Avoi­met ensia­pu­kurs­sit ja työturvallisuuskoulutukset

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut jär­jes­tää avoi­mia ensia­pu­kurs­se­ja sekä työ­tur­val­li­suus- ja ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sia. Kat­so kalen­te­ris­ta sinul­le sopi­vin päi­vä ja tule edel­lä­kä­vi­jän kursseille. 

Tilaus­kurs­si ryh­mäl­le­si? Lai­ta vies­tiä meil­le toimisto@uskallaauttaa.fi tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.

Löy­dät avoi­met kurs­sim­me uudel­ta sivul­tam­me, klik­kaa täs­tä pääs­täk­se­si kurssihakuun ->

 

[MEC id=“11538”]