EA2

EA2 - ensiavun jatkokurssi verkkokurssina, webinaarina, lähikoulutuksena tai yhdistelmäkoulutuksena

Tarjoamme markkinoiden laadukkaimman ja monimuotoisimman tavan suorittaa ensiavun jatkokurssi EA2. Valitse juuri sinulle sopivin tapa suorittaa EA2 koulutus. Uskalla Auttaa Oy:n EA2 verkkokurssi on markkinoiden ainoa virallinen verkossa suoritettava EA2 koulutus, jonka suorittamisen voit aloittaa, vaikka heti. Voit tilata EA2 koulutuksen helposti verkkokurssina, lähikoulutuksena, yhdistelmäkoulutuksena tai webinaarina ja toteutamme kurssit 100% tyytyväisyys takuulla.

 

Ryhmäostoissa alennus: Osta 4-15 kurssia, niin saat 7-49% alennuksen. Alennus lasketaan ostoskorissa/kassalla.

Kenelle EA2 sopii?

EA2 ensiavun jatkokurssi on ensiavun syventävä koulutus, johon voi osallistua EA1 kurssin ollessa voimassa. EA2 koulutuksen tarkoitus on laajentaa ja syventää koulutukseen osallistujan ensiapuosaamista. EA2 kursseilla kerrataan EA1 kurssilla opittuja hätäensiaputaitoja sekä opiskellaan uusia aihealueita, kuten lapsipotilaat, hypotermia, lämpösairaudet, vammapotilaiden tutkimisen ja onnettomuustilanteiden syventävä osaaminen sekä terveyden edistäminen. Niillä työpaikoilla, joilla tapaturman vaara on ilmeinen tai työolosuhteet aiheuttavat erityistä vaaraa, ei välttämättä EA1 kurssilla saada riittäviä ensiapuvalmiuksia ja kokonaisuutta voidaan täydentää EA2 kurssilla. Viranomaisvaatimuksissa, poikkeusolosuhteissa työskenneltäessä ja lukuisten ammattitutkintojen vaatimuksissa edellytetään EA2 pätevyyden suoritusta.

EA2 koulutus sopii loistavasti seuraaville ryhmille: 

 • Rinnepäivystäjille ja Ski patrol koulutukseen osallistuville
 • Kelkkasafareiden ja vaellusten vetäjille
 • Meripelastajille, veneilijöille ja merenkulussa työskenteleville
 • Eräoppaille, partiolaisille ja maatossa työskenteleville
 • Ratsastuksen harrastajille ja valmentajille sekä vaellusratsastajille
 • Lasten parissa työskenteleville
 • Ensiapupäivystäjille, VPK toiminnassa mukana oleville
 • Työpaikan ensiapuvastaaville, työkohteen kerrosvastaaville, työpaikan turvallisuusvastaaville
 • Niiden alojen työntekijöille, joilla tapaturman vaara erityinen
 • Kaikille ensiavusta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää ensiavun osaamistaan

Olemme järjestäneet vuosien mittaan lukuisia räätälöityjä EA2 koulutuksia erilaisissa maasto- ja työolosuhteissa eri alojen asiakkaillemme. Palaute ja arvioinnit ensiapukoulutukistamme ovat aina olleet erinomaisia, ja olemme saaneet erityistä kiitosta kouluttajiemme osaamisesta, käytännön läheisestä opetuksesta, koulutusten selkeydestä sekä joustavuudesta toteuttaa koulutukset lyhyelläkin varoitusajalla.

EA2 verkkokurssi

Nyt voit suorittaa ensiavun jatkokurssin EA2 omaan tahtiin haluamassasi paikassa. EA2 kurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa useista syistä:

 • EA2 verkkokurssin voi suorittaa tehokkaan työajan ulkopuolella, jolloin se ei sido henkilöstöä kiinni tiettyyn aikaan ja paikkaan. EA2 koulutuksen suurimmat kustannukset syntyvät juuri siitä, että henkilöstö on kiinni koulutuksessa.
 • Verkkokurssin voi suorittaa useissa osissa, missä tahansa ja milloin tahansa. Suoritusta voidaan jatkaa aina siitä mihin on edellisellä kerralla jäänyt.
 • Opiskelussa on mahdollista palata yhä uudelleen haluamiinsa aiheisiin tai videoihin. Omaehtoinen opiskelu ja sen tauotus parantavat oppimistuloksia.
 • Verkkokurssi on perinteistä kurssia selkeästi edullisempi.
 • Valtakunnallisesti kehuja saanut kurssi huippulaadukkaan ja selkeän toteutuksensa vuoksi.
 • Kurssin materiaali on käytössä 6 kk, jonka aikana on mahdollisuus kerrata asioita.
 • Kurssi sisältää myös käytännön harjoittelua itsenäisesti

