Hätäen­sia­pu­kurs­si 4 — 8 h / Ensia­vun ker­taus­kurs­si

Hätäen­sia­pu­kurs­sin sisäl­tö:

  • Aut­ta­mis­toi­min­ta onnet­to­muu­des­sa tai sai­raus­koh­tauk­ses­sa
  • Tajut­to­mal­le annet­ta­va ensia­pu
  • Perus­el­vy­tys
  • Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
  • Veren­vuo­don tyreh­dyt­tä­mi­nen
  • Ryh­mä­koh­tai­sia mui­ta aihei­ta tai pai­no­tuk­sia

Hätäen­sia­pu­kurs­sin hin­nat per osal­lis­tu­ja:

  • 8h 99€ (alv 0%)
  • 4h 79€ (alv 0%)

Kysy tar­jous­ta yri­tyk­sel­le­si tai ryh­mäl­le­si jär­jes­tet­tä­väs­tä tilaus­kurs­sis­ta!

Hätäen­sia­pu­kurs­sin kes­to on 4–8 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuot­ta. Hätäen­sia­pu­kurs­si käy myös ensia­vun ker­taus­kurs­si­na, joka piden­tää ker­taal­leen Ensia­vun perus­kurs­si 16h tai Ensia­vun syven­tä­vän kurs­sin 16h päte­vyy­den voi­mas­sao­loa kol­me vuot­ta.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le kir­joi­te­taan viral­li­nen ensia­pu­to­dis­tus.

Hätäen­sia­pu­kurs­sis­ta (8h) on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Huo­mioit­han että halu­tes­sa­si mer­kin­nän, tulee se teh­dä kurs­sin yhtey­des­sä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jat­ko­kou­lu­tus­päi­vä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!