Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16 h

Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h sisältö:

 • Aut­ta­mis­toi­min­ta onnet­to­muu­des­sa tai sairauskohtauksessa
 • Tajut­to­mal­le annet­ta­va ensiapu
 • Perus­el­vy­tys
 • Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
 • Veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
 • Haa­vat
 • Taval­li­sim­mat sairauskohtaukset
 • Palo­vam­mat ja säh­kön aiheut­ta­mat vammat
 • Nivel­vam­mat ja murtumat
 • Myr­ky­tyk­set

Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h hin­ta on 149 € (alv 0%) / osallistuja.

Kysy tar­jous­ta tilaus­kurs­sis­ta yri­tyk­sel­le­si tai ryhmällesi.

Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h kes­to on 16 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kurs­sin tun­nit voi­daan jakaa useam­mal­le päi­väl­le, kaik­ki osiot tulee kui­ten­kin suo­rit­taa puo­len vuo­den sisäl­lä. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuotta.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le kir­joi­te­taan viral­li­nen ensia­pu­kort­ti/-todis­tus, joka on voi­mas­sa kol­me (3) vuotta.

Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h suo­ri­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen kak­si (2) direk­tii­vi­päi­vää. Huo­mioit­han että halu­tes­sa­si direk­tii­vi­päi­vä­mer­kin­nän, se teh­dään kurs­sin yhtey­des­sä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!

 • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.