Elvy­tys­kurs­si

Sisäl­tö:

  • Elvy­tyk­seen joh­ta­vat syyt
  • Defi­bril­laat­to­ri osa­na elvy­tys­tä
  • Mik­si defi­bril­laat­to­ri aut­taa
  • Elvy­tyk­sen tak­tiik­ka maal­lik­ko­nä­kö­kul­mas­ta
  • Elvy­tyk­sen har­joit­te­lua

Elvy­tys­kurs­sin kes­to on 4 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kurs­sil­le ote­taan max 6 hen­ki­löä per kou­lut­ta­ja.

Kurs­sin hin­ta 430€ (alv 0%) / 6 hen­ki­löä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!