EA2 verkkokurssina

Kysy lisää lähikoulutuksesta

EA2 lähikoulutuksena

Ensiavun jatkokurssi EA2 voidaan järjestää työpaikallenne joko kokonaan lähikoulutuksena tai sitten yhdistelmäkoulutuksena, jossa ensimmäinen päivä suoritetaan verkkokurssina. Verkkokurssin suorittaminen voidaan hajauttaa pidemmälle aikavälille, kunhan kaikki ovat suorittaneet sen ennen lähikoulutusta. EA2 lähikoulutuksessa syvennetään EA1 kurssilla opittuja ensiaputaitoja. EA2 lähikoulutuksissa painotus on käytännönharjoittelussa ja sen vuoksi se soveltuu hyvin ihmisille, jotka oppivat asioita tekemällä käytännössä.

Yhdistelmäkoulutuksen paras puoli on se, että teoriat opiskellaan omaan tahtiin, jolloin lähiopetuksessa voidaan keskittyä käytännön harjoituksiin Suomen parhaiden kouluttajien ohjeistuksella ja ammattilaisten välineillä. EA2 lähikoulutus mahdollistaa ryhmätoiminnan ja ensiapuvälineiden käytön harjoittelun omalla ryhmällä mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Lähikoulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi rinnepäivystäjille laskettelurinteessä, meripelastajille ja veneilijöille merellä, eräoppaille maastossa ja ratsastuksen harrastajille talli ympäristössä. EA2 lähikoulutuksessa voidaan opettaa kohdennetusti erilaisten vammapotilaiden tutkimista, erilaisten mittausten tekemistä, autettavan elintoimintojen tarkkailua sekä monipotilastilanteiden toiminnan harjoittelemista ryhmänä.

EA2 Webinaarina

Ensiavun jatkokurssi EA2 voidaan toteuttaa myös webinaarina. EA2 koulutus webinaarina soveltuu erityisen hyvin silloin, kun halutaan kouluttaa samalla kertaa ihmisiä, joilla on työnsä puolesta yhtenevät riskit, mutta ei ole mahdollisuutta kokoontua koulutukseen samalle paikkakunnalle. EA2 webinaari sopii sellaisille oppijoille, jotka oppivat osallistumalla aktiivisesti live ryhmätyöskentelyyn verkon ryhmätyötiloissa kouluttajan johdolla. EA2 webinaari on terveysturvallinen vaihtoehto osallistua etänä koulutukseen, jossa ammattitaitoinen kouluttajamme on koko ajan läsnä vastaamassa mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Kysy tarjousta yrityksellenne tai ryhmällenne räätälöidystä EA2 - Ensiavun jatkokurssista.

Mitä eroa Uskalla Auttaa Oy:n EA2 koulutusten välillä on?

Kaikki järjestämämme ensiavun jatkokurssit EA2 antavat kävijälleen samat pätevyydet, eikä koulutusmuodon valinnalla ole käytännön merkitystä myönnettyihin pätevyyksiin. Ensiavun jatkokurssin EA2 tarkoitus on syventää ensiavun osaamista ja parantaa valmiuksia toimia hyvinkin vaativissa ensiaputilanteissa. Uskalla Auttaa Oy noudattaa kaikissa EA2 koulutuksissa STM:n asiantuntijaryhmän mukaista sisältöä ja kurssin kesto on 16 oppituntia. Kaikki EA2 koulutuksemme pohjautuvat kansainvälisiin hoitosuosituksiin ja vankkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön, joiden pohjalta on laadittu kansalliset ensiapuohjeet. 

Uskalla Auttaa Oy:n kaikki EA2 kurssit täyttävät STM:n laatiman ensiapuvalmius työpaikoilla oppaan-, oppilaitosten tutkintoon johtavien opintojen-, viranomaistahojen sekä KELA:n vaatimukset. KELA:n korvauksen saamisen edellytyksenä on nykyään, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys ensiavun kouluttamiseen. EA2 verkkokoulutuksista ei kuitenkaan ole mahdollista saada KELA korvausta.

Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutukset eivät pohjaudu powerpoint luentoihin, vaan käytännönläheiseen tekemiseen. Kaikilla kouluttajillamme on vankka akuuttihoidon kenttäkokemus, joka tuo syvyyttä koulutuksiin käytännönläheisten esimerkkien kautta. Kurssejamme kuvataan usein innostaviksi ja jopa hauskoiksi. Ensiapukoulutuksen ja tärkeiden ensiaputaitojen oppimisen tuleekin olla viihtyisää parhaimman mahdollisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

Onko ensiavun jatkokurssien EA2 sisällöissä eroja?

Kaikissa Uskalla Auttaa Oy:n EA2 toteutustavoissa; verkkokoulutus, webinaari, lähiopetus tai yhdistelmäkoulutus on sisällöllisesti sama STM:n minimivaatimus, mutta esimerkiksi lähiopetuksessa sisällölliset painotukset ja räätälöinnit onnistuvat kohderyhmän työn riskien mukaisesti.

EA2 - Ensiavun jatkokurssin sisältö

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, vaikeasti loukkaantunut, hukkuneen ja raskaana olevan elvytys
 • Defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
 • tajuttomalle annettava ensiapu ja toiminta mahdollisessa rankavamma tilanteessa
 • Massiivinen verenvuoto ja haavat
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Monipotilastilanne ja suuronnettomuustilanne
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan

EA2 verkkokurssilla edellä mainittujen lisäksi:

 • Vauvan ja lapsen auttamisen erityispiirteet
 • Vauvojen ja lasten yleisimmät sairaskohtaukset sekä tapaturmat
 • Vauvojen ja lasten hätätilanteet

EA2 kurssin todistuksen voimassaoloaika

Suoritettuasi EA2 koulutuksen saat heti virallisen ensiaputodistuksen. Ensiavun jatkokurssin EA2 todistuksen voimassaoloaika on kolme (3) vuotta, kuten muissakin ensiapukoulutuksissa. EA2 pätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa kolmella vuodella eteenpäin suorittamalla EA1 tai hätäensiapu koulutus EA2 pätevyyden ollessa voimassa. Tämän päivityksen voi tehdä kertaalleen pätevyyden jatkamiseksi.

Jos tarvitset voimassa olevaa EA1 ja EA2 pätevyyttä, niin kannattaa vuorotella edellä mainittujen koulutusten suorittamista alle kolmen (3) vuoden välein, jolloin saat pidettyä molemmat pätevyydet voimassa. Jos kuitenkin työpaikkaselvityksen mukaiset riskit ovat ilmeiset, niin on perusteltua suorittaa ensiapukoulutukset (EA1, EA2, hätäensiapu tai kertauskursseja) vähintään 1,5 vuoden välein.

EA2 kurssin hinta

Meille on tärkeää, että kurssiemme saavutettavuus on mahdollisimman laaja. Olemme panostaneet moniin erilaisiin kurssimuotoihin, jotta sinulla olisi mahdollisuus valita itsellesi sopivin muoto opiskella. EA2 verkkokurssimme on markkinoiden laajin niin sisällöltään, kuin todelliselta kestoltaan. Tämän lisäksi tarjoamme EA2 verkkokurssimme markkinoiden kilpailukykyisimpään hintaan 115 euroa. Olemme hioneet kustannustehokkuutemme huippuun, jonka vuoksi pystymme tarjoamaan kurssimme markkinoiden kilpailukykyisimmillä hinnoilla. 

Annamme EA2 verkkokurssillemme muiden verkkokurssien tapaan täyden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen kurssin sisältöön, voit perua sen seitsemän päivän sisällä ostoksestasi ennen loppukokeen suorittamista ja maksamme rahasi takaisin ilman kyselyjä. 

Lisäksi voit säästää vielä hinnoistamme, mikäli tarvitset esimerkiksi työpaikallesi koulutuksen useammalle. Pyydä rohkeasti tarjousta, mikäli tarvitset yli viisi (5) EA2 verkkokurssia.