kat­so­maan videoitamme.

OHJEET JA KERTAUSMATERIAALI

ENSIAPUOHJE VIDEOT

Hätä­ti­lan­teen tunnistaminen

Aikui­sen elvytys

Defi­bril­laat­to­rin käyttö

Kyl­kia­sen­to

Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä

Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä (vau­va)

Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä (lap­si)

Heim­lic­hin ote

Huk­ku­van pelastaminen

Kyyn pure­ma

Häkä­myr­ky­tys

Kou­ris­tus­koh­taus

Ran­ka­vam­ma (putoa­mi­nen)

Pai­ne­si­de

Sor­miam­pu­taa­tio

Näin soi­tat hätäpuhelun

Koro­na-ajan elvytyssuositukset

Aikui­sen maal­lik­koel­vy­tys (koro­na-päi­vi­tys)

SUOJAUS JA DESINFEKTIO / KORONA-AIHEISET VIDEOT

Kirur­gi­sen mas­kin käyttö

Infek­tioi­den estä­mi­nen — käsien­pe­su ja käsi­huuh­teen käyttö