Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4 h 2017-07-28T09:53:43+00:00

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4 h

Sisäl­tö:

  • Tyy­pil­li­sim­mät sairaudet
  • Tyy­pil­li­sim­mät vam­mat ja onnettomuudet
  • Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
  • Taju­ton lapsi
  • Lap­sen elvytys

Kurs­sin hin­ta on 65 € / osal­lis­tu­ja (sisäl­täen alv 24%).

Kysy tar­jous­ta yri­tyk­sel­len­ne / ryh­mäl­len­ne rää­tä­löi­dys­tä Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurssista.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­si sovel­tuu pait­si las­ten van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le sekä las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le, myös jokai­sel­le las­ten ensia­vus­ta kiin­nos­tu­neel­le. Las­ten ensia­pu­kurs­sin kes­to on 4 tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuuttia.

OTA YHTEYTTÄ!