Defi­bril­laat­to­rin käyt­tö­kou­lu­tus

Sisäl­tö:

  • Elot­to­muu­den tun­nis­ta­mi­nen
  • Hätäil­moi­tuk­sen teke­mi­nen
  • Maal­lik­ko­de­fi­bril­laat­to­rin käyt­tö yhdis­tet­ty­nä pai­ne­lu-puhal­lusel­vy­tyk­seen
  • Defi­bril­laat­to­rin toi­min­ta­pe­ri­aat­teet

Defi­bril­laat­to­rin käyt­tö­kou­lu­tuk­sen kes­to on 2 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia.

Kurs­sin hin­ta on 300 € (alv 0%).

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!