EA2 – Ensiavun jatkokurssi 16h

EA2 – Ensiavun jatkokurssilla syvennytään jo opittuihin asioihin ja laajennetaan osaamista. Ensiapukurssin käynyt ymmärtää kokonaisvaltaisemmin ensiavusta, sekä osaa toimia ja ohjata muita ensiapua vaativissa tilanteissa.

EA2 - Ensiavun jatkokurssin sisältö

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
 • tajuttomalle annettava ensiapu
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: 
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu 
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (vaihtoehtoisesti)

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE‑D ‑peruskurssi 4 t

EA2 - Ensiavun jatkokurssista

EA2 — Ensiavun jatkokurssille voi osallistua suoritettuaan EA1 — Ensiavun peruskurssin. EA1 pätevyyden tulee olla voimassa osallistuessa kurssille. Kurssin kesto on 16 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Kurssin tunnit voidaan jakaa useammalle päivälle, kaikki osiot tulee kuitenkin suorittaa puolen vuoden sisällä. Koulutuksen antama pätevyys on voimassa kolme (3) vuotta. 

Koulutuksen suorittaneille kirjoitetaan virallinen todistus.

Kysy tarjousta yrityksellenne tai ryhmällenne räätälöidystä EA2 - Ensiavun jatkokurssista.