Avoi­met kurs­sit 2017-12-19T10:23:07+00:00

Avoi­met ensia­pu­kurs­sit ja työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­set

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut jär­jes­tää avoi­mia ensia­pu­kurs­se­ja sekä työ­tur­val­li­suus- ja ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sia. Kat­so kalen­te­ris­ta sinul­le sopi­vin päi­vä ja tule edel­lä­kä­vi­jän kurs­seil­le.

(CAP) = Kurs­sis­ta on mah­dol­li­suus saa­da ammat­ti­kul­jet­ta­jan jat­ko­kou­lu­tuk­sen direk­tii­vi­päi­vä­mer­kin­tä.

Tal­ven ja kevään kurs­si­ka­len­te­ria teh­dään juu­ri, haluat­ko kurs­sin paik­ka­kun­nal­le­si? Lai­ta vies­tiä meil­le toimisto@uskallaauttaa.fi tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kaut­ta.