Ensia­puoh­jeet

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut tuot­taa ensia­puoh­jei­ta eri­lai­sis­sa muo­dois­sa eri medioi­hin. Tääl­tä löy­dät ladat­ta­via ohjei­tam­me sekä pää­set kat­so­maan videoi­tam­me.

OHJEET JA KERTAUSMATERIAALI

VIDEOT

Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen

Aikui­sen elvy­tys

Defi­bril­laat­to­rin käyt­tö

Kyl­kia­sen­to

Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä

Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä (vau­va)

Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä (lap­si)

Heim­lic­hin ote

Huk­ku­van pelas­ta­mi­nen

Kyyn pure­ma

Häkä­myr­ky­tys

Kou­ris­tus­koh­taus

Ran­ka­vam­ma (putoa­mi­nen)

Pai­ne­si­de

Sor­miam­pu­taa­tio

Näin soi­tat hätä­pu­he­lun