Hätä­ti­lan­tei­den hal­lin­ta ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löil­le

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut tar­jo­aa kou­lu­tus­ta myös hoi­toa­lal­la työs­ken­te­le­vil­le.

Hätä­ti­lan­tei­den hal­lin­ta on hoi­toa­lal­la työs­ken­te­le­vil­le suun­nat­tu kou­lu­tus, jos­sa har­joi­tel­laan yksi­kös­sä mah­dol­li­ses­ti vas­taan­tu­le­via hätä­ti­lan­tei­ta.

Sisäl­tö:

  • Aut­ta­mis­toi­min­ta hätä­ti­lan­tees­sa
  • Ryh­mä­työs­ken­te­lyn mer­ki­tys hätä­ti­lan­tees­sa
  • Tajut­to­muu­den syyt ja hoi­to
  • Hoi­toel­vy­tys
  • Hätä­ti­la­po­ti­laan hoi­to ja seu­ran­ta

Kurs­sin kes­to on 4 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia.

Kurs­sin hin­ta 450€ (alv 0%).

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!