Alkusam­mu­tus­kurs­si (AS1)

Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on käy­tän­nön har­joit­tei­den kaut­ta oppia taval­li­sim­pien sam­mu­tus­vä­li­nei­den käyt­tö. Jokai­sen kurs­sin sisäl­tö ja har­joi­tuk­set suun­ni­tel­laan yksi­löl­li­ses­ti tilaa­jay­ri­tyk­sen toi­min­taym­pä­ris­tö huo­mioon ottaen!

Sisäl­tö:

  • Teo­ri­aa: pala­mi­sen perus­e­del­ly­tyk­set, alkusam­mu­tus­vä­li­neet ja ‑mene­tel­mät
  • Alkusam­mu­tus­har­joi­tus nestesammuttimilla
  • Sam­mu­tus­peit­teen käyttö

Kou­lu­tuk­sen kes­to on kak­si (2) oppi­tun­tia. Kou­lu­tus on voi­mas­sa vii­si (5) vuot­ta. Kurs­sil­ta saa­ta­vas­ta alkusam­mu­tus­kor­tis­ta veloi­tam­me 10 € (alv 0%) / osallistuja.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

Alkusam­mu­tus­kurs­si on mah­dol­lis­ta yhdis­tää hätäen­sia­pu­kurs­siin, jol­loin kou­lu­tuk­sen kes­to on 7h. ”AS1 + hätäensiapu”-kurssista on mah­dol­lis­ta saa­da ammat­ti­pä­te­vyy­den yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Kysy tar­jous­ta!

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.