Avoi­met kurs­sit 2017-08-20T15:42:20+00:00

Avoi­met ensia­pu­kurs­sit ja työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut jär­jes­tää avoi­mia ensia­pu­kurs­se­ja sekä työ­tur­val­li­suus- ja ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sia. Kat­so kalen­te­ris­ta sinul­le sopi­vin päi­vä ja tule edel­lä­kä­vi­jän kurs­seil­le. Kurs­seil­lam­me ei ole mini­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rää — Emme peruu­ta kurs­se­jam­me!

Kaik­ki avoi­met kurs­sim­me pide­tään, jos yksi­kin ilmoit­tau­tu­nut saa­puu pai­kal­le.

(CAP) = Kurs­sis­ta on mah­dol­li­suus saa­da ammat­ti­kul­jet­ta­jan jat­ko­kou­lu­tuk­sen direk­tii­vi­päi­vä­mer­kin­tä.

Syk­syn kurs­si­ka­len­te­ria teh­dään juu­ri, haluat­ko kurs­sin paik­ka­kun­nal­le­si? Lai­ta vies­tiä meil­le toimisto@uskallaauttaa.fi tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta.

Elo­kuu

Syys­kuu

Loka­kuu

2.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Rii­hi­mä­ki

4.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Joen­suu

5.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Salo

5.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Savon­lin­na

6.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Imat­ra

6.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Limin­ka

7.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Oulu

7.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Lap­peen­ran­ta

8.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Rova­nie­mi

9.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Tur­ku

9.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Tor­nio

10.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Kok­ko­la

10.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Jär­ven­pää

11.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Vaa­sa

12.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Sei­nä­jo­ki

18.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Hyvin­kää

19.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Lah­ti

24.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Kamp­pi, Hel­sin­ki

25.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Laa­ja­lah­ti, Espoo

27.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Ääne­kos­ki

28.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Jyväs­ky­lä

29.10.2017 Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h, Kuo­pio

30.10.2017 Hätäen­sia­pu­kurs­si 8h (CAP), Ilo­la, Van­taa

30.–31.10.2017 EA1 (CAP), Ilo­la, Van­taa

Mar­ras­kuu

Jou­lu­kuu