Osal­lis­tum­me lap­si­mes­suil­le 2017! Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­ses­sa 21.–23.4. Aukio­loa­jat pe sekä la 9–18 ja su 9–17.

Mei­tä voi tul­la tapaa­maan osas­tol­le 6r40, jos­sa jär­jes­täm­me las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet pre­sen­taa­tioi­ta ja esit­te­lem­me toi­min­taam­me sekä tuotevalikoimaamme.

Lap­sil­le ilma­pal­lo­ja sekä nopeus­tes­ti pal­kin­noil­la. Lisäk­si aikui­sil­le eri­kois­tar­jouk­sia kurs­seis­tam­me ja tuotteistamme!

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut val­loit­taa myös Neu­vo­la lavan joka päi­vän klo 15:30–16:00, jol­loin puhum­me asian­tun­ti­ja­na las­ten ensia­vus­ta ja hätä­ti­lan­teis­ta. Puhu­ji­na Jari Kou­va­lai­nen sekä Mar­ko Ahtonen.

Näh­dään messuilla!

PS. jos haluat voit­taa ilmai­sia lip­pu­ja mes­suil­le, osal­lis­tu kil­pai­lui­hin Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lui­den Face­boo­kis­sa sekä Instagramissa.

PPS. Haluai­sit­ko liput tätä kaut­ta? Kom­men­toi alle jos 2 kpl lip­pu­ja kel­pai­si. Lai­te­taan arvon­taan kak­si kah­den hen­gen lip­pu­pa­ket­tia. Arvon­ta suo­ri­te­taan 13.4.2017